På sporet af Nationalparken - KOKASSER

Det er nok ikke hver dag man sådan roder i en kokasse...ad det er ulækkert vil mange nok sige, men kokassen er faktisk et herligt spisekammer for en lang række orme, insekter og andre smådyr.
Almindelig gødningsflue - et af mange små dyr du kan finde i en kokasse. Foto: Nationalpark Mols Bjerge.

Forberedelse

Sørg for at have materialer klar - se listen under "grej". 

Opgaven

Koen udnytter den kun 40 % af næringen i sin føde. Det betyder, at de resterende 60 % ligger i kokassen i meget koncentreret form. Der er dyr, der er indrettet til at udnytte denne næring. Faktisk en hel hær af insekter og orme.

Sådan gør du

  • Find et sted med græssende køer og find en kokasse 
  • Placere kokassen i plastbakken og kom vand i
  • Fang dyrene, der kommer frem
  • Find ud af hvilke dyr, kokassen gemte på

For nærmere beskrivelse - se arbejdsarket.