Robin Hood skattejagt (et rollespil)

Eleverne udarbejder og gennemfører en skattejagt i skoven, formet som et rollespil om Robin Hood.
Engelsk rollespil og skattejagt i naturen.

Formål

 • At eleverne arbejder kreativt og aktivt med det engelske sprog for at udvikle og forbedre deres kommunikative færdigheder – mundtligt og skriftligt
 • At eleverne kombinerer gode oplevelser i skoven med engelsk
 • At eleverne lærer historien om Robin Hood i at kende
   
    

Forberedelse

Hvad skal I
Eleverne planlægger og udarbejder:

 • en historie og et eventyrligt univers
 • et skattekort og en rute i skoven
 • kostumer
 • roller
 • konkurrencer
 • en skat
 • en skovtur

Lær Robin Hood at kende
Det er en god ide at give klassen en fornemmelse af universet omkring Robin Hood, ved enten at læse historien om Robin Hood, eller se en af de mange filmatiseringer (eller begge dele). Der findes også masser af Robin Hood-hjemmesider på nettet med versioner af historien, ballader, historiske facts, billeder fra film og malerier op igennem tiderne. Sæt klassen til at researche på Robin Hood, eller brug nettet som inspiration, når I skal opbygge rollespillet.
 

Hjemmesiden ‘Robin Hood Bold Outlaw of Barnsdale and Sherwood’ kan anbefales. Her finder du bl.a. et letlæseligt resumé af Robin Hood historien (klik på ‘A Beginner’s Guide’).

Tal engelsk
Gør det klart fra starten, at eleverne skal bruge det engelske sprog så meget som muligt i både forberedelsesfasen og i selve rollespillet. I rollespillet indgår sproget som en del af konkurrence-elementet (se nedenfor).
 

Film & foto
I kan vælge at filme eller fotografere under skattejagten. Efterfølgende kan klassen redigere deres optagelser af skattejagten, lave en artikel på engelsk om oplevelserne i skoven og / eller en planche med billeder fra rollespillet. Hvis I optager rollespillet, skal I regne med længere tid i skoven og sætte tid af til redigering.
 
 

Sådan gør du

Tre hold

Klassen deles i tre hold: De to konkurrerende hold og forfatterholdet. 

Forfatterholdet

 • Bygger et eventyrligt univers op omkring historien om Robin Hood.
 • Udvikler rollerne til de forskellige deltagere på holdene (udkast findes nedenfor i kopiark), udvikler posterne (ideer nedenfor), eventyrfigurerne som fører holdene gennem universet, samt ideer til udklædning (tøj, sminke, effekter).
 • Tager på en tur i skoven og tegner et skattekort til de konkurrerende hold og udpeger hvor skatten skal ligge og posterne og ledetrådene skal være.
 • Laver en skat.
 • Udvikler konkurrencer og prøver til holdene.

De to konkurrerende hold

 • Forbereder en skovtur eller en middelalderfest med mad og drikke.
 • Udarbejder udklædningerne ud fra fortællerholdets idéer.
 • Sætter sig ind i deres respektive roller.
 • Udvikler evt. konkurrencer og prøver til modstanderholdet i stedet for Fortællerholdet (læreren sørger for, at intet hold får det sværere end det andet).
 • Udvikler pointsystemet. 


Et eventyrligt univers 

Det eventyrlige univers skabes med kostumer og eventyrfigurer, som er sat ud som poster på ruten.

Tid og sted
Sherwoodskoven i England i middelalderen.

Handling
Robin Hood og hans gæve mænd er på jagt i skoven efter en skat. De har travlt, for Sheriffen i Nottingham har fået nys om skatten og jagter den lige ihærdigt.

 

Poster og eventyrfigurer

Fortællerholdet skal opdigte og være eventyrfigurer, som står på rutens poster. Figurerne kan f.eks. være:

 • en gammel klog kone
 • en druide
 • en heks
 • en fe
 • et dyr el. lign.

Eventyrfigurerne spiller deres roller så godt, at universet bliver levende for holdene. De står også for de konkurrencer og prøver der skal bestås. Figurerne kan også tildele strafminutter, hvis holdene ikke taler engelsk.   

