Operation oprydning

Klassen sørger for, at et bestemt område i naturen bliver holdt rent for affald.
Øldåse i naturen. Foto: Malene Bendix.

Formål

 • at give eleverne et positivt syn på naturen,
 • at lære eleverne ansvarlighed og anstændighed i forhold til naturen,
 • at lære eleverne at de selv kan handle og ændre på deres omgivelser så de bliver smukkere.
   

Forberedelse

Affald i naturen
Tal med eleverne om menneskers affald i naturen omkring skolen (papir, ispinde, brugte cykler, haveaffald m.v.). Det kan også være i bynaturen . Har de lagt mærke til det? Hvad synes de om det? Hvad gør affaldet ved naturen? Hvorfor smider folk mon deres affald i naturen? Hvorfor skal vi passe på naturen? Hvad kan I gøre ved affaldet?

Affald og religion
Sæt affaldet ind i en religionsfaglig sammenhæng, så eleverne forstår, hvorfor I skal samle skrald i kristendom - se Baggrundsafsnittet.

Affald i kommunen
Fortæl eleverne om, hvor meget affald I producerer i kommunen pr. år, og hvor mange penge kommunen årligt bruger på at behandle diverse former for affald (renovation, spildevand, grønne områder m.v.). Oplysningerne rekvireres på teknisk forvaltning. I kan evt. også besøge en genbrugsstation og høre mere.

Find et godt sted
Måske har du selv lagt mærke til, at der er et område i naturen, i parken eller andre steder, som trænger til at blive holdt rent. Tag evt. kontakt til kommunen eller den lokale skovejer og hør, om de gerne vil have jeres hjælp til at holde stedet rent.

Tid
Det er særlig godt at samle affald i naturen, når der ikke er så meget græs og heller ikke er sne. Det kan fx være i marts måned eller i november.
 

Sådan gør du

Saml skrald
Tag ud til naturområdet. Kig jer omkring - og skab jer et overblik. Måske vil I gå en tur og samle skrald på turen. Find en base, som I vil komme tilbage til, og hvor en voksen - du selv eller nogle forældre - kan hente de fyldte affaldssække og køre dem på genbrugsstationen.

Par med poser
Del eleverne op i par - og giv hvert par en stor klar affaldssæk og evt. handsker. Lad dem løbe frit - eller gå i samlet flok afsted og saml alt det affald, som ikke hører til i naturen. Tal om affaldet på vejen. Hvad har folk smidt - og hvorfor mon? Advar børnene mod glaskår, som eventuelt samles ind af læreren i særlig emballage (plasticspand).

Sortering
Når I har samlet affald på området, mødes I på samlingspladsen. Nu skal der sorteres. Tal med eleverne om, hvordan vi sortere affald - og hvilke fraktioner vi sorterer i. Det kan være:

 • Papir
 • Pap
 • Glas
 • Plastik
 • Metal
 • Organisk affald (æbleskrog osv.)
 • Cigaretskodder
 • Farligt affald - fx. batterier, mobiltelefoner, medicin osv.

Tøm jeres sække - og sorter det affald I har fundet i nye sække. Tal løbende om, hvad det er for nogle ting, I har fundet. Er der noget særlig mærkeligt, sjovt, smukt, grimt, ulækkert osv. Tag billeder af de særeste ting - og af hinanden og bunken.

Vej affald
Vej jeres affald sammen med eleverne - og skriv op i et skema, hvor meget I har fundet af hver fraktion. Alt det affald har I befriet naturen for.

Kør affald på genbrugsstation
Hent affaldet nu eller senere - og kør det på genbrugsstationen.

På skolen
Tilbage på skolen hænger du en stor kopi af jeres naturområde op på væggen sammen med de statistiske oplysninger, dato, antal fraktioner og deres vægt, billeder af eleverne og det sjoveste I fandt osv., så eleverne jævnligt mindes om projektet.

Vugge til vugge
Tal også med eleverne om vores forbrug af råstoffer - og om Vugge til vugge ideen om, at alting skal laves, så det kan genbruges fuldstændigt. 

Gør det igen
Oprydning af skovområdet kan passende gennemføres 1 - 2 gange årligt – afhængigt af, hvor befærdet området er.

Natursyn
Det vil samtidig være nyttigt hver gang at minde eleverne om den religionsfaglige ramme projektet skal ses i, så der med årene kommer progression i udviklingen af deres natursyn.
 

Baggrund

Nedbrydning af affald i naturen
Affald i naturen forsvinder ikke bare af sig selv. Her kan du se, hvor lang tid helt almindeligt affald er om at blive nedbrudt i naturen:
 
Affald  Tid
Æbleskrog 1 måned
Aviser 3 – 12 måneder
Cigaretskod 1 – 5 år
Tyggegummi 5 år
Dåser 10 – 500 år
Plastikposer 100 – 1000 år
Glas 4000 år – 100 millioner år!
Kilde: Danmarks Naturfredningsforening  
 
Religion
I forhold til skolens religionsundervisning handler forløbet her om natursyn. I kristendommen er dette betinget af de vilkår Gud etablerede i forbindelse med skabelsen (1 Mos. 1 - 3). Her får mennesket af Gud til opgave at herske og vogte over naturen.
 
Herske
I skabelsesberetningen (1 Mos. 1, 26 og 28) hedder det om mennesket at det skal herske over havets fisk, himmelens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden, samt at det skal blive talrigt og underlægge sig jorden.

I kristendommen er der således et religiøst alibi for at udnytte naturressourcerne til egen fordel. I Bibelens forståelse har det at herske med magtudøvelse at gøre og dermed noget, der har med fyrster og konger at gøre, men da disse er indsat af Gud er de forpligtet på at herske i overensstemmelse med Guds bud - altså i omsorg for sine undersåtter. Dette forhold kommer til udtryk i begrebet at vogte.

Vogte
I skabelsesberetningen (1 Mos. 2, 15) hedder det, at Gud satte mennesket i Edens have, for at han skulle dyrke og vogte den. Da Edens Have netop omfatter alt det skabte, er der altså her tale om en total omsorg for det skabte. At vogte betyder at passe på og tage sig af. I modsætning til ved herske-motivet er billedet her hyrde-motivet og hovedparten af Israels store mænd (Jakob, Josef, Moses og David) omtales som hyrder. Hyrde-motivet bruges sågar i overført betydning om Gud selv i forhold til mennesket og Jesus siger om sig selv, at han er den gode hyrde (Joh. 10, 11).

Adgang til skoven
Husk at man skal spørge om lov til at færdes udenfor vej og sti i private skove. Læs mere om adgang i Leksikon.

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål til skoven-i-skolen@nst.dk. Så lægger vi dem ind.