Lys og mørke som symboler

Klassen overnatter i det fri - og eleverne arbejder med betydningen af de to grundlæggende symboler lys og mørke.
Udeskolebørn fra Bjedstrup skole på lejrtur. Foto: Henrik Bjerg.

Formål

 • at eleverne får en speciel og for de fleste ukendt oplevelse,
 • at eleverne får nogle nye erfaringer med begreberne lys og mørke,
 • at eleverne får bearbejdet deres eget forhold til det at være bange,
 • at eleverne får en begyndende fornemmelse af symbolsproget og dets betydning.
   

Forberedelse

Find en lejrplads
Find en primitiv overnatningsplads i nærheden af jer. Se på Naturstyrelsens hjemmeside, på www.ud-i-naturen.dk eller i bogen "Primitive overnatningspladser", som Friluftsrådet udgiver. Tag ud og se lejrpladsen. Er der en bålplads? Hvor kan I hente vand? Skal I have en spade med - eller er der toiletforhold i nærheden osv.

Solopgang og solnedgang
Undersøg hvornår solen står og og går ned, den dag I skal overnatte i naturen. Tidspunktet for afvikling af projektet skal afpasses såvel lys- som temperaturforhold. Det må helst ikke være for længe lyst om aftenen, og det må ikke være for koldt til overnatning i det fri (se baggrund).

Shelters
En del steder har skovvæsenet opstillet træhytter af forskellig slags, så man uden brug af telt kan ligge tørt. Kan en sådan mulighed tilvejebringes, er det klart at foretrække frem for telte, mens det ikke med denne aldersgruppe kan anbefales at satse på opførelse af bivuak - med mindre man som lærer selv er meget rutineret heri.

Lidt og let
Da der er tale om en meget kort tur, hvis formål primært er af faglig karakter anbefales det at holde rekvisitter til overnatning og ingredienser til måltider på et så primitivt plan som muligt.

Indkøb og transport
Indkøb foretages og bringes ud til overnatningsstedet om morgenen før ankomst. Dette vil evt. kunne ordnes i samarbejde med nogle forældre og børn. Det samme gælder afhentning af ting næste dag.

SFO
Det forvarsles på elevernes fritidshjem el.lign., at de givetvis vil møde meget trætte efter turen og kan have behov for en eftermiddagslur.
 

Sådan gør du

Turen ud til lejrpladsen
Klassen samles fra morgenstunden, hvor turen begynder. Det anbefales at transporten til stedet arrangeres således at eleverne skal gå et godt stykke, da det er sundt og fremmer fornemmelsen af at være på rejse. 5 - 7 km er fint.

Indret lejrplads
Ved ankomst til bestemmelsesstedet indretter eleverne sig, så alle ved hvor de skal overnatte. Hvis I har telte med, stiller I dem op og soveposerne gøres klar. Er der tid tilbage inden frokost, kan eleverne lege frit og få en fornemmelse af området. Alternativt kan dette frikvarter indlægges efter frokost.

I løbet af eftermiddagen går klassen i fællesskab eller to hold, alt efter hvor mange lærere der deltager i turen. Ud over skovens almindelige seværdigheder indleder læreren her snakken om lys og mørke i forhold til skoven:

 • Hvor er der lys, og hvor er der mørke/skygge i skoven?
 • Hvilken oplevelse har eleverne af lyse og mørke områder?
 • I hvilke skovområder er henholdsvis lyset og mørket stærkest?
 • Hvem har glæde af lys og mørke i skoven (planterne, dyrene og menneskene)?
 • Osv.

Andre aktiviteter
Det vil i forbindelse med rundgangen i skoven være muligt at indlægge en eller flere af ideerne fra de øvrige undervisningsforløb (se ’forslag til videre arbejde’ nederst i dette forløb).

Aftensmad
Efter rundgangen vil det sikkert være gavnligt med et frikvarter, inden der lægges an til aftensmad, der tilberedes i fællesskab over bål. Se SkovMad for opskrifter.

Solnedgang
Efter aftensmad ser I sammen solen gå ned – hvis vejret er til det – og I har mulighed for det.