Nogle poster kan være ubemandede ligesom i et orienteringsløb. Ved en ubemandet post skal grupperne svare på spørgsmål og tage svaret med sig til det endelige mål. Her der gives point for et rigtigt svar.


Roller på de to hold

Der er to hold:

 • De gode: Robin Hood og hans mænd
 • De onde: Sheriffen af Nottinghams hold 

De to hold består af en kaptajn og hans/hendes flok. De to hold er på en gang hinandens spejlbillede og modsætning. 

Hemmelige karakterer
Nedenfor er forslag til de vigtigste rollers karaktertræk. Der er lavet lidt om på karaktererne i forhold til det gængse eventyr, men det er for at skabe mere dynamik og underholdning på holdene. På samme måde opfordres der til, at en dreng kan være Marian og piger kan spille de mandlige karakterer. Det gør det tit sjovere at spille spillet.  

Når deltagerne har fået tildelt deres roller, må de ikke afsløre deres karaktertræk og mål overfor de andre. Det er desuden en god idé, hvis du sætter dem til at udvikle nogle typiske sætninger eller slogans, som deres figurer ofte vil gøre brug af. Det får eleverne til at overveje hvordan deres figur opfører sig, og hjælper dem til at udvikle den engelske dialog på holdet.

Eleverne kan bruge rollerne direkte, eller som inspiration til at udvikle jeres egne roller.

Hvis grupperne består af flere deltagere end nedenstående antal roller, kan I udvikle flere roller og karaktertræk for de ‘menige karakterer. Husk at nye karakterer skal passe ind i gruppens dynamik og spændinger.  

Find også eksempler på eller inspiration til andre roller på hjemmesiden ‘Robin Hood Bold Outlaw of Barnsdale and Sherwood’ . Gå ind i persongalleriet under ‘A Beginner’s Guide.’

 

Hold A: Robin’s Band of Merry Men:

Der er mange ligheder mellem Robin Hoods hold og Sheriffens hold. Dog er en afgørende forskel, at på Robin Hoods hold kommer beslutningerne nedefra efter et demokratisk princip, hvor Sheriffen er enerådig på Sheriffens hold. 

Lederen på holdet har autoriteten til at smide personer ud fra holdet. Alle kan frit råde lederen til at smide en anden ud. Holdet kan også starte et mytteri for at få en ny leder. Ligeledes gælder det for alle deltagerne på holdet, at de kan bryde fri af gruppen og prøve lykken på egen hånd. Dog reducerer man således væsentligt sine chancer for at skaffe mange point.

Nedenfor får du forslag til følgende karakterer:

 • Robin Hood
 • Maid Marian
 • Little John
 • Friar Tuck
 • Will Scarlet
 • Gilbert with the White Hand


Robin Hood

Karakteristika:

 • En usædvanlig demokratisk leder
 • forvirret og distræt
 • sympatisk og selvopofrende
 • dybt bekymret over enhver form for konflikt

Mål:

 • at nå skatten før Sheriffen
 • at holde sammen på sit følge.

Robin Hood er en lidt forvirret og distræt leder. Han er derfor meget afhængig af de andre deltagere på holdet, når der skal tages beslutninger eller der skal svares på opgaver.

Robin har aldrig selv et svar. Typisk vil han bede alle I gruppen om at komme med et svar og forslag. Robin vil lytte til alle og være meget I tvivl, men han skal altid foretage det endelige valg (og her vil han altid prøve at nå et kompromis).

Robin Hoods kvaliteter som leder består i endeløs godhed, tolerance og tiltro til sine folk, hvilket gerne skulle kunne skabe sammenhold. 
 

Maid Marian

Karakteristika:

 • Dybt forelsket i Robin
 • jaloux
 • grov i munden overfor alle andre end Robin
 • skarpsindig, men bedrevidende

Mål:

 • at tilegne sig Robins opmærksomhed og hengivenhed
 • at holde andre fra første position ved Robins side

Marion er meget forelsket i Robin Hood. Hun vil beskytte og forsvare Robin mod eventuelle angreb mod hans evner som leder. Marion er jaloux anlagt og kan være lidt grov i munden overfor de andre i flokken, hvilket til tider kan sætte sammenholdet på en prøve.

