Rapport fra nordisk-baltisk konference om udeskole

Konferencerapport fra konferencen "Sundere, klogere, gladere børn. Udeskole, læring med hjerne, hjerte og hånd", januar 2008.
Udeskolebørn fra Hammerum Skole. Foto: Frank Juel.
24. - 25. januar 2008 afholdt Skoven i Skolen og VIA University College den nordisk-baltiske konference om udeskole: "Sundere, klogere, gladere børn. Udeskole, læring med hjerne, hjerte og hånd". Konferencen var udsolgt - og samlede 180 mennesker fra syv nordisk-baltiske lande om oplæg og workshops på Brandbjerg Højskole.
 
Rapporten fra konferencen udkom i oktober 2008. Du kan finde rapporten som PDF (1,06 MB) + omslaget som PDF (218 KB).
 
God fornøjelse!