Fødekæde-stratego

Eleverne skal med denne leg arbejde med fødekæder på en aktiv måde, hvor de får repeteret, hvor i fødekæden de udvalgte dyr fra fjorden hører til.
Bliv klogere på fødekæderne i nationalparken. Illustration: Nationalpark Skjoldungernes Land.

Forberedelse

Materialer til denne aktivitet skal printes til eget brug fra denne side. Det anbefales, at I hjemmefra har arbejdet med begreberne fødekæder og økosystemer. Fødekæde-stratego kan nemt kombineres med en anden aktivitet ved fjorden f.eks. ”Fjordbingo” eller ”Dyr i havbunden”.

Opgaven

Eleverne skal med denne leg arbejde med fødekæder på en aktiv måde, hvor de får repeteret, hvor i fødekæden de udvalgte dyr fra fjorden hører til.

Sådan gør du

Eleverne inddeles i to hold, et blåt og et rødt, som hver får en bunke kort med tilsvarende farve. Der trækkes lod om hvilket hold der skal have Katastrofekortet fra starten af. Hvert hold får en base, der ligger 50-100 m fra hinanden. På basen har man helle. Hvert hold lægger en slagplan og udvælger en holdleder, der skal blive på basen og har overblikket over holdets kort. Holdlederen har ansvaret for at alle på holdet har et kort i hånden, når de bevæger sig ud på banen mellem de to baser. – Spillet gælder om at stjæle kort fra det andet hold. Når man møder/fanger/rører sin modstander på banen, skal vedkommende vise sit kort. Den der har det højeste pointkort vinder og får modstanderens kort. Derefter vender begge tilbage til deres base. Vinderens afleverer sine to kort og får et nyt. Taberen får et nyt kort. Katastrofekortet vinder over alle kort. Men når man har brugt det, skal det afleveres til det modsatte hold, som derefter har mulighed for at bruge det.

I kan selv bestemme om spillet skal slutte når et af holdene har vundet alle kortene eller efter et bestemt tidsrum, hvorefter pointene tælles sammen på hvert hold.

Det er en god ide at afslutte spillet med at tale om fødekæder igen: Hvordan jage dyrene hinanden? Hvilke andre fødekæder kan man forestille sig? Det er også en god idé at diskutere katastrofekortet: Selvom verden synes systematisk og organiseret, kan en uforudsigelig katastrofe pludselig ændre slagets gang i naturen. Dinosaurerne var utvivlsomt de stærkeste for 65 millioner år siden, men pludselig gik verden af lave, og de bittesmå pattedyr kom til magten.

GODE RÅD

Menneskekortet kan hurtigt samle mange points, men man skal passe på ikke at tabe det, for så vinder de andre 20 points. Katastrofe-kortet er smart at have, men det er ikke klogt at bruge det på at slå ”tang”, når man kan gå efter ”havørnen”.