Bål og snak om det at være bange
Derefter samles alle omkring bålet for at høre eventyret om kongesønnen, der ikke var bange for noget. Der samtales om indholdet af eventyret, og det sættes i relation til begreberne lys og mørke. Samtidig vil det være oplagt at relatere til skoven og bålet. Samtalen afrundes med en indkredsning af, hvad det vil sige at være bange, og hvorfor man bliver det.

Efterfølgende vil det være naturligt at eleverne på skift fortæller om deres erfaringer med at være bange samt handlemuligheder i forhold hertil. Hvad gjorde du, da du var bange?

Vandring i mørket
I løbet af aftenen – når mørket er blevet tilpas tæt – er det tid for endnu en lille gåtur i skoven. På forhånd har læreren orienteret om den forøgede risiko for at falde, og om forskellige ting som kan komme til at forskrække undervejs - eksempelvis natdyr, underlige lyde eller natorienteringsløbere m.v.

Lommelygter
På turen har eleverne deres lommelygter med, men de skal i begyndelsen være slukkede. På et tidspunkt kan der stoppes op for at fastholde koncentrationen om nattens lyde og egen fornemmelse af at være ude i en skov midt om natten. Den lille seance afsluttes med at eleverne tænder deres lommelygter, så der komme lys i skoven, og der tales om, hvilken virkning det har.

På hjemvejen får eleverne lov at se, om de kan fange nogle natdyrs øjne med lyskeglen.

Godnat
Vel tilbage på lejrpladsen putter I eleverne i seng - og forbereder dem på, at I skal tidligt op og se solen stå op.

Godmorgen
Næste morgen vækkes eleverne umiddelbart før solopgang, så de for alvor kommer til at opleve morgengryet. Hvis I har direkte mulighed for at se solen stå op, er det selvfølgelig ekstra fint. Tal med eleverne om, hvordan det opleves og hvordan oplevelsen af lyset adskiller sig fra oplevelsen af mørket om natten.

Som afslutning på turen spiser I morgenmad (gerne omkring bål) og synger måske en morgensang - fx Morgenstund har guld i mund.

Hjemtur
Så pakker I sammen og går tilbage til skolen, hvor der holdes lav profil inden eleverne kan sendes hjem eller på fritidshjem.

Bearbejdning
Der vil fint kunne stilles en opgave om at tegne et billede, som indeholder noget om at være bange og noget om lys og mørke. Efterfølgende kan eleverne præsentere deres tegninger for hinanden.
 

Baggrund

Lys
Lys og mørke er nogle grundlæggende erfaringskategorier, som er med til at konstituere rytmen i vores liv og som indgår i vores sprog. Når der pludselig er noget vi forstår, siger vi, at der er gået et lys op for os. Er et eller andet fordækt, kan vi kaste lys over det. Når vi skal formidle et budskab, belyser vi først den sag det handler om. Og formålet med hele skolens virksomhed er oplysning.

Mørke
Modsat kan man være mørkeræd, og vi taler om det onde som mørkets magter. Forbrydere gør sig skyldige i lyssky affærer og et sind kan være formørket.

Følelser
Hermed også antydet at de to begreber forbindes med vore følelser. Mens lyset ofte forbindes med glæde, hygge, tryghed og nærvær står mørket for det usikre og angstfremkaldende. Det er en indsigt i disse elementære livsforhold og den symbolik, der følger med, som dette undervisningsforløb tager fat på.

Solens op og nedgangstider – og middeltemperaturer
Du kan finde solens op og nedgangstider i mange kalendere og almanakker. Her er et par eksempler fra Naturkalenderen 2001:

 • Den 20. april står solen op klokken 6.04 og går ned klokken 20.34. April måneds middeltemperatur mellem 5 og 8 grader.
 • Den 20. maj står solen op klokken 5.01 og går ned klokken 21.33. Maj måneds middeltemperatur er mellem 9 og 12 grader.
 • Den 20. august står solen op klokken 6.02 og går ned klokken 20.42. August måneds middeltemperatur er mellem 14 og 20 grader.
 • Den 20. september står solen op klokken 7.03 og går ned klokken 19.22. September måneds middeltemperatur er mellem 11 og 16 grader.

Adgang til skoven
Husk at man skal spørge om lov til at færdes udenfor vej og sti og efter solnedgang i private skove. Læs mere om adgang til skoven i Leksikon.

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål til skoven-i-skolen@nst.dk. Så lægger vi dem ind.