Naturskattejagt i nationalparken

En vigtig del af naturvidenskaben er at børnene lærer, hvad forskellen er på planter og dyr i naturen, og kan se, hvad der ligeledes heller ikke hører til i naturen fx skrald.
Hvad hører hjemme i naturen?

Forberedelse

Snak med børnene om, hvad der findes af dyr, planter, sten osv. på forskellige naturlokaliteter: Skov, strand, sø, eng osv. Vis børnene billeder og små film, og snak med børnene om, hvad I ser og hører.

Opgaven

En vigtig del af naturvidenskaben er at børnene lærer, hvad forskellen er på planter og dyr i naturen, og kan se, hvad der ligeledes heller ikke hører til i naturen fx skrald.

Tag børnene med på tur i noget af den smukke natur i nationalparken. I et egnet naturområde, skal I lade børnene løbe ud og finde en til to ting hver og bringe det med tilbage. De ting, som børnene finder på deres skattejagt i naturen, skal I arbejde med at sortere eller kategorisere.

Sådan gør du

Tag børnene med på tur i noget af den smukke natur i nationalparken. I et egnet naturområde, skal I lade børnene løbe ud og finde en til to ting hver og bringe det med tilbage. De ting, som børnene finder på deres skattejagt i naturen, skal I arbejde med at sortere eller kategorisere.

I kan starte med at bede børnene dele tingene op efter farve og størrelse. Herefter kan de dele dem op efter, om det er fra planter eller dyr eller ingen af delene. Bed så børnene finde på egne inddelingskriterier. Måske foreslår de pænt og grimt, tungt eller let, om det lugter eller ej eller måske om det stikker eller ej?

Tag bladene fra, og lad børnene dele dem ind efter form eller farve. Er der ens blade? Hvorfor er de ens? Hvorfor har træerne mon blade? I kan også bede børnene om at løbe ud og lede efter flere ens blade eller forskellige blade.

Udeliv og naturglæde
Lad børnene vælge naturting, som de særligt godt kan lide, og bring dem med hjem.

Krop og bevægelse
I kan vælge fx et særligt bakket terræn, hvor børnene skal søge efter naturting både på høje bakker og i dybe dale.

Fællesskaber
I kan lade børnene løbe sammen i grupper og finde ting i fællesskab.

Naturscience
At se nøje efter og erkende, om fx blade eller sten er forskellige eller ens (flint, eg, nåletræer, granit etc.)
At spørge sig selv, hvorfor netop denne plante stikker, eller hvorfor dette insekt løber hurtigt? Eller hvorfor denne blomst dufter godt?
At forstå, at der er mange måder at inddele (kategorisere) naturting, alt efter behov: Ting der kan spises, ting der kan bæres med hjem, sten der kan tegne, ting der dufter osv.

Kik efter følgende tegn
At børnene er optagede af at se på både deres egen og de andres naturting for at erkende ligheder og forskelle.
Forstår børnene inddelingskriterierne?
Foreslår de selv kriterier?
Reflekterer børnene over forskelle og ligheder – stiller de spørgsmål?