Min egen udeskolebog

Hver elev fremstiller en udeskolebog. Dagbogen bruges til elevernes optegnelser af alt det, de oplever og ser på deres ture i naturen.
En pige fra Esbjerg viser sin udeskoledagbog. Foto: Dorte Vind

Formål

 • at eleverne indsamle iagttagelser,
 • at eleverne via forskellige billedsproglige udtryksformer kan beskrive deres iagttagelser,
 • at eleverne kan udtrykke sig i billeder.
dagbog_helen-klavsen.jpg
Et eksempel på en dagbog.
Foto: Helen Klavsen.
 

Forberedelse

Forberedelse i klassen
Vis eleverne et eksemplar af de dagbøger de skal udsmykke - og tal med dem om, hvordan I skal gøre det - og at I skal ud i naturen for at finde materialer til at lave en flot bog.

Todelt forløb
Denne aktivitet foregår i to hoveddele:

 • Fremstillingen af skovdagbogen:
  Denne del forgår både ude i skoven og på skolen. Eleverne indsamler materiale til omslaget ude i skoven og bearbejder det til deres færdige bogomslag på skolen.
 • Anvendelsen af skovdagbogen:
  Bogen kan bruges i forbindelse med ture og udeskole i alle fag resten af året. Eleverne kan samle ting ind til den - og klistre dem ind, når de kommer hjem. De kan også skrive dagbog, digte, stile og samle vejrdata mv. i den.
   

Sådan gør du

Find flade flotte ting
Ude i skoven samler du eleverne i en rundkreds. Her snakker I om, hvilke ting de skal bruge til at lave omslag til deres dagbøger. Det er først og fremmest flade ting, som eleverne enten selv kan tegne, klippe, fotografere eller skrive - og så er det flade ting, eleverne kan finde i naturen. Tingene skal vise noget om, hvad dagbogen skal indeholde. Og hvad er det? Først og fremmest oplevelser, resultater, tanker og billeder af det eleverne oplever i udeskolen.

Vis en bog frem, så eleverne får en fornemmelse af bogens størrelse og hvad der er plads til på omslaget. Eleverne snakker om, hvad de kan lave og samle. Det kan være

 • Små tegninger, som de kan farvelægge
 • Gnidetryk
 • Fotos
 • Pressede blomster og plantedele (strå, stængler, blade, blomsterhoveder, knopper m.m.)
 • Fjer
 • o.a. flade ting

Grupper
Herefter går eleverne ud i et aftalt område i små grupper. Her går de på jagt efter flotte flade ting - og tegner og fotograferer flotte ting de finder til bogen. Du sætter igang - og hjælper og støtter.

Efter et stykke tid samler du eleverne igen. De viser hvad de har lavet. Det kan være tegninger af planter, dyr, træer, insekter eller grene. Det kan være gnidetryk af blade, bark, strå, træstubbe. Og det kan være ting, som de har fundet f.eks. fjer, blade, blomster, strå, blade, stængler, spindelvæv osv..

Herefter får eleverne endnu et lille stykke tid til at indsamle mere materiale, inden turen går hjem.

På skolen
På skolen får eleverne udleveret den bog, som de skal lave et omslag til. Bogen kan være et kladdehæfte med helt blanke sider eller et omslag fra en kasseret bog, hvori der bliver indsat blanke ark.

Bogen indbindes allerførst med et farvet stykke papir. Derefter bearbejder eleverne det indsamlede materiale fra skoven. De klipper tegninger og tryk ud, og omformer materialet fra skoven, så det passer til bogens omslag. Alle de løse ting klistres op. Til sidst skriver, tegner og dekorerer eleverne direkte på omslaget.

Det færdige omslag indbindes i klar plast (evt. selvklæbende), så det kan modstå vejr og vind, hvis det senere skal med på tur i skoven.

Brug af dagbogen
Eleverne medbringer ’Min egen skovdagbog’ på ture ud i naturen. Alternativt kan I vælge, at I arbejder med bogen i klassen og måske som lektie - men hjembringer materialer til den. På hver ekskursion samler eleverne materialer til bogen. Det kan være små tegninger, billeder, gnidetryk, fotografier, eller skovens materialer som blomster, blade, døde dyr og planter. Eleverne kan også eller skriver små notater, digte, interviews mv.

Alt det materiale der bliver sat ind i bogen, skal fortælle noget om, hvad der er foregået i skoven den dag det blev samlet. Det kan være noget om, hvad eleverne oplevede på skovturen, hvilke dyr og planter de så i skoven, osv.

Bogen gør det muligt at fastholde turens indhold hjemme i klassen. Her er det også muligt at arbejde videre med dagens materiale, som kan indsættes i bogen. Det kan være fotografier fra turen, som printes ud og beskæres. Det kan være, at der skal skrive lidt flere notater, eller eleven har set nogle billeder i aviser/blade, som kan udklippes og føjes til deres egen skovdagbog.

Læs mere om danskfaglig brug af udeskoledagbog i en repportage fra Rynkevangskolen i Kalundborg.
 

Baggrund

Dagbog - og æstetik
For at eleverne kan beskrive deres iagttagelser, kræver det, at eleverne har mulighed for at udtrykke sig via forskellige billedudtryk og evt. kan skrive lidt noter. Billedudtrykkene kan være tegninger, malerier, tryk, foto m.m. Det er derfor vigtigt, at eleverne kan anvende simple tegneredskaber og trykteknikker, fotografere samt, at de får en fornemmelse af, hvilke af naturens materialer, som de kan anvende til deres skovdagbog.

Eleverne skal have en fornemmelse af, hvorledes de fremstiller et indbydende layout med alle disse materialer. De skal ikke blot klistrer alle ting ind helt tilfældigt, men lægge det op og rykke rundt på det, indtil det fremstår som en helhed – og ser spændende ud.

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål til skoven-i-skolen@nst.dk. Så lægger vi dem ind.