Hun er som oftest bedrevidende, når der skal tages beslutninger eller prøver skal bestås.

 

Little John

Karakteristika:

 • Handlekraftig, fysisk stærk og ærekær
 • loyal mod Robin
 • irriteret når andre foreslår andre løsninger end hans egne
 • utålmodig, især overfor langsommelighed og ubeslutsomhed
 • mistænksom overfor eventuelle forrædere

Mål:

 • at sørge for at gruppen når skatten lang tid før Sheriffen
 • at luge Robins trup ud for eventuelle forrædere

Little John er den handlekraftige i truppen. Han er en loyal støtte for Robin. Dog kan han til tider blive irriteret over Robins tendens til ubeslutsomhed. Især når Robin ikke bare følger, hvad John synes er rigtig. 

John er desuden meget utålmodig, især hvad angår Friar Tucks evindelige klodsethed. Han er konstant på vagt overfor forræderi, og vil mistænke enhver som sagtner farten, kommer med forkerte svar, eller skaber uro i truppen.

 

Friar Tuck

Karakteristika:

 • Tung, langsom og klodset
 • ønsker det bedste for alle
 • forsøger at formildne alle hvis der opstår skænderier, og blander sig aldrig når noget skal besluttes
 • vil aldrig mistro nogen for at være forrædere, og vil forsvare enhver mod sådanne anklager

Mål:

 • at kunne følge med truppen hvor end den bevæger sig hen
 • at alle i gruppen slapper af og har det godt sammen

Friar Tuck er gruppens tunge og klodsede mand. Han snubler og slår sig, og vil hellere hvile sig eller spise noget god mad, i stedet for sådan at halse af sted.

Skatten er ikke et mål for Tuck. Han synes tværtimod det er lidt tåbeligt sådan at jage igennem skoven, når man kunne hygge sig i stedet. Hvis gruppen ikke når skatten først, skal alting nok gå alligevel. Det vigtigste er at alle har det godt og ikke stresser igennem livet.

 

Will Scarlet

Karakteristika:

 • Handlekraftig og viljestærk
 • ikke fysisk stærk, men meget intelligent
 • loyal mod Robin
 • irriteret og utålmodig, især overfor mennesker som kommer med alternative forslag og løsninger til hans egne
 • mistænksom overfor eventuelle forrædere

Mål:

 • at sørge for at gruppen når skatten før Sheriffen
 • at få gennemtrumfet flere beslutninger hos Robin, især flere end Little John
 • at luge Robins trup ud for eventuelle forrædere

Will er Little Johns rival i truppen og vil altid søge at konkurrere med og udfordre Little John. Will er lige så viljestærk som Little John, og vil altid forsøge at få Robin til at beslutte sig for sine egne forslag. Hvis Little John og Will støder sammen med modsatte meninger, er der virkelig lagt i ovnen til diskussion og konfrontation.

  

Gilbert with the White Hand (forræder)

Karakteristika:

 • Meget snu
 • god til at dække over sin virkelige identitet ved at være charmerende, venlig og imødekommende
 • blander sig i alt, hvad der foregår for dels at sinke gruppen og dels ikke at skabe mistanke om sig selv

Mål:

 • at sinke gruppen og minimere gruppens point for at Sheriffen får skatten
 • under ingen omstændigheder at blive opdaget eller skabe den mindste mistanke om sin person

Gilbert er forræderen i gruppen. Han er en af Sheriffens mænd og er sat på denne specielle opgave. Gilbert forsøger, uden at vække mistanke, at sinke gruppen (f.eks. ved at tage hensyn til Friar Tuck, give forkerte svar ved prøver, foreslå at gå i den forkerte retning, støtte de forslag som virker forkerte, osv.).

Hvis du bliver opdaget har du valget mellem at prøve lykken på egen hånd eller at finde Sheriffens hold og tilslutte dig det. NB. Ingen af de andre medlemmer i gruppen må vide, at Gilbert er forræder.

 

Hold B, Sheriffens hold

Sheriffens hold har mange paralleller til Robin Hoods hold, men den afgørende forskel er, at Sheriffens hold er top-styret og ikke demokratisk. 

