Planlægningsværktøj til udeskole

Et værktøj til planlægning af et udeskoleforløb, udviklet af lærere i Esbjerg Kommune.
Planlægningsværktøj.
I Esbjerg Kommune etablerede man et lokalt netværk af udeskolelærere i 2004. Her har man haft en debat om planlægning af undervisningen i uderummet. Debatten fik Dorte Vind, som er udeskolekonsulent i kommunen, til at lave et værktøj, som kan styrke lærerens planlægning af forløb både ude og inde - så de faglige mål ikke tabes af syne.
 

Dorte Vind kort om udeskole og skolens faglige mål

Planlægningsværktøjet blev præsenteret på et møde i UdeskoleNet i Jelling 19.11.2008. På mødet diskuterede vi bl.a. udeskole og skolens faglige mål. Her kom Dorte bl.a. ind på:
 
Udeskole er skole og ikke udflugt. Man skal aldrig gå ud, hvis man ikke kan gå hjem og strege noget ind i Fælles Mål hæftet.
 
Dorte fortalte også om Hella, en lærer i Esbjerg, som bruger sit hæfte med Fælles Mål og en lyserød overstregningstush, for at holde rede på, hvilke mål som er nået i udeskolen. Efter hver udeskoledag eller forløb streger hun de mål som er nået over i hæftet med lyserødt - eller sætter en prik, hvis klassen har berørt emnet. Det kan hun også gøre i hæfter fra andre fag - og bytte timer med dem.