Vandløb - undersøg liv og kvalitet

Vandløbsundersøgelse for de ældste elever. Fang dyr. Undersøg vandløbet. Bestem forureningsgrad.
Bliv Skjoldunge - Vandløbets liv og kræfter. Foto: INSP Media.

Kort om vandløb

I Danmark har vi rigtig mange kilometer vandløb. Nogle er forurenede og andre er rene som kildevand. Nogle går snorlige imellem marker og andre bugter sig igennem landskabet.

Men hvordan måler vi egentlig kvaliteten af et vandløb? Her får i muligheden af at lege professionelle biologer for en dag. I skal kigge på vandinsekter og i skal kigge på vandløbets fysiske forhold, og på denne måde at komme med en vurdering af vandløbets tilstand.

Sådan gør I

Del klassen op i tre hold: et sparkehold, et pillehold og et nethold. Hvert hold får udleveret et skema og et kopiark med vandløbsdyr (se kopiark i højre margin).

Brug skemaet undervejs, først til insekterne og derefter til undersøgelse af vandløbet. Skriv ind i skemaet efterhånden.

Sparkeholdet

 • Holdet finder et sted i vandløbet.
 • Nogle går i vandet med gummistøvler på og laver sparkeprøver. Se forklaring nedenfor.
 • Nogle andre sidder på bredden med hvide bakker. De tager imod fra sparkefolkene.
 • Bakkefolket bruger en ske til forsigtigt at fiske de enkelte dyr op.
 • Bakkefolket putter dyrene op i lupglas.
 • Glasfolket skal nu nær studere de små dyr og finde ud af hvad det er for nogle. De har tavler med billeder, som de kan bruge til bestemmelse. Når de har fundet navn til dyret, skriver de det ned på et stykke papir.

Sparkeprøve
Stil dig i vandet med ryggen mod strømmen. Sæt ketcheren på bunden med netåbningen foran din højre fod. Sprak bagud med foden 3-4 gange i træk, så sand og mudder bliver sparket op. Så flyder det med strømmen ind i nettet - og I har nu en sparkeprøve.

Pilleholdet

 • Holdet finder et sted i vandløbet - og nogle går ud i vandet med gummistøvler på.
 • De tager store sten, grene og hvad der ellers stikker op af vandet og kigger på, om der sidder nogle små dyr på dem.
 • De piller dyrene af og lægger dem i hvide bakker.
 • De kigger også i og på planterne og roder også gerne i gruset i bunden. Her bruger man hænderne.
 • Hos pille-folket er der ligeledes et bakke-folk og et glas-folk. Se ovenfor.

Netholdet

 • Holdet skal fange smådyr med net. Nogle på holdet har net og fisker efter smådyr.
 • Her kan man stå på bredden eller på en bro, hvis der er en.
 • Husk at fiske flere steder - ude midtpå, inde ved bredden og især imellem vandplanter. Rod også gerne lidt i bunden.
 • Hos fiske-folket er der ligeledes et bakke-folk og et glas-folk. Se ovenfor. 

Bearbejdning

Brug kopiarket til at gøre øvelsen færdig i felten. Tag klassens resultater med hjem - og skriv en rapport.

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål til skoven-i-skolen@nst.dk. Så lægger vi dem ind.