Lederen på holdet har autoriteten til at smide personer ud fra holdet. Alle kan frit råde lederen til at smide en anden ud. Holdet kan også starte et mytteri for at få en ny leder. Ligeledes gælder det for alle deltagerne på holdet, at de kan bryde fri af gruppen og prøve lykken på egen hånd. Dog reducerer man således væsentligt sine chancer for at skaffe mange point. 

Her får du et forslag til følgende karakterer:

 • Prince John
 • Sir Hiss
 • The Sheriff of Nottingham
 • Ralph of Huntington (Ridder 1)
 • Owen of Clun (Ridder 2)
 • Adam Bell (Ridder 3)

 

The Sheriff of Nottingham

Karakteristika:

 • Lider af storhedsvanvid
 • magtbegærlig, autoritær
 • dominerende, kontrollerende og streng
 • er nedladende
 • er konstant på vagt mod og slår hårdt ned på ethvert forsøg på at udfordre hans magtposition (er i den forbindelse yderst mistænksom og årvågen overfor Sir Hiss)
 • er meget utålmodig med prinsens langsomhed og grov over for prinsens sarte natur

Mål:

 • at nå skatten før Robin Hood
 • at bevare sin totale dominans i gruppen
 • at bevare sammenhold i gruppen via sin dominans

Sheriffens lederstil er diametralt modsat Robin Hoods. Han er autoritær og revser sine holddeltagere konstant for at være langsomme, dumme, uduelige, osv. Sheriffen tager sjældent imod, og er som regel lukket over for forslag til hvad gruppen bør gøre. Men han holder netop sammen på truppen ved sin hårdhændethed. Hvis han ikke skaber respekt, skaber han dog frygt.

 

Prince John

Karakteristika:

 • Forfinet og skrøbelig
 • er ængstelig og nervøst anlagt
 • er overdrevent forfængelig

Mål:

 • at undgå så mange konfrontationer (og dermed nederlag) med sheriffen som muligt
 • at blive æret og respekteret som prins
 • ikke at anstrenge sig for hårdt
 • ikke at blive beskidt

Prins John er helt under sheriffens dominans. Trods det vil han ikke tabe ansigt over for gruppen. Han er overdrevent forfængelig, og i stedet for skatten er målet at blive respekteret, hyldet, æret og forkælet som prins. Imidlertid føler Prins John sig dårligt behandlet af folk. Han føler hele tiden at folk griner bag hans ryg (med undtagelse af den betroede Sir Hiss).

Derudover er prinsen meget forfinet og skrøbelig, hvilket gør at han ofte vil forsinke gruppen ved at være pylret over den beskidte og grove natur. Han vil ofte forlange et hvil og en forfriskning, og vil være ængstelig ved at krydse f.eks. et tilgroet område, en å, el.lign.

 

Sir Hiss

Karakteristika:

 • Er snedig, beregnende og intelligent
 • er snobbet og arrogant
 • er loyal mod prinsen og forsvarer ham mod urimelig behandling og mod at blive holdt uden for beslutninger
 • er indædt modstander af sheriffens dominans som han regner for en vulgær og smagløs lederstil
 • har mistro til gruppen som han ser som Sheriffens tanketomme rygklappere

Mål:

 • at gøre prinsen til gruppens leder i stedet for sheriffen
 • selv at få mere indflydelse i gruppen via prinsen
 • at nå skatten før Robin Hood

Sir Hiss er prinsens rådgiver. Han beundrer prinsen ud over alle grænser. Han er irriteret over Sheriffens dominans over prinsen og forsøger at ændre magtforholdet (hvilket også vil give Sir Hiss selv mere betydning og indflydelse i gruppen). Derfor forsøger Sir Hiss hele tiden at gøre prinsen opmærksom på sheriffens urimelige magt og forsøger at overtale prinsen til at sætte sig op mod sheriffen og overetage kontrollen over gruppen. Samtidig med alt dette ser Sir Hiss også vigtigheden i at nå skatten før Robin Hood.

 

Ralph of Huntington (ridder 1)

Karakteristika:

 • Handlekraftig og fysisk stærk
 • er en loyal ridder over for både prinsen og sheriffen, dog MEST over for sheriffen
 • er bange for sheriffens vrede og griner af prinsens skrøbelighed, men vil dog følge begge autoriteter i tykt og tyndt (især sheriffen)
 • er mistænksom overfor eventuelle forrædere
 • konkurrerer med de andre riddere om at være lederens foretrukne og forsøger at få de to andre riddere til at se dumme ud i lederens øjne for at fremhæve sig selv.

