Vasketøj, kvindearbejde og tabuer

Vask tøj under åben himmel og opnå indsigt i datidens kvindearbejde.

Forberedelse

 • Vaskevandet skal være lunkent/varmt, især hvis man bruger sæbe, som eleverne selv har lavet. Vaskevandet kan varmes over bålet, hvis vi har mulighed for det.
 • Det er vigtigt at have godt med beholdere til både vand og beskidt tøj.

Sådan gør du

 • Tøjet gøres beskidt eventuelt med en fortælling indbygget.
 • Tøjets lægges i blød.
 • Vaskestation(er) gøres klar med vand og sæbe.
 • Der vaskes pletter.
 • Tøjet skylles, vrides og hænges til tørre – gerne her en afrunding.

Læs mere

Faglitteratur: 

 • Olesen, Marie Bonde ”Genstande” i Larsen og Poulsen. Historieundervisning. Hans Reitzels Forlag 2020
 • Kvande, Lise og Naastad, Nils: Hva skal vi med historie?: historiedidaktikk i teori og praksis (2. utg.) kapitel 10 historie som materiel
 • kultur. Universitetsforlaget 2020 
 • Jexen, Gry: Kvinde kend din historie. Gyldendal 2021
 • Herrmann, Ulrike: Kapitalismens afslutning. Lindhart og Ringhof 2023
 • Forfatter: Rasmus H. Rasmussen adjunkt og historieunderviser ved læreruddannelsen Nr. Nissum og Holstebro.

Formål
Formålet med øvelsen er at lave en faglig værkstedsaktivitet i uderummet som fagligt kan relateres til vasketøjets kultur og teknologihistorie og til fortidsteknikker.

Det er en selvstændig pointe, at dette arbejde netop ikke har fyldt meget i historiebøgerne på trods af den enorme opgave, tøjvaskning er og har været. Hertil kommer at tøjvaskningens teknik og kultur ikke er mindre interessant eller undersøgelsesgivende end studier af industri-arbejdets, den offentlige forvaltning eller militærsystemets ditto. Historiefaget har også de senere år bevæget sig ind i en materiel vending (se Kvande og Naastad eller Olesen), som sætter fokus på, at genstande og materialer ikke blot er tavse biprodukter af menneskelig aktivitet, men også former subjekterne og tiden.

Det er muligt at tage afsæt eller afrunding i temaer om socialhistorie, kvindehistorie, kropskultur og industrialisering (vaskemaskiner). Det giver os muligheden for at udvide forståelsen af, og spørge os selv i fortid og nutid; hvad har været regnet for rigtigt arbejde?

Hermed kan der også nås forskellige specifikke mål ift. at kvalificere historiebevidsthed og aktualisering af fortider. Hertil kommer muligheden for at opnå progression inden for kildearbejde og historiebrug med fokus på genstande og (underbelyste) kulturteknikker.

Vasketøjet kan også bruges til at sætte fokus på idealer om renhed, social anseelse og tabuiserede kropsvæsker. Ligeledes kan der bygges narrative lag på aktiviteten; hvem skal vi hjælpe med at vaske tøj og hvorfor?

Aktiviteten kan ligge som en trigger (jævnfør FUER) i starten af et forløb om f.eks. arbejde gennem tiden. Den kan også ligge i midten af et forløb som en sanse- og æstetetisk baseret læringsarena, ud fra en hjem-ude-hjem didaktisk tænkning.