Pas på træerne - generne forsvinder

Lærervejledning til gymnasiematerialet "Pas på træerne - generne forsvinder".
Undersøg skov og træ i gymnasiet.

Denne artikel er en del af gymnasiematerialet "Pas på træerne - generne forsvinder", der består af 5 undervisningsforløb om danske træer og buske. Artiklen her er lærerens vejledning. Se en oversigt over hele materialet.

Introduktion til materialet 

”Pas på træerne – generne forsvinder” er et undervisningsmateriale, der sætter fokus på de oprindelige danske træer og buske, de problemer vi har med at bevare deres genpuljer og dermed den biologisk mangfoldighed i Danmark.

Feltarbejde
Materialet er udviklet af Statens Planteavlsstation og Skoven i Skolen. Det inddrager i høj grad arbejde i felten, og tager udgangspunkt i den videnskabelige metode. Materialet er tværfagligt i den forstand, at det tager udgangspunkt i faget biologi, men inddrager fag som geografi, samfundsfag, dansk og historie.

Bøgeblade
Bøgeblade i septemberlys. Foto: Janne Bavnhøj.


”Pas på træerne – generne forsvinder” består af

Oversigt
I oversigten kan du få overblik over hele materialet. Kopiark finder du i højre margin.

”Pas på træerne – generne forsvinder”  Dokumenttype Dokument
Lærervejledning   Lærervejledning
Forløb 1 Undervisningsforløb Danske træer og buske – generne forsvinder
  Leksikon Skovbrugets historie i Danmark
  Leksikon Biologisk mangfoldighed
  Leksikon Klimaforandringer
  Leksikon Den store trætabel
  Kopiark Artsliste
  Kopiark Journal 1.1
  Kopiark Tabel 1.1
  Kopiark Smådyr nøgle
  Kopiark Træer nøgle
Forløb 2 Undervisningsforløb Menneskets brug af træer og buske
Forløb 3 Undervisningsforløb Biologisk mangfoldighed i skoven
  Leksikon Art
  Leksikon Artstabel
  Leksikon Rødliste
  Leksikon Biologisk mangfoldighed
  Leksikon Den store trætabel
  Kopiark Journal 3.1
  Kopiark Tabel 3.1
  Kopiark Tabel 3.2
  Kopiark Tabel 3.3
Forløb 4 Undervisningsforløb Frø og frugter hos træer og buske
  Leksikon Spredning af frø og frugter
  Leksikon Frø og spiring
  Leksikon Skovudvikling
  Leksikon  Naturnær skovdrift
  Leksikon Den store trætabel
  Kopiark Journal 4.1
  Kopiark Tabel 4.1
  Aktivitet Så dine egne skovtræer
Forløb 5 Undervisningsforløb Genetisk bæredygtighed
  Leksikon Træer og genetisk bæredygtighed
  Leksikon Træer og buskes blomstring og bestøvning
    Leksikon Biologisk mangfoldighed
  Kopiark Journal 5.1
  Kopiark Journal 5.2
  Kopiark Journal 5.3

Supplerende viden
”Pas på træerne” udgives på www.skoven-i-skolen.dk, en undervisningsside om skov og træ, der oprindeligt er udviklet for skolebørn. Her findes en del viden om skov og træ, der kan inddrages i forløbene og bruges til research og bearbejdning. Her findes også en lang række ideer til undervisningsaktiviteter i skov, som også kan inddrages.

Blomster af lind
Blomster af lind. Foto: Janne Bavnhøj.

Niveau 

”Pas på træerne” kan bruges i gymnasiets biologiundervisning på obligatorisk, mellem- og højt niveau alt efter valg af fordybelse. Dele af forløbet kan også benyttes i Folkeskolens ældste klasser.

Muligheder i gymnasiet efter reformen:

 • Tværfaglige projekter i naturvidenskabeligt grundforløb (1. g), gerne i samarbejde med biologi og naturgeografi i grundforløbet
 • Projekter i studieretninger, tværfaglige (1. – 3. g)
 • Projekter i valgfag (2. – 3. g.)

Slåen med frugter
Slåen med frugter. Foto: John Norrie.

Formål for Introforløb, Forløb 1: Danske træer og buske – generne forsvinder

 • At eleverne lærer de hjemmehørende danske træer og buske at kende i felten, undersøger og bestemmer udvalgte arter ud fra bladene, og laver et herbarium til klassen.
 • At eleverne forstår, at mange oprindelige træer og buske er presset i det danske landskab, og får indsigt i hvad Skov- og Naturstyrelsen gør, for at bevare den oprindelige genpulje hos de danske træer og buske
 • At elevernes iagttagelser af hjemmehørende arter indrapporteres til Busk-programmet, til hjælp til opsporing af oprindelige danske træer og buske.
 • At eleverne introduceres for begreberne hjemmehørende arter, biologisk mangfoldighed og genetisk bæredygtighed.

Forløbet er tiltænkt grundforløbet, i samarbejde med biologi eller naturgeografi på C-niveau, eller som introduktion på de højere niveauer.
 

Formål for Forløb 2: Menneskets brug af træer og buske

 • At  eleverne lærer at arbejde med forskellige udtryksmåder inden for medieområdet
 • At  eleverne lærer at indsamle, vurdere, bearbejde og formidle information
 • At eleverne arbejder med træernes betydning inden for videnskab, kultur og historie

Forløbet kan anvendes til tværfagligt arbejde, og vil derudover være velegnet i almen studieforberedelse.
 

Formål for Forløb 3: Biologisk mangfoldighed i skoven

 • at eleverne introduceres for og forstår betydningen af begrebet biologisk mangfoldighed
 • at eleverne undersøger og sammenligner biologisk mangfoldighed i flere skovtyper.
 • at eleverne undersøger skovbrugets indflydelse på den biologiske mangfoldighed
 • at eleverne lærer om nye dyrkningsmetoder – som naturnær skovdrift.

Forløbet er tiltænkt biologi på A- eller B-niveau i samarbejde med naturgeografi og/eller samfundsfag


Formål for Forløb 4: Frø og frugter hos træer og buske

 • at  eleverne undersøger forplantningsbiologien hos træer og buske, og får et grundkursus i frø og frugters spredning og spiring.
 • at eleverne ser forplantningsbiologien i sammenhæng med overlevelse og praktisk skovdrift
 • hvis der er tid – at eleverne sår frø af hjemmehørende træer, og ser dem spire

Forløbet er tiltænkt biologi på A- eller B-niveau


Formål for Forløb 5: Genetisk bæredygtighed

 • at eleverne får et grundkursus i højere planternes bestøvningsbiologi
 • at eleverne introduceres for og undersøger begrebet genetisk bæredygtighed
 • at eleverne bibringes forståelse for, hvad genetisk isolation kan betyde for en arts overlevelse

Forløbet er tiltænkt biologi på A- eller B-niveau i samarbejde med naturgeografi og/eller samfundsfag.