Lodrette trædigte

Skriv et digt til et træ.
Skriv et digt til et træ.

Formål

  • at eleverne skal prøve at lave et digt,
  • at eleverne arbejder kreativt med sproget ved at lege og eksperimentere med ord, sprog og tekster,
  • at eleverne arbejder med sprogets æstetiske muligheder, bl.a. rim, rytme, ordspil symboler,
  • at fordybe sig i beskrivelsen af et træ.
     

Forberedelse

Find et sted i skoven med forskelligartede træer.
 

Sådan gør du

I klassen
I klassen prøver I at stille et par lodrette digte op. Lav f.eks. et digt om jeres blyant, ved at finde et ord der passer til den efter følgende koncept:

Bare man
Lader det
Yderste
Af blyanten
Nærme sig papiret
Tegner den.

På den måde kan man lave simple digte, om hvad som helst.

I skoven
Nu går I en tur i skoven, gerne til et sted, hvor der er forskelligartede træer. Måske skal I starte med at lave et fællesdigt om et træ, men senere kan I finde hver jeres træ, som I først finder på et godt navn til. EG er lige kort nok og det samme gælder de fleste andre træartsnavne. Derfor skal I finde på et kælenavn til jeres træ.
 
Et træ til hver
Afhængig af alder og modenhed kan man lade eleverne selv om at finde et træ, eller man kan udpege et til dem. Man kan lade eleverne arbejde sammen to og to eller lade dem arbejde alene.
 
Oplæsning
Når en elev har lavet et digt færdigt, kommer han/hun tilbage til mødestedet. Din opgave er nu at finde en makker til hver af eleverne, og sende dem tilbage til træerne for at læse deres digte op for hinanden.
 
Nogle lærere insisterer på, at alle skal læse deres digte op for de andre. Jeg synes det er bedre de læser op for hinanden i mindre grupper. Til slut kan man spørge alle, om der er nogen der mener de andre har lavet noget rigtig godt, som de bør læse op. Det bringer ofte nogle stykker på banen med gode ting, der kan knyttes en kommentar til.
 
Har man lavet noget juks, er det en befrielse ikke at skulle læse op for hele klassen – og det bliver sjældent bedre af at blive læst op for alle!
 
Tegninger og udstilling
Digtene kan suppleres med en tegning af træet (se forløb nedenfor). Begge dele kan sættes op i en samlet udstilling hjemme i klassen.
 

Baggrund

Lette digte
For mange er det lettere at komme i gang med at skrive digte, hvis formen er bunden. Denne form er både bundet, da man skal bruge bogstaverne i navnet som forbogstaver på en linie, men samtidig fri fordi man ikke skal lave rim og versefod.

Digte og natursyn
Jeg tror meget af vores natursyn er formet af de sange og digte vi hørte og sang som børn. Ved selv at arbejde med naturindtryk i digterisk form er jeg overbevist om at indtrykkene fæstner sig dybere, og at børn – og voksne – får øjnene op for mange ting vi ellers ikke registrerer.

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål til skoven-i-skolen@nst.dk. Så lægger vi dem ind.