Landart i billedkunst

Klassen lærer om landart - og arbejder med landart i naturen.
sten er lagt som stor spiral i et kunstværk ved Roskilde Fjord. Foto: Nynne Sørgaard.

Kort om forløbet

Et undervisningsforløb der arbejder med Landart både teoretisk og praksis, samt har fokus på samarbejde og kompromis. Der arbejdes ud fra princippet om 1.forberedelse, 2. udeforløb og 3.opsamling.

Formål

At eleverne får kendskab og erfaring med kunstformen Landart både teoretisk og i praksis, samt træner deres samarbejde og evne til at gå på kompromis. 


landart1-trine-olsen.jpg
Landart med bær. Foto: Trine Elgaard Olsen.

Forberedelse

Læreren skal gøre følgende for at være forberedt til forløbet

 • Gå på opdagelse på den hjemmeside der hører til undervisningsforløbet: www.landartpraktik.wordpress.com
 • Undersøge hvilke naturmaterialer der er til rådighed det sted anden undervisningslektion skal foregå.
 • Sætte sig ind i de CL strukturer der skal bruges til forløbet, samt søge viden om Landart. Begge dele kan gøres på hjemmesiden: www.landartpraktik.wordpress.com
landart2-trine-olsen.jpg
Landart med bær på dæksel. Foto: Trine Elgaard Olsen.

Sådan gør du

Du går ind på hjemmesiden: www.landartpraktik.wordpress.com. På hjemmesiden ligger en kort introduktion til Landart, et youtube-klip med en Landart kunstner, beskrivelser af de CL strukturer der bliver brugt i forløbet, lektionsplaner, en lærervejledning og billeder fra vores egne forløb til inspiration til såvel dig selv, men også dine elever.

Forløbet kort beskrevet

1. Lektion: (I billedkunstlokalet eller klassen)
Eleverne introduceres til forløbet. Herefter introduceres de til Landart med billeder af forskellige Landart projekter, samt ser filmen. På klassen diskuteres hvad der kan få ens værk til at stå tydeligt frem og hvad der er særligt for kunstneren fra filmens værker.

Herefter inddeles eleverne i grupper. Grupperne arbejder ud fra nogle faste rammer med CL-strukturerne om hvordan deres værk skal se ud. Gruppen laver en skitse på A3 af hvordan de gerne vil have deres færdige værk skal se ud. Hvis der er tid, kan klassen gå ud på skolens område og prøve at lave en prøve af deres værk eventuelt med et andet materiale, hvis der ikke er det de skal bruge.

2. Lektion: (I naturen)
Der findes et godt sted hvor der er plads til at alle grupper kan lave deres værker. Eleverne finder materiale til deres værk og herefter laves det. Det er vigtigt at understrege at værket skal have en vis størrelse, både for at der er arbejde til alle, at de kan udfylde tiden - og at det står tydeligt frem. Eleverne dokumenterer deres proces undervejs med kamera og når værket er færdigt tages mange billeder af værket både fra forskellige vinkler og fra forskellig afstand.

Hvis der er for meget tid tilbage, kan grupperne prøve at lave deres værk med et andet materiale eller lave et selvstændigt værk.
Som en ekstra dimension kan der tages billeder af værket med små togbanemennesker, som det ses på hjemmesiden. 

3. Lektion: (I billedkunstlokalet eller klassen)
Eleverne skal i grupperne lave en planche der præsenteres for de andre grupper. Billederne fra turen har læreren printet ud til grupperne. Grupperne skal nu lave en planche med en overskrift, der skal stå hvilket materiale de valgte, hvilken figur de valgte, der skal være en tegning af deres værk, samt billeder af deres værk. Det er en god ide at sætte en begrænsning på hvor mange billeder de må komme på deres planche, da det er en god gruppeproces at skulle vælge hvilke billeder der præsenterer deres værk bedst.

Når alle er færdige med deres plancher, præsenterer grupperne deres planche for de andre grupper.

Refleksion og evaluering
Grupperne reflekterer over deres samarbejde og færdige produkt. Det gøres ved hjælp af CL-strukturerne igen. Eleverne og grupperne skal besvare følgende spørgsmål:

 • Hvad var jeres ide?
 • Hvordan fungerede jeres proces?
 • Hvad ville I gøre anderledes næste gang?

Efter øvelsen præsenterer grupperne deres svar.

I de små klasser kan læreren eventuelt spørger gruppen om spørgsmålene under præsentationen, i stedet for at de selv skal reflektere over dem inden præsentationen. Alternativt kan de helt udelades, hvis du vurderer at det er for svært for dem.

Diskussion
Lektionen afsluttes med en fælles diskussion om, om Landart er kunst, om det kunstneren fra filmen laverer kunst, om det de selv lavede er kunst, hvorfor, hvorfor ikke?


studietur_islandollerup_723_0.jpg
Flere islandske landartmænd. Foto: Malene Bendix.

Baggrund

Det du har brug for at vide er på hjemmesiden: www.landartpraktik.wordpress.com, læs eventuelt ekstra artikler om Landart

Forslag til videre arbejde 

Et lignende forløb på en anden årstid, så man kan sammenligne værkerne eller eventuelt et kæmpe fællesværk på skolens område.

Der arbejdes ud fra følgende trinmål:

Trinmål efter 2. klasse:

 • udforske og anvende forskellige rumlige materialer igennem konstruktioner
 • udforske materialekvaliteter i nærmiljøet
 • deltage aktivt i billedarbejde både i grupper og selvstændig

Trinmål efter 5. klasse:

 • anvende skulpturmetoder, som modellering, sammenføjning og udhugning
 • anvende digitalkamera og scanner som skitseforlæg, illustration og dokumentation
 • eksperimentere med teknikker, materialer og værktøjer
 • fremstille værker i et samarbejde med andre