Maleri af det træ jeg vil bo i

Mal det træ, du vil bo i.
Hvordan skal dit drømmetræ se ud?

Kort om forløbet

Klassen undersøger arkitektur i byen omkring dem. I skoven vælger hvert barn sig et træ i skoven. De maler et billede af træet, som det ville se ud, hvis de skulle bo i det.
 

Formål

 • at eleverne opøver deres iagttagelser af form,
 • at eleverne udtrykker sig i maleri,
 • at eleverne eksperimenterer med en form,
 • at eleverne anvender deres viden og fantasi i et billedudtryk,
 • at eleverne stifter bekendtskab med dele af arkitektur og design,
 • at eleverne opnår erfaring med simple farveblandinger.
   

Forberedelse

Diskuter huse, huler, reder og andre boformer
Elever og lærere taler om forskellige boformer for mennesker og dyr. Eleverne indsamler billeder af forskellige boformer fra blade, bøger og på Internettet. Billederne opdeles i kategorier som fx slotte, huse, huler, hytter og reder. Derefter limes de op på store stykker karton til plakater i klassen.

Plakaterne anvendes som inspiration og til samtale om husenes delelementer, såsom vinduer, døre, udhæng, udsmykning m.m., således at eleverne får en fornemmelse af arkitekturens former og de forskellige designmuligheder elementerne har.

Undersøg arkitekturen omkring jer
Derefter skal eleverne undersøge deres nære omgivelser, for at få kendskab til arkitektur og design der optræder i deres hverdag og i deres nærmiljø.

I kan begynde med at undersøge skolen. Hvordan ser den ud udfra? Hvordan er døre og vinduer udformet? Er der nogen udsmykning på bygningen? Er der skorsten og andet placeret på taget?

Derefter kan eleverne undersøge det sted hvor de selv bor. De kan tage billeder med deres mobiltelefoner. På klassen kan I sammenligne deres forskellige boformer og den måde disse er formgivet på.

Klassen kan evt. gå på besøge hos alle klassens elever. Ligeledes kan andre bygninger i området undersøges lige fra fx kirken og brandstationen til hundehuset og fuglehuset.

Lær at blande våde farver
Inden turen afprøver eleverne mulighederne for blandinger med de våde farver, når de kun har primærfarverne magenta (rød), cyan (blå) og yellow (gul) samt sort og hvid til deres rådighed.
 

Sådan gør du

Find træ
Ude i skoven vælger hver elev et træ, som han/hun kunne tænke sig at bo i. Du kan også vælge at lade eleverne arbejde i par om et træ - som de dog begge to tegner som deres eget. Det kan være mere motiverende at være to.

Undersøg træ
Først skal de lære deres træ at kende ved at undersøge det. Hvor kunne man bo her? Skulle man indrette sig helt nede ved jorden eller højt oppe i træets krone? Kan man overhovedet komme derop? Eller er det bedre at ligge på ryggen og kigge op i kronen. Hvad kunne man bygge taget af? Hvor ville jeg gerne sove? Og hvor skal køkkenet være?

De skal også undersøge træet helt tæt på. Hvordan ser barken ud? Hvordan lugter træet? Hvordan føles det med hænderne? Hvordan møder træet jorden. Kan man se nogle rødder? Er der små gemmer til ting? Er der mos og blødt græs som man kan sidde på – eller grannåle? Kan man lave en stol der har træstammen til ryglæn? Hvordan ser bladene ud – form og farve? Hvad er det egentlig for et træ? Har træet blomster eller frugter? Findes der nogle dyr eller planter på eller omkring træet?

Børnene kan også sætte sig lidt på afstand og kigge på deres træ. Hvordan er formen på kronen? På stammen? Hvordan skulle træhuset se ud udefra?

Alle iagttagelser kan evt. tegnes og skrives ned på et lille stykke papir, som et forstudie til billedet.

Giv børnene god tid til at undersøge deres træ. Kald dem så sammen, giv dem blyanter, farver, papir, siddeunderlag.

Tegn træ
Bed børnene sætte sig et godt sted og tegne træet med blyant, så det bliver til deres eget personlige botræ med de faciliteter og design de kunne tænke sig. Det drejer sig her om udformning af døre, vinduer, tagudhæng, indretning og andre ting som kan gøre 'botræet' spændende at bo i. Børnene kan lade sig inspirere af deres undersøgelser af træet m.h.t. materialer og former – og af deres undersøgelser af huse i klassen.

Farvelæg træ
Til sidst farvelægges de tegnede træer med de våde farver.

Udstilling i skoven
Turen afsluttes med at I laver en stor udstilling i skoven, hvor alle beundrer og kommenterer de enkelte malerier. Snak lidt om de forskellige træers udformning og anvendelse til beboelse, om hvordan farverne virker, og hvorledes eleverne har opnået de forskellige farver ved at blande grundfarverne.

Udstilling på skolen
På skolen rammer I billederne ind og hænger dem op i klassen. Eleverne fortæller lidt om, hvordan de forestiller sig at bo i netop deres træ.
 

Baggrund

Om at arbejde med og blande primærfarver
Det er vigtigt at eleverne får et rimeligt kendskab til at anvende og blande våde primærfarver farver + sort og hvid, samt at anvende en pensel hensigtsmæssigt som maleværktøj.

Når eleverne skal blande farver, kan de nøjes med de tre primær farver rød, blå og gul samt sort og hvid. Det særlige ved primærfarverne er, at I ikke kan blande jer frem til disse farver. Med disse tre farver samt hvid og sort kan I blande næsten alle andre farver.

Når I skal arbejde med våde farver, fx tempera, er det vigtigt, at den røde, blå og gule farve er helt rene. Hvis de ikke er helt rene, kan I fx komme ud for, at når I blander den røde med blå farve kan I ikke få nogle lilla farver frem, eller når I blander den røde med gule, kan I ikke få den orange farve frem. For det meste hedder den reneste røde farve magenta, den reneste blå farve cyan og den reneste gule farve for yellow. Men husk at spørge, om farverne er helt rene der hvor du køber dem.

Hvis I vil lysne en farve, kommer I hvid i den - lidt af gangen. Hvis I vil mørkne en farve, kommer I sort i, kun lidt af gangen. Husk, når I blander to farver, at komme lidt af den mørke farve over i den lyse, da farven hurtigt skifter farve.

Herunder kan I se et farvehjul med primærfarverne og nogle af deres blandinger ind imellem:

border=0

Artskendskab
Som en sidegevinst kan eleverne lære en smule om de træarter, som de tegner og bor i. Sørg for at undersøge og fortælle hver enkelt elev, hvilken træart han/hun har valgt og lært at kende – og hvordan de kan genkende træarten på bladene. I højre margin kan du finde kopiark af blade, som kan hjælpe jer til at artsbestemme træerne. Du kan også læse mere om de mest almindelige skovtræer i Skoven i Skolens Leksikon - og i hæftet Skovens Træer nedenfor.

Arkitektur
Du kan læse/ se mere om arkitektur og design i bøgerne:

 • 'ARKITEKTUR-værd at kigge efter' Ane Brahm Lauritsen, Forlaget Forum.1996 ISBN 87 553 2423 1.
 • 'ARKITEKTUR med andre ord' Jesper Clement, Anne v. Holck og Mai Mai Ulrich, Alinea A/S 1996, ISBN 87 23 00167 4.
 • ' DESIGN med andre ord' Jesper Clement, Anne v. Holck og Mai