Mål:

 • at sørge for at gruppen når skatten før Robin Hood
 • at være sheriffens (og til dels prinsens) foretrukne ridder
 • at luge truppen ud for eventuelle forrædere

Ralph of Huntington er en handlekraftig ressource i gruppen og er en tro støtte mod både prinsen og sheriffen. Han vil til enhver tid adlyde begge autoriteters ordrer. Ligeledes gør han alt for at være den foretrukne ridder og konkurrerer derfor stærkt med de andre riddere om at få lov til at udføre opgaverne, komme med gode løsninger og finde på gode forslag, som sheriffen (eller prinsen) ville synes om. Den største ære ville være hvis han kunne afsløre en forræder i gruppen.

Hvis magtbalancen skulle ændre sig i gruppen ville sheriffen dog (hvis han arbejder for det) kunne vinde Ralph of Huntington til sin side imod prinsen.

 

Owen of Clun (ridder 2)

Karakteristika:

 • Handlekraftig og fysisk stærk
 • er en loyal ridder over for både prinsen og sheriffen, dog mest prinsen
 • er bange for sheriffens vrede og griner af prinsens skrøbelighed, men vil dog følge begge autoriteter i tykt og tyndt (især prinsen)
 • er mistænksom overfor eventuelle forrædere
 • konkurrerer med de andre riddere om at være lederens foretrukne og forsøger at få de to andre riddere til at se dumme ud i lederens øjne for at fremhæve sig selv.

Mål:

 • at sørge for at gruppen når skatten før Robin Hood
 • at være sheriffens og prinsens foretrukne ridder
 • at luge truppen ud for eventuelle forrædere

Owen of Clun er nærmest en kopi af de to andre riddere. Han er også en handlekraftig ressource i gruppen og en tro støtte mod både prinsen og sheriffen. Han vil til enhver tid adlyde begge autoriteters ordrer. Ligeledes gør han alt for at være den foretrukne ridder, og konkurrerer derfor stærkt med de to andre riddere om at få lov til at udføre opgaverne, komme med gode løsninger og finde på gode forslag som sheriffen (eller prinsen) ville synes om. Den største ære ville være, hvis han kunne afsløre en forræder i gruppen.

Owen of Clun føler at magtbalancen mellem sheriffen og prinsen er en smule skæv. Derfor kan prinsen (hvis prinsen prøver hårdt nok) vinde ham til at ændre magtbalancen til prinsens fordel.

 

Adam Bell (ridder 3 og forræder)

Karakteristika:

 • Meget snu
 • god til at dække over sin virkelige identitet ved at virke solidarisk og være venlig og imødekommende
 • for ikke at virke anderledes vil forræderen ihærdigt prøve at ligne de to andre riddere og indgå i kampen om at vinde lederens gunst
 • blander sig i alt, hvad der foregår for dels at sinke gruppen og dels ikke at skabe mistanke om sig selv

Mål:

 • at sinke gruppen og minimere gruppens point for at Robin Hood får skatten
 • under ingen omstændigheder at blive opdaget eller skabe den mindste mistanke om sin person

Adam Bell er forræderen i gruppen. Han er en af Robin Hoods mænd og er sat på denne specielle opgave. Adam Bell forsøger, uden at vække mistanke, at sinke gruppen (f.eks. ved at stikke til uenighederne og urolighederne i gruppen, give forkerte svar ved prøver, foreslå at gå i den forkerte retning, støtte de forslag som virker forkerte, osv.).

Hvis du bliver opdaget har du valget mellem at prøve lykken på egen hånd eller at finde Robin Hoods hold og tilslutte dig det.

NB. Ingen af de andre medlemmer i gruppen må vide, at Adam Bell er forræder.

 

Udklædning

Det er en god ide at gøre lidt ud af udklædningen. Det kan gøres enkelt med slag, slør, lidt sminke og enkle rekvisitter som bælter, træsværd, grene eller rollespilssværd lavet af soveunderlag og sølvgaffatape, dolke o.l. Robin Hoods folk kan bære grønt og brunt tøj, Sheriffens kan bære sort, hvidt og blåt - så er de til at adskille.

