Udeskole, fysisk aktivitet og sundhed

Ny norsk forskning på udeskole, kondi og sundhed viser, at udeskolebørn bevæger sig mere og får pulsen op.
Der er mulighed for masser af bevægelse i udeskole. Naturklassebørn fra Rødkilde skole. Foto: Lasse Bak Sørensen.

Fysisk aktivitet hos 11 - 12 årige i skolen

Et forskerhold fra Høgskolen i Bergen har lige udgivet en artikel om elevers fysiske aktivitet på en  udeskole-dag sammenlignet med en traditionel skoledag med idræt - og uden idræt.
 
Forskerne målte hjertefrekvens på eleverne i en 6. klasse og viste, at den gennemsnitlige hjertefrekvens - dvs. antal hjerteslag pr minut - var meget større på en udeskoledag (136 slag/min) end på både en skoledag med idræt (104 slag/minut) og en uden (99 slag/min). Det understøtter Erik Mygins forskning fra Rødkildeprojektet.
 
På en udeskoledag uden forflytning (vandretur til lejrplads) var den gennemsnitlige hjertefrekvens 130 slag i minuttet. Selve undervisningsformen i udeskolen understøtter altså elevernes fysiske aktivitet - og når eleverne selv bevæger sig ud til lejrpladsen støttes den endnu mere. 
 

Høj puls

Det nye her er at forskerholdet samtidig kiggede på, hvor stor en del af tiden elevernes hjertefrekvens var over 160 slag pr. minut - altså i hvor lang tid i løbet af dagen eleverne havde meget høj puls. Høj puls har betydning for om eleverne øger deres evne til at optage ilt - dvs. om de forbedre deres kondition. Forskerholdet så følgende resultater:
  • På en traditionel skoledag med 1 times idræt havde eleverne i gennemsnit en puls over 160 slag pr minut i 5,1 procent af tiden.
  • På en traditionel skoledag uden idræt havde eleverne i gennemsnit en puls på over 160 slag pr minut i 1,7 procent af tiden.
  • På en udeskoledag med 2 kilometers naturvandring ud til lejrpladsen havde eleverne i gennemsnit en puls på over 160 slag pr minut i 17,8 procent af tiden.
  • På en udeskoledag uden forflytning havde eleverne i gennemsnit en puls på over 160 slag pr minut i 10,1 procent af tiden. 

Her ser man tydeligere betydningen af vandreturen ud til lejrpladsen - det er her en del af eleverne får pulsen helt op.
 

Læs selv artiklen