Svid dit eget tegnekul

Se her, hvordan du kan brænde tegnekul af træ
I kagedåsen ligger det trækul der lige er blevet svedet. Ovenfor er der flækket flere lyse træstykker, der kan forbrændes uden ilt og blive til trækul. Foto: Janne Bavnhøj.

Kort om tegnekul

Tegnekul er kulsort og knaldgodt at tegne med. Du kan svide dit eget tegnekul, ved at brænde træpinde i en dåse uden ilt. Det kalder man en ufuldstændig forbrænding. På den måde kan du bevare træets brændbarhed, men fjerne vandet.
 

Sådan gør du

Kløv pinde
Kløv dit træstykke i smalle pinde. Du skal bruge øksen - og hvis det er svært, kan du få en voksen til at hjælpe dig. Hvis du ikke har en økse, kan du også bruge pinde af løvtræ, som du saver eller knækker i stykker. Fyld pindene i metaldåsen. De kan stå lodret eller ligge som det passer.
 
Her er to forskellige måder at svide kul - i to forskellige dåser:
 

Brænd kul i en kagedåse

Du kan brænde pindene i en kagedåse med låg på. Stik hul i kagedåsens låg og bund med din kniv - et foroven og et forneden. Tænd et bål og lad det brænde ned til gløder. Stil kagedåsen med pinde i ovenpå gløderne - og hold øje med hvad der sker.
 
Kul svides i dåse
Kan du se den orange flamme ved hullet i dåsens låg. Det er gasserne som brænder af. Foto: Malene Bendix.
 
Først vil du se hvidlig røg komme op af hullet i dåsen. Det er vanddamp fra pindene, som fordamper i varmen. Derpå vil du se en lille blålig flamme ved hullet. Det er de gasser, der er i træet, der brænder. Når der ikke kommer så meget op ad hullet mere, er trækullet færdigt. Tag dåsen ud af ilden med handsker eller to grene. Pas godt på, det er brandvarmt! Lad dåsen køle af 5 - 10 minutter, før du tager låget af og kigger på kullet.
 
Varmt kul
Pas på fingrene. Her er rygende varmt kul.
Foto: Malene Bendix.
 

Om ufuldstændig forbrænding

Når du brænder dine træpinde i kagedåsen med de små huller, er der ikke nok ilt til forbrændingen - og så laver du det, man kalder en ufuldstændig forbrænding.
 
Fuldstændig forbrænding
Hvis dine træpinde brændte i et bål med masser af ilt tilstede, ville de brænde fuldstændigt til aske, kuldioxid, vand og varme. Det kunne man skrive sådan her med kemiske formler:
 
C6H12O6 + O2 => CO2 + H2O + varme
 
Hvis vi kun kigger hvad der sker med kulstoffet, ville forbrændingen se sådan ud
 
C + O2 => CO2
 
Ufuldstændig forbrænding
Når du svider kul i en kagedåse med små huller, laver du en forbrænding med så lidt ilt som muligt. Når du gør det, omdannes kulbrinterne i træet til frit kulstof (altså tegnekul) + kul-monooxid (CO) som er en luftart, du kan se fordampe som sort røg + noget vanddamp, som du kan se fordampe som hvid røg.
 
Hvis vi kun kigger på, hvad der sker med kulstoffet, vil den ufuldstændige forbrænding se sådan ud:
 
C6H12O6 + O2 => C + CO + H2O + varme
 
hvor C + O2 => 2CO
 

Brænd pinde i dåse med bunden i vejret

Hvis du ikke har en kagedåse, kan du også bruge en dåse uden låg.
  • Sæt pindene lodret ned i dåsen og stil dåsen på bålpladsen med bunden i vejret og åbningen ned mod jorden, før du tænder bål.
  • Læg lidt jord eller ler rundt langs med kanten for neden og pres det på plads, så det bliver så tæt, at der ikke kan komme luft ind i dåsen.
  • Byg et bål op omkring dåsen med avispapir og kvas - og så tykkere og tykkere pinde.
  • Tænd bålet - og hold det ved lige, så det brænder rundt godt omkring dåsen.
  • Efter cirka tre kvarter kan du rage gløderne væk, tage dåsen ud af ilden og tømme dit tegnekul ud på jorden. Pas på - det er varmt.
     

Tegn med trækul

Når dit trækul er kølet af, kan du sætte dig et dejligt sted i naturen og tegne på papir.
 
 
Kul
Så er det bare at kaste sig ud i kunsten.
Foto: Malene Bendix.
 

De gamle kulsvidere

Mile
Mennesker har svidet trækul de sidste 5000 år i lande med skov. Kulsviderne fældede træer og byggede det de kaldte kulmiler. De stillede træstammer og grene lodret op i en stor kegleformet stak. I midten af stakken lagde de et hjul, så der blev et lodret hul. Så dækkede de milen til - først med blade og grannåle – og så med jord eller græstørv. Kun hullet i midten blev ikke dækket.
 
Masser af tid
Når milen skulle tændes, smed kulsviderne store brændende træstykker ned i hullet. De ventede til ilden fik fat i træet inde i milen - og så dækkede de hullet i midten til, så der kun kom lidt luft ind. Varmen fra bålet i midten drev vand og gasser ud af træet i milen – så det blev omdannet til trækul. Milen skulle brænde mellem 8 og 14 dage for at træet i milen blev til trækul - og kulsviderne holdt sig vågne på skift - og sørgede for, at der hele tiden var luft nok til at holde ild i træet i midten.

Alle kan bruge ideen her – børn, unge, voksne og gamle. Hvis du er lærer, kan du bruge ideen i skolen, men du må selv tænke den ind i dit fag.