Udklædningen har stor betydning for, at det eventyrlige univers kommer til syne. Samtidig får eleverne en maske at gemme sig bag, hvis de er lidt utrygge ved at spille rollerne og tale engelsk.

Der er også masser af illustrationer og fotos, m.m., til inspiration på Internettet. Prøv f.eks. hjemmesiden ‘Robin Hood Bold Outlaw of Barnsdale and Sherwood’.

 

Skattekort

Forfatterholdet tegner skattekortet. Det er en stor hjælp, hvis klassen kan få fat i et kort over skoven hos skovfogeden eller ejeren af skoven. I mange statsskove og private skove findes der vandretursfoldere og kort.

Her er nogle idéer til, hvordan man kan konstruere skattekortet. 

 • Skattekortet kan være fuldstændigt, hvor hele holdets rute er tegnet fra begyndelse til slut. Man behøver ikke nødvendigvis at angive på kortet, hvor de forskellige eventyrfigurer og konkurrencer er placeret (de kan komme som overraskelser undervejs).
 • Skattekortet kan også være ufuldstændigt, hvor holdene får at vide ved hver post, hvor de finder den næste post. Skattekortet leder således kun holdet frem til den første post. Derefter kan fantasifigurerne undervejs bruge gådefulde beskrivelser af hvor holdet skal bevæge sig hen, for at finde næste post (f.eks. med henvisninger til et mærkeligt træ el. lign.).
 • Endnu en mulighed er at angive flere mulige ruter, så holdene skal foretage valg af ruter undervejs. Dette kræver dog flere poster, end en enkelt rute ville gøre (hvis ikke I vælger at lave ‘blinde’ ruter, hvor man for enden blot får at vide – på et skilt - at man skal gå tilbage).
   

Konkurrencer og prøver 

Konkurrencerne kan bestå af fysiske prøver, gåder, m.m., men det er selvfølgelig oplagt, at der også er nogle sproglige prøver (f.eks. grammatiske spørgsmål, ordforråd eller spørgsmål til litteraturen fra undervisningen).

Alle prøverne foregår naturligvis på engelsk, og man får point for at bestå prøverne (se pointsystem). Der lægges i det hele taget op til at al samtale foregår på engelsk. 

Eksempler på konkurrencer 

 1. Gæt og grimasser (charades). En god konkurrence hvor eleverne virkelig må bruge sproget er ‘Gæt og grimasser.’ En elev på holdet får udleveret en sætning, der skal mimes og holdet skal så gætte sætningen uden at mimeren siger en lyd (sørg for at sætningerne ikke bliver for svære). Hvert hold kan få f.eks. 10 minutter til at nå igennem så mange sætninger som muligt. Hver rigtig sætning giver 10 point.
   
 2. En nemmere udgave af gæt og grimasser er, at man skal gætte en persons identitet (f.eks. Barak Obama) ved at stille spørgsmål, som personen kun må svare ja og nej til. Denne konkurrence kan køre efter samme pointsystem som Gæt og grimasser.
   
 3. I kan også finde på ordforrådsopgaver, som f.eks. at holdet skal nævne så mange ord på engelsk som muligt med relation til skov eller andre ting. De kan også få udleveret et billede, hvor de skal kunne sige så mange ord som muligt (både navneord, adjektiver og udsagnsord). Et alternativ kan være, at gruppen skal nævne så mange ord som muligt fra det, de kan se umiddelbart fra, hvor de står.
   
 4. Det er også oplagt at bruge grammatikøvelser fra klassen, hvor holdet skriver opgaven og figuren ved posten tjekker resultatet for fejl.
   
 5. Endelig kan I stille huskespørgsmål til den litteratur, I har læst i klassen, f.eks. hvad hedder hovedpersonen i den og den tekst, hvad gjorde vedkommende i den og den situation, syng den og den sang udenad, osv.
   
