Projekt udeskole på Grønhøjskolen

Evalueringsrapport udarbejdet af University College Syddanmark i 2011.
Udeskolebørn fra Grønhøjskolen undersøger en globus. Foto: Grønhøjskolen.

Rapport

Du kan finde evalueringsrapporten som pdf-fil (1 MB).
 

Baggrund

Udeskoleprojektet på Grønhøjskolen er Danmarks største udeskoleprojekt, idet alle - fra børnehaveklassebørn til de unge i 9. klasse er ude én dag om ugen. Det gør Grønhøjskolen til den første skole i Danmark, som har udeskole på alle klassetrin. Grønhøjskolen i Randers er en folkeskole, beliggende i Øster Tørslev i Randers Kommune. Der er 315 elever på skolen, 32 lærere og pædagoger og to ledere.
 
Projektet er etableret i et samarbejde mellem Randers Kommune, Grønhøjskolen og Grobund ApS, som er et privat selskab, der arbejder med et stort udvalg af serviceydelser især landdi-striktsudvikling men også etablering af legepladser og udeskoleanlæg. Grobund ApS har leve-ret udeskoleanlæg og været projektleder på projektet. Projekt Udeskole på Grønhøjskolen er bl.a. bevilliget af Randers Kommune, Egmont Fonden og Friluftsrådet. Projektet startede janu-ar 2010 og afsluttes i august 2011. Intentionen om, at gennemføre et udeskoleprojekt på sko-len har været længe undervejs. Men det var først i 2009 at de sidste fondsmidler kom igen-nem til projektet.
 
Projektet er centreret omkring tre aktiviteter:
1) etablering af udendørs lærings rum
2) opkvalificering af lærergruppen
3) en implementeringsfase.
 
Etablering af udendørs læringsrum og opkvalificering af lærergruppen er faser, der kører parallelt fra januar 2010 til juni 2010, sådan var det tiltænkt, men vejrlig har forlænget anlægsperioden. Implementeringsfasen var fra august 2010 til juni 2011.
Evalueringen er gennemført som en virkningsevaluering i perioden januar 2010 til august 2011. Da projektet er eksplorativt af natur, er designet løbende blevet justeret og præciseret. Evalueringen er gennemført af UC Syddanmark, Grethe Fogh Nielsen og Anne-Marie Tyroll Beck Videncenter for Ledelse, Organisation og Kompetenceudvikling. Evalueringsrammen er 200.000 kr.
 

Fakta

  • Titel: Projekt udeskole på Grønhøjskolen - en evalueringsrapport
  • Forfattere: Grethe Fogh Nielsen og Anne-Marie Tyroll Beck, University College Syddanmark.
  • Udgiver: University College Syddanmark, Videnscenter for Ledelse, Organisation og Kompetenceudvikling.
  • Udgivelsesår: 2011