Lærere som sanser

Undervisning i det ufremkommelige pilekrat. Lærere og elever har stor glæde af at bruge sanser i et alsidigt miljø – i en mose, hvor de aldrig har været før.

I slutningen af august havde jeg glæden at undervise erfarne lærere og pædagoger. De var på årskursus i Inklusion og udeskole på Den frie Lærerskole. Jeg har selv på mange kurser kørt død i for mange powerpoints og sidde-stille aktiviteter, så jeg tog kursusdeltagerne med i mosen.

Udeskole handler jo ikke kun om at være i naturen, men også i by, på virksomheder og i kunstneres værksteder. Naturen har dog nogle fordele, når det handler om at mærke sig selv og sine sanser. Og i mosen med kursusdeltagerne var sanserne i fokus.

I Åmosen i Ollerup er der en god sti, som alle benytter. Meget få bevæger sig væk fra stien - ind i sivene, pilekrattet og elleskoven. Før jeg fortsætter beretningen om kursusfolkene i mosen, vil jeg fortælle om en 3. kl. i mosen som havde et historieforløb om stenalderen. Det var om foråret med små spiseklare brændenælder, piletræer som var sprunget ud og i en mose som emmede af fugleliv. Elever i 3. kl. er små og mosen kan hurtig virke stor og skræmmende. Efter en fortælling om stenalderjægere bevægede vi os forsigtigt væk fra stien og ind i pilekrattet. Børnene hoppede fra rod til rod over det mudrede vand, spejdede efter dyr som de kunne nedlægge, smagte på blade og rørte ved bark og grene. Vi digtede om stenaldermenneskene og skar spyd af pilegrene. Efter et stykke tid synes nogle børn, at de var faret vild. En af drengene, hvis mest brugte udtryksform var kropslig udadreagerende, kravlede op i et træ og råbte anvisninger til at finde tilbage til stien. Det var en sejr for ham at kunne redde sine klassekammerater.

Lærere og pædagoger på kursus er en anden gruppe at have med i pilekrattet. Heldigvis var de gode til at sætte sig i børnenes sted og de fik da også en fornemmelse af at have faret lidt vild. Septembers høje siv og brændenælder gav sammen de voksnes utrænede klatremuskler tilstrækkeligt med udfordringer. Men humøret var højt og en del latter og en smule banden over mudder og brændenælder prægede selskabet. Jeg introducerede et par sanseøvelser og alle havde bud på, hvordan de kunne bruge øvelserne i egen praksis.

Aktivitetsforslag

Her er et par aktiviteter, som stimulerer andet end klatre- og lattermusklerne:

  • Stå i en rundkreds med hænderne bag ryggen. Læreren giver eleverne nogle små genstande som de beholder i deres lukkede hånd uden at se på den. Det kan være ellekogler, blomster, små sten eller et sivblad. Eleverne skal så finde sammen med andre som har den samme genstand – uden direkte at sige hvad de har. Eleverne øver brug af følesans, fornemmelse for størrelse, tillægsord og arbejder med at lave en beskrivelse af deres genstand, som bevarer spændingen i legen
  • I grupper skal eleverne finde enten bløde, hårde, lange, runde eller hvide genstande. Deres fund placeres på en medbragt dug eller lagen og hver gruppe fortæller om deres fund
  • I grupper finder eleverne ting, som stenaldermennesker havde glæde af. Tagrør, som sugerør, pilegrene til pile, mynteblade til te eller masser af siv, som snoes til en snor. Måske skal de også prøve at lave en behagelig seng, hvor de kan ligge uden at mærke mosens fugtige jord……

Alle skribenter