 6. Find selv flere sprogkonkurrencer på Internettet. Der er mange sproglege og prøver på Internettet. 
   

Eksempler på gåder

 1. ‘At night they come without being fetched, and by day they are lost without being stolen.’ Hint: They belong to the night.  
  Answer: stars
   
 2. ‘It runs over fields and woods all day. Usually, it is not alone. Has a long tongue hanging out, waiting for a bone.’ Hint: It's something very close to you.
  Answer: one of your shoes
   
 3. ‘It is in the beginning of eternity, in the end of time and space.
  It is in the beginning of every end, and in the end of every place.’ Hint: It's in front of you right now.

  Answer: the letter ‘e’
   
 4. ‘How many letters are in the alphabet?’
  Answer: 11 (t h e a l p h a b e t)
   
 5. ‘I pass before the sun, yet make no shadow. What am I?’
  Answer: the wind
   
 6. Der er tusindvis af gåder på engelsk på Internettet. 
   

Eksempler på fysiske prøver:

Der er masser af fysiske lege I kan bruge. Eleverne kender sikkert allerede et væld af lege, som f.eks. sækkevæddeløb og at nå hurtigst fra et punkt til et andet med et æg i en ske uden af tabe ægget.

En oplagt leg til rollespillet er også prøven fra selve Robin Hood historien, hvor han og Little John står overskrævs på en bjælke og forsøger at vælte hinanden ned med en lang kæp: Find en træstamme, som ligger på jorden. Find to lange kæppe der kan holde. Lad en deltager dyste mod figuren ved posten om hvem der får den anden skubbet ned.

I undervisningsforløbet middelalderlege i skoven kan I finde mange oplagte fysiske konkurrencer. I kan selv omdøbe legene med et passende engelsk navn. Her er nogle tilpassede eksempler på middelalderlegen:

 • ‘Stikke Palles øje ud’ (‘Prick out Pinky’s Eye’) er en styrkeprøve efter tovtrækningsprincippet. Denne konkurrence kræver, at en deltager fra holdet konkurrerer mod figuren ved posten (som derfor gerne må udgøre en fysisk udfordring). Alternativt kan konkurrencen bruges, hvis de to konkurrerende hold støder sammen ved samme post.
   
 • ‘Patøk’ (‘Pitch the Peg’) er en konkurrence om først at slå en pløk i jorden. Her kan I lave en variation, hvor I finder to lige lange stykker hårdt træ. En deltager på holdet kæmper dernæst med figuren ved posten (eller alternativt med en deltager fra det andet hold) om at slå pløkken helt i jorden (med et redskab som man selv skal finde, f.eks. en god sten).
   
 • ‘Slå munk’ (‘Beat the Monk’) er en tagfat og kasteleg, hvor man bl.a. skal vælte en kegle med nogle kastestokke. Tilret legen, så holdet skal kaste med kastestokke efter et bestemt mål og ramme det for at opnå point. For at variere sværhedsgraden kan målet være større eller mindre, tættere på eller længere væk. Hvis I har adgang til bue og pil er det oplagt at ændre konkurrencen til en bueskyttekonkurrence.

Hent også inspiration fra legen ‘Gå til Island efter sild’, ‘So i hul’, ‘Kubb eller kævle’ fra samme undervisningsforløb. 

Som sagt kan de to konkurrerende hold selv sysle med at udvikle og forberede disse prøver, mens forfatterholdet udvikler ruter og skattekort, m.m.
 

Skattejagten

 • De to hold starter fra hver deres udgangsposition, men de møder de samme eventyrpersoner undervejs.
 • Det kan være en god ide at lave en cirkulær rute som de to hold går hver sin vej omkring.
 • Hvis holdene støder sammen ved samme eventyrperson, må de to hold skiftes til at bestå prøven.
 • Et alternativ er at en bestemt prøve afgør, hvilket hold der bliver ‘slået’ et stykke vej tilbage. Det kan f.eks. være terningekast eller styrke- eller engelskprøver udarbejdet specielt til disse tilfælde.
   

Engelsk som en regel

Gør det til en regel, at alle taler engelsk i spillet. Hvis man skifter til udelukkende at tale dansk, må holdet tildeles nogle strafminutter eller strafpoint.

En spion udpeges. Han/hun løber rundt i skoven og holder øje med at holdene taler engelsk. Spionen kontakter læreren, hvis holdet taler dansk og læreren tildeler strafminutterne (læreren kan i øvrigt selv være spionen).


