Sommerfugle-billeder

Undersøg sommerfugle - og mal dem med klap-sammen-billeder.
Mal en sommerfugl ved at folde våd farve.

Kort om forløbet

Eleverne kigger på sommerfugle - og undersøger deres udseende, farver, mønstre og symmetri. Børnene fremstiller deres egne sommerfugle som klapsammenbilleder.
 

Formål

  • at elever tilegner sig billederfaring,
  • at eleverne undersøger og vurdere deres iagttagelser,
  • at eleverne udtrykker sig i billeder,
  • at eleverne får erfaring med en simpel trykteknik.
dagpaafugleoeje21_mortenddhansen_0.jpg
Dagpåfugleøje. Foto: Morten D.D. Hansen.
 

Forberedelse

Symmetri i naturen
Snak med eleverne om den symmetri, der ofte findes i dyrs opbygning. Kender de dyr, som er symmetriske? Er de selv symmetriske? Sommerfuglen er symmetrisk - vis eleverne billeder af sommerfugle - og kig på dem i naturen.

Klap-sammen teknik
Lad eleverne afprøve klap-sammen-teknikken med våde farver, så de får en fornemmelse af, hvordan teknikken kan bruges til at skabe symmetri i et billede.

Inde - ude - inde
Aktiviteten foregår i tre dele, først forberedelse i klassen, så aktiviteter i naturen en solskinsdag og derefter bearbejdning på skolen.

Sommerfuglested
I skal bruge et sted i naturen eller i en park eller have, hvor der er mange sommerfugle. Snak med en natur- eller havekyndig og find et godt sted. I kan selv lokke sommerfugle til.

almindelig-blaafugl-han-paa-rejnfan_mortendd_0.jpg
Almindelig blåfugl. Foto: Morten D. D. Hansen.
 

Sådan gør du

Tag ud til sommerfuglestedet
Find et godt sommerfuglested i naturen. Her iagttager I sommerfuglene på blomster, træstubbe og planter.

Fang sommerfugle
Læreren kan fange et par sommerfugle med nettet, som iagttages i et stort glas, før I slipper dem fri igen. Lær eleverne, at sommerfuglene skal behandles med stor forsigtighed, så de ikke får skader på vinger, ben og følehorn. Bagefter kan I tale om de forskellige sommerfugles udseende og farver og ved hjælp af sommerfuglebogen findes deres navne.

Tegn sommerfugle
Nu udleverer du tegneplader, papir, farver, vandbægre og pensler. Eleverne folder først papiret, inden de starter fremstillingen af deres sommerfugl. De afsætter karakteristiske pletter og mønstre, og hver gang de har afsat en farveklat eller et farvestrøg, lukker de papiret sammen og gnider med hånden henover stedet. Derefter folder de papiret ud igen, og sådan fortsætter de indtil sommerfuglen er færdig med krop, vinger og følehorn.   

border=0

border=0

border=0

border=0

Sådan folder I sommerfuglebilleder.
Fotos og billeder: Helen Klavsen.


Flere forskellige sommerfugle
Eleverne fremstiller 4-5 forskellige sommerfugle hver.

Tørring og diskussion
Mens billederne ligger til tørre, kan I kigge på mønstre og farver i billederne og sammenligner med de levende modeller der flyver omkring.

Sommerfuglenavne
Børnene kan evt. give deres sommerfugle navne – både nogle de selv finder på – og evt. et dansk navn på en sommerfugl der ligner lidt.

Bearbejdning i klassen
Når I kommer hjem til klassen klipper I sommerfuglene ud. Fold dem sammen med indersiden udad, så sommerfuglen kan ses.

border=0border=0

Klip sommerfugle ud
Foto: Helen Klavsen.


Klip derefter langs kanten og fold til sidst sommerfuglen ud igen. Sommerfuglene kan enten hænges op under loftet i snor med billedsiden nedad, eller sættes op på en stor baggrund med et malet skovmotiv som I kan udstille i klassen eller på gangen.
 

Baggrund

Symmetri
Sommerfuglene er rige på farver og mønstre – og symmetriske omkring en enkelt akse. Det gør dem ideelle at fremstille med våde farver og klap-sammen-teknikken, hvor mønstre let kan gentages symmetrisk. Eleverne kan også finde andre symmetriske smådyr og fremstille dem.

Lidt om sommerfugle
Sommerfuglen er en af Danmarks største insektordener. En sommerfugl er let at kende. Den har fire store vinger, der er dækket at bittesmå skæl. Den har seks ben – som alle andre insekter – og to øjne, samt to antenner eller følehorn oppe på hovedet. Sommerfuglen lever af saft som den suger gennem en lang snabel. Når snablen ikke er i brug er den rullet op i en spiral.

En sommerfugl gennemgår fire stadier i løbet af sin udvikling. Først er den et æg. Efter et par uger bliver ægget til en larve der kravler omkring og æder sig stor og tyk. På et tidspunkt har larven ædt nok, så danner den en puppe omkring sig. Indeni puppen forvandler larven sig til en sommerfugl, der på et tidspunkt kravler ud af puppen, pumper blod i sine store smukke vinger – og flyver ud for at finde blomster.

Den form for livscyklus kalder man 'fuldstændig forvandling'.

Sommerfuglen gør nytte ved at bestøve en lang række blomster, mens den selv er på jagt efter nektar.

De mest kendte sommerfugle er dagsommerfuglene. De er ofte iøjnefaldende og farverige med smukke mønstre. Men der findes en lang række andre sommerfugle også: målere, ugler, spindere og sværmere. De er mere undseelige – men også meget smukke når man får øje på dem. En del af dem er aktive om natten.

Nogle af de mest almindelige dagsommerfugle i skoven er:

Nældens Takvinge, Dagpåfugleøje, Blåfugl, Lille Ildfugl, Bredpande, Citronsommerfugl og Kålsommerfugl. Du kan let finde dem i den sommerfuglebog – eller i 'Hvad finder jeg i skoven'.

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål til skoven-i-skolen@nst.dk. Så lægger vi dem ind.