Børn i naturen

Friluftsrådet

Friluftsrådet er paraplyorganisation for mere end 80 medlemsorganisationer, og vi forbedrer mulighederne og rammerne for danskernes friluftsliv gennem politisk interessevaretagelse, projekter, mærkningsordninger og kampagner.

Friluftslivet er en unik arena for børn og unge. Det er et godt udgangspunkt for børn og unges personlige udvikling, for at imødekomme børns og unges nysgerrighed og videbegærlighed, og som ramme for fordybelse og fællesskaber. I Friluftsrådet arbejder vi for, at børn og unge får et styrket forhold til naturen. Det kræver et aktivt tilvalg, og det er en fælles opgave på tværs af dagtilbud, skoler, fritidstilbud, foreningstilbud samt familiernes, børnenes og de unges friluftsliv på egen hånd.

Vi mener, at udeliv er godt børneliv. Børn og unge har ret til et aktivt liv i og med naturen. De skal opleve værdien ved friluftsaktiviteter, føle glæden og tilknytningen til naturen samt udvikle en bæredygtig adfærd. Det giver værdi for det enkelte barn eller unge i form af psykisk, fysisk og social trivsel. Og det giver værdi for os alle sammen, når børn og unge bidrager til – og giver os et venligt puf – i retning af en mere bæredygtig verden.

Med Friluftsrådets to programmer, Grønne Spirer for de 0-6-årige og Grøn Skole for børn og unge i grundskolen, gymnasier og erhvervsskoler, skaber vi inspiration til at komme ud, viden om vores natur og handlekraft til den grønne omstilling ved hjælp af materialer, aktiviteter og undervisningsforløb.

Skjul
Læs mere
Adresse
Scandiagade 13, 2450 København SV
Telefon
33790079

Materialer fra Friluftsrådet

Filter
Filter
+ Se alle
- Se mindre
+ Se alle
- Se mindre
+ Se alle
- Se mindre
+ Se alle
- Se mindre