Pointsystemet

Hvert hold samler point ved at bestå prøverne undervejs mod det endelige mål. I fastsætter selv det antal point, det giver for at bestå en prøve. Her er et eksempel på et pointsystem:

Ved hver post kan holdet vælge mellem en svær og en let prøve. Det giver naturligvis flest point at bestå den svære prøve:

 • Let prøve: 10 point (evt. delvist bestået: 3 point)
 • Svær prøve: 20 point (evt. delvist bestået: 6 point)
 • Først til skatten: 50 point.
 • Svær sidste prøve ved skatten: 30 point.
 • Nogle prøver er på tid og giver point alt efter hvor hurtig man er.

Strafpoint

 • For ikke at tale engelsk: -20 point (man må naturligvis godt tale på dansk hvis der er et enkelt eller nogle få ord man ikke kender på engelsk).
 • Evt. andre regelovertrædelser: point fratrækkes alt efter alvorlighed.

Vinderen i dette system er ikke nødvendigvis holdet som kommer først frem til skatten, men holdet som opnår flest point. Det er altså muligt at komme sidst frem til skatten men stadig have flest point.
 

Skatten

Forfatterholdet finder sammen med læreren ud af, hvad skatten skal bestå af.

Det kan både være en præmie til vinderholdet, en belønning til hele klassen eller begge dele.

Skattens art holdes naturligvis som en hemmelighed over for de to konkurrerende hold. Hvis I vælger at holde en skovtur eller en middelalderfest i skoven, er det oplagt, at skatten indeholder ting som kan bruges til denne fest.

I kan også give de to hold en overraskelse ved at lade King Richard of England vente ved skatten. I Robin Hood historien kommer kongen hjem og skaber orden og hylder Robin Hoods frihedskamp. Hos jer kan kongen jo tilslutte sig den side som vinder skatten.
 

Journalister

Klassen kan også udpege et par journalister som tager billeder eller filmer de to hold undervejs. Journalisterne vil efterfølgende være projektledere, hvis klassen vælger at lave en artikel og / eller en fotoplanche om begivenhederne i skoven.
 

Skovtur / middelalderfest

For at bevare stemningen fra rollespillets univers, kan I arrangere en skovtur med retter og drikke fra middelalderen. Nedenstående links har et vælg af middelalderopskrifter på engelsk.

Prøv f.eks.

 • Pandemayne (hvidt brød)
 • Chyches (ristede kikærter med hvidløg)
 • Blawmanger (en risret)
 • Chickenes Endoryed (kylling vendt i æggeblomme og grillet)
 • And for desert, A Potage of Roysons (en æble-rosin budding)

På internettet findes hjemmesider med middelalderopskrifter på engelsk. 

Gør det også til en regel, at ‘kokkene’ kommunikerer på engelsk, så eleverne får trænet deres engelskkundskaber samtidig med, at de tilbereder maden.

Kokkene kan evt. også finde noget middelaldermusik på biblioteket som I kan tages med ud i skoven og skabe den rigtige stemning under frokosten. Ligeledes kan de finde på noget underholdning til spisningen. Få evt. fat i et nar-kostume og lade narren danse og slå koldbøtter til musikken.

Hvis I overnatter I skoven, kan I udsmykke jeres telte, så lejren kommer til at ligne en middelalderlejr.
 

Baggrund

Et rollespil giver fantastiske muligheder for elever i tilegnelsen af et fremmed sprog. Sproget bliver brugt  i en umiddelbar og underholdene sammenhæng, samtidig med at sproget indgår som et konkurrence-element i sig selv.

Robin Hood er valgt som ramme til dette rollespil af flere grunde. Robin Hood er en væsentlig del af den engelske kulturarv og giver fin anledning til, at eleverne stifter et indledende bekendtskab med den engelske middelalder. Samtidig repræsenterer Robin Hood en fantastisk menneskelig brug og oplevelse af skov, hvor skoven, udover at være et favorabelt og gunstigt miljø, også er et sted fuld af mystik, udfordringer, dyst og overraskelser.

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål til skoven-i-skolen@nst.dk. Så lægger vi dem ind.