Fantasitegning

Læg jer under et stort træ. Kig op og find fantasivæsner. Tag billeder af væsnerne, tegn dem - og bearbejd dem på computeren.
Bøg set nedefra om foråret. Foto: Malene Bendix.

Formål

  • At eleverne opøver deres formkendskab og iagttagelsesevne
  • At eleverne øver sig på at gengive forskellige former
     

Forberedelse

Mønstre og fantasi
Snak med eleverne om det at finde mønstre og former og figurer i ting. Det kan være skyer som ligner ansigter, gardinmønstre som ligner fantasivæsener, eller sten som ligner dyr. Det man ser afhænger af ens egen fantasi, og det er den børnene skal bruge, når de ligger under trækronen og ser op igennem grenene og bladene.

Aktiviteten foregår i to dele: én ude i skoven og én på skolen.
 

Sådan gør du

Find fantasivæsner i et træ
Find et stort flot træ ude i skoven, og bed eleverne finde sig en plads og lægger sig ned. De kan begynde med blot at ligge og kigge op igennem trækronen et stykke tid, for at få øje på væsner og former, som dannes i bladene og grenenes mellemrum. Giv dem ro til at ligge og kigge.

Gå derpå rundt fra den ene til den anden med dit kamera. Nu får børnene på skift lov til med kameraet at zoome ind på deres fantasisted, og tager et billede af det. (Læreren notere elevens navn og billedets nr. så det kan findes igen).

Tegn væsner
Bagefter tegner børnene de væsner de har set i trækronen og tilføjer tegningen de ting ,som de synes den mangler.

Når børnene har tegnet nogle tegninger, skifter de til en anden plads og tegner her igen nogle tegninger.

Vis tegninger
Til sidst samles eleverne i en rundkreds, og hvert barn fremviser én af deres tegninger og fortæller om den til de andre.

Bearbejdning på skolen
På skolen hænger I tegningerne op ved siden af fotografierne og sammenligner de to billeder.

I kan gå videre på to forskellige måder:

  • Hvis det er billede taget med digitalkamera, kan eleverne tegne direkte på billedet med et maleprogram. Bagefter kan I enten printe det færdige billede ud, eller sætte alle billederne sammen i en PowerPoint præsentation.
  • Du kan også printe billederne ud på papir A4 størrelse. Derefter får eleverne lov til at bearbejde billedet med oliepastelfarver til deres eget billedudtryk.

I kan afslutte begge teknikker med en lille udstilling, hvor eleverne kommenterer deres tegninger/fotos og slutbilleder.
 

Baggrund

Fantasi og billeder
Projektet kræver at eleverne opøver deres fantasi, og at de kan genskabe den i billeder.

Programmer
Hvis I skal arbejde med et maleprogram og et præsentationsprogram på computeren kræver det, at du som lærer har et godt kendskab til disse programmers værktøjer og funktioner. Til indskolingen kan det anbefales, at anvende maleprogrammer som Paint (standard program i Windows), Flamingo eller Paint Shop Pro.

I præsentationsprogrammet PowerPoint er det let at indsætte alle elevernes billeder.

Forslag til videre arbejde
Læs evt. bogen "Computeren og billeder", af Helen Klavsen, Gyldendal Uddannelse 2000. Bogen indeholder viden, øvelser og opgaver om computerens anvendelsesmuligheder som billedværktøj:

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål til skoven-i-skolen@nst.dk. Så lægger vi dem ind.