Smartphones løb i naturen

7. klasse på Trekronerskolen i Roskilde har arbejdet med QR-koder og smartphones i skoven i naturfag og dansk.
Børn der scanner QR-koder på et træ

Kort om smartphones i naturen

I sensommeren 2011 arbejdede 7. årgang på Trekronerskolen i Roskilde med skoven som emne i naturfag og dansk. I en af aktiviteterne brugte eleverne QR-koder og smartphones til at formidle viden, historier og quizzer for hinanden i skoven.
 
I forløbet her kan du læse hvordan vi arbejdede med QR-koder, hvordan de laves og finde en række konkrete eksempler fra forløbet.
 

Forberedelse

Smartphones
De sidste år er smartphones blevet en del af mange menneskers hverdag. Flere elever på Trekronerskolen i Roskilde har fået en. Med smartphones fremmarch dukker der efterfølgende en række Apps op, som kan bruges i alle mulige situationer. En af disse Apps er QR-kodescanner. QR betyder Quick Respons.
 
En QR kode
QR kode
Hvis man scanner en QR-kode med sin Smartphone, vil der dukke information op på smartphonens skærm. Det kan være et link, en tekst, kontaktdata eller mulighed for at sende en SMS til en person.
 
7. klasses løb
7. klasse på Trekronerskolen brugte QR-koderne til at lave løb til hinanden ude i skoven. De elever som løb, læste posterne på deres smartphones. Her kan du læse hvordan - og finde inspiration til, hvordan du og klassen kan arbejde med smartphones i skoven.
 
Opgave hænger på et træ.
QR-kode på et træ. Koden er cirka 3 x 3 cm.
Foto: Tommy M. Rasmussen.
 

Sådan gør du


Opgaver

I 7. årgang på Trekronerskolen skrev eleverne selv de opgaver, historier og fakta om skoven, som blev brugt i løbet. Her er eksempler på opgaver.
 
A) Dansk: Korte historier
Eleverne skrev små historier, som kunne læses på en smartphoneskærm. Historierne blev omdannet til en kort tekst - eller læst op og lagt på nettet. QR-koderne som linker til historierne blev hængt op i forskellige ”fortællerum” i skoven. F.eks. var de uhyggelige historier i den mørke del af skoven.
 
I boksen kan du finde de første tre afsnit af (ud af 10) historien om Hansi og Gren. Eleverne hængte koderne op i træerne ca. 10 m væk fra en skovsti. Fra skovstien og til de ophængte koder skulle man følge en sti af små hvide sten.

Hansi og Gren 1

Hansi og Gren 2

Hansi og Gren 3
 
B) Natur-teknik: Skovopgaver
Som optakt til arbejdet i skoven, arbejdede vi med træernes opbygning, fotosyntesen, klima og plantebælter. Eleverne lavede QR-koder med opgaver og spørgsmål om skoven. De fandt selv viden på nettet og i opslagsbøger.
 
Opgave 1 var f.eks. Hvor stor er Danmarks største skov: 65 km2, 85 km2, 95 km2
 
I boksen kan du se fire eksempler på spørgsmål og svar som QR-koder:
 
Spørgsmål Svar
Opgave 1 Opgave 1 - svar
Opgave 2 Opgave 2 - svar
Opgave 3 Opgave 3 - svar
Opgave 4 Opgave 4 - svar
 
Sti
Eleverne lavede en sti gennem skoven, og hængte QR-koder med opgaver på træer og buske.
 
Skilt
Eleverne skrev også et skilt og en folder, der forklarer hvordan QR-koderne bruges. I boksen kan du se teksten:
 
1. Du har brug for en smartphone/iphone. En ipod med kamera kan også bruges.
 
2. Gå ind på android market og søg på i-nigma. På Apple produkter går du ind på app-store og søger på i-nigma.
 
3. Download en QR-kode scanner. En QR-kode scanner er gratis.
 
Her er ruten.
 
kort
 
4. Så går du ind på programmet i-nigma, og holder telefonen hen over QR-koden.
 
5. Der kommer et spørgsmål, som du skal svare på.
 
6. Du skal skrive dine svar på et stykke papir ved siden af, eller kunne huske alle svarene i hovedet.
 
7. Der er ti spørgsmål plus et bonus spørgsmål.
 
8. Alle svarene står ved slut, og stien er markeret med hvid maling.
 
Dette er en QR-kode. Prøv at scanne den
 
Delelementerne, opgaver og folderen, fungerer godt som evaluering af forløbet og formidling til brugere om anvendelse.
 
 
C) Naturfag: Fuglestemmer
En gruppe elever, har arbejdet med at lave små hjemmesider, der kort beskriver de fugle vi finder i skoven og deres stemmer. Fuglestemmerne er lagt ind som mp3-filer og kan høres ved et tryk på billedet af fuglen.
 
Et par eksempler sat op både med QR-kode og med det link, der henvises til når koden er scannet:
 
 
QR-kode til munken
 
 
QR-kode til flagspætten
 
D) Naturfag: Find et træ
Hæng en QR-kode op, som beskriver et træ, der står i nærheden - ud fra blade, frugter, bark osv. Eleverne skal finde træarten. Spørgsmålene kan afstemmes efter årstiden, så der er forskellige QR-koder alt efter om træet blomstrer, danner frugt eller står ”nøgent” i vinteren.
 
Introduktion til de som prøver løbet
7. klasse har hængt dette skilt op i skoven + en sti af QR-koder.
Foto: Tommy M. Rasmussen.

Baggrund

Sådan laver du QR-koder
QR-koder er lette at fremstille. I 7. klasse brugte vi I-nigmas hjemmeside til at fremstille dem på. 
 
Screen dump fra I-nigma
 
Vi brugte to af de fire Barcode typer:
  • Website link
  • Encoded message
Hvis I vælger at bruge et link, kan I gøre det på følgende måde: Kopier linket fra en hjemmeside - og skriv en kort tekst i Titleboksen.
 
Screendump
 
Hvis I vælger at bruge Encoded mesage, vil der dukke en Message boks op. Her kan I skrive en kort tekst. Husk, at jo længere tekst I skriver, desto større bliver koden. Skriv evt. en kort tekst i Titleboksen.
 
Screen dump 3
 
Koderne er nu dannet som billede - en QR-kode. Kopier billedet over i et Word-dokument eller andet. Nu kan billedet - QR-koden - hænges op og scannes med en Smartphone.

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål til skoven-i-skolen@nst.dk. Så lægger vi dem ind.