Belysning av uteskole som tilpasset oplæring i kunnskapsløftet

Hovedfagsopgave af Anne Engh om udeskole, læring, Dewey og erfaringspædagogik.
Udeskoledrenge fra Odarslöv skola i Lund. Foto: Malene Bendix.

Udeskole og faglighed

Hvordan kobles udeskole med skolens læseplaner, så læringsaspektet og fagligheden sikres. Det undersøger Anne Engh i denne hovedfagsrapport fra Norges idrettshøgskole, maj 2007. Anne Engh er lektor ved Høgskolen i Vestfolds afdeling for læreruddannelse.
 
I efteråret 2006 vedtog man i Norge en ny national læreplan, Kunnskapsløftet, som skal skabe en bedre kultur for læring og for det man i Norge kalder tilpasset oplæring. Anne Engh har selv arbejdet med udeskole i læreruddannelsen i 20 - 25 år. Hun undersøger i sin hovedfagsopgave følgende to hovedspørgsmål:
  1. Hvordan forankres udeskole som tilpasset oplæring i grundskolens styringsdokumenter?
  2. Hvordan kendetegner og begrunder lærerne udeskole i deres undervisningspraksis.  
Hovedfagsopgaven er meget læseværdig - og præsenterer bl.a. en meget fin erfaringspædagogisk idehistorie, samt en ny model, som understreger på lærerens helt centrale rolle i udeskole - som bindeled mellem elevens meningsfulde verden og samfundets betydningsfulde oplæringsmål i skolens lærerplan.
 
Anne Engh har givet os lov at lægge hovedfagsopgaven ud på Udeskole.dk som pdf-fil (682 KB). Tak for det.