Lars Hansen

Jeg skriver til nye og erfarne udeskolelærere. Om oplevelser og sansning, om den gode udeskoledag og især om udvikling af udeskole.

Udeskole har fyldt meget i min undervisning de sidste 18 år - først som friskolelærer og siden på min nuværende arbejdsplads, Den frie Lærerskole. Jeg har været drevet af min egen trang til at bryde rammer, til at være ude og til at præsentere mine elever for den spændende verden uden for skolen.

I læreruddannelsen er det vigtigt, at de studerende møder udeskole i mange udgaver. De skal få lyst til selv at arbejde med udeskole, de skal kende til uderumsledelse og kunne sætte det faglige i spil i udeskole.

Her i bloggen vil jeg fortælle om mit arbejde med udeskole i læreruddannelsen og i efteruddannelse af lærere. Om nye aktiviteter, om arbejdet med relationer og fællesskaber og om læreres tryghed ved undervisningsformen. Udgangspunktet er lærerens glæde ved udeskole og lærerens lyst til udvikle sin praksis.