Løb i skoven

Find ideer til løbeaktiviteter i naturen.
Træn løb i naturen. Tegning: Eva Wulff.

Kort om forløbet

Eleverne arbejder med grundlæggende bevægelser og koordinationer for hele bevægeapparatet. Indehold: en opvarmningsleg, en hoveddel om hurtighed og en afsluttende leg.
 

Formål

 • At eleverne træner deres motorik
 • At eleverne opnår fornemmelse for forskellige løb
 • At eleverne opøver deres hurtighed
   

Forberedelse

I klassen
Forbered eleverne på at I skal lave idræt i skoven. Det er vigtigt, at de er klædt rigtigt på. Se artikel om påklædning i Leksikon.

I skoven
Fortæl eleverne hvilket område I bruger og hvordan området er afgrænset.

 •  

border=0
Lav grenringe af fx hængebirkens tynde kviste.
Foto: Nina E. Nielsen.

Sådan gør du

Opvarmning

Skovens dyr
Tal med eleverne om skovens dyr – og de forskellige måder de bevæger sig på:

 • Hjorten løber med lange spring
 • Ræven løber langs jorden som en pil
 • Haren hopper af sted
 • Musen løber med bittesmå skridt
 • Egernet springer og svæver fra gren til gren
 • Musvågen flyver med tunge vingeslag – og svæver

Løb frem og tilbage på det afgrænsede område på de forskellige skovdyrs måder. Undgå spring til børnene er varmet op. Giv en ny opgave med jævne mellemrum. Afslut med at lade eleverne løbe på deres egen måde.


Hoveddel

1) Hurtighed
Børnene ligger på maven i en rundkreds. Del dem op i fem dyregrupper, ved at pege på dem en ad gangen og sige f.eks.: Hjort, ræv, hare, egern, mus. Hjort, ræv, hare, egern, mus. Osv. Børnene skal hver især huske hvad de er.

Når læreren råber et dyrenavn, skal dyrene rejse sig op og løbe rundt på ydersiden af kredsen på deres løbemåde. Efter et stykke tid kan læreren variere med, at eleverne skal ligge på ryggen eller i andre positioner.

En anden variant er at eleverne løber over de liggende kammerater. Her kan sværhedsgraden forøges ved at eleverne ligger sammenkrøbet på knæ eller hænder.

Eleverne ligger i en rundkreds.
Tegning: Eva Wulff.

2) Ræven kommer
Eleverne bliver i deres dyregrupper: hjortene, harerne, musene, egern, og myrer. Ræven sidder i sin hule (grenring) midt på pladsen. Dyrene bor i hver deres huler (grenringe) i udkanten af pladsen. Dyrene fra de enkelte dyregrupper behøver ikke at bo i nærheden af hinanden. Vær selv ræv første gang. Derved bliver legen lettere at lære, og det går hurtigere med at komme i aktivitet.

Når ræven råber et eller flere dyrenavne, skal alle som bliver råbt op løbe rundt om rævens ring. På et signal fra læreren angriber ræven. De dyr, der bliver taget, bliver ræveunger - og de skal hjælpe ræven i næste omgang.

Når læreren råber "Kom hjem til hulen", skal ræven og dyrene hjem til deres huler. Legen fortsætter til alle er blevet taget (er blevet ræve), eller til et bestemt antal dyr er tilbage.

Ræven kommer.
Tegning: Eva Wulff.

3) Kom hjem alle mine små kyllinger
Ræven (1 person) står mellem to helleområder, der er markeret med grene eller streg tegnet i skov/ jordbunden. Afstanden mellem helleområderne er cirka 30 meter.

I det ene helleområde står en høne. I det andet helleområde står en flok kyllinger – det er resten af klassen. Og i midten står altså ræven.

Hønen råber 'Kom hjem alle mine små kyllinger'.

Kyllingerne råber tilbage 'Vi tør ikke'.

Hønen råber: 'Hvem for?'

Kyllingerne råber: 'For ræven'

Hønen råber: 'Hvad gør han?'

Kyllingerne råber: 'Spiser kød og drikker blod'

Hønen råber 'Kom alligevel!'

Og så løber alle kyllingerne ud fra Helleområdet og over mod hønens helle. Ræven der står i midten fanger så mange kyllinger han kan – og de bliver alle til ræve. Hønen løber over på den anden side. Hun er altid fredet. Og så råber hun igen derfra: 'Kom hjem alle mine små kyllinger'. Osv.

Den der bliver taget først, skal være ræv næste gang. Ræven skal være høne næste gang.
 

Baggrund

Lidt om løb
Løb er den fysiske aktivitet, der er mest udbredt i enhver idrætspraksis. For at eleverne kan få muligheder for at gøre deres egne erfaringer, bør de stillede opgaver indeholde flere muligheder, og være åbne i deres opgaveformulering.

Løb er ikke kun et spørgsmål om forhøjet hjertefrekvens / puls, men også begreber som løberytme, leg, spil opgaveløsninger og naturoplevelser er ingredienser i aktiviteten.

Man kan løbe overalt, og det er vigtigt at børn tidligt oplever løb som en positiv aktivitet. I alle kulturer løbes der. For at jage, for at søge skjul, for at overleve, for at afgøre kampe.

Læs mere:
Frank Meier, David Hundebøll: 'Natur, leg og udfordring' 79.69
Klaus Kornø Rasmussen: 'På tur – i skoven' 79.69
Lise Martin: 'Rend og hop, sjov med din krop' 79.3
'Atletik for sjov', Kroppen i skolen , Bestilles hos Dansk Idrætslærerforening, 86 76 30 45
'Udeaktiviteter', Kroppen i skolen , Bestilles hos Dansk Idrætslærerforening, 86 76 30 45
'Atletik for alle', Bestilles hos DGI eller Dansk Atletik Forbund

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål til skoven-i-skolen@nst.dk. Så lægger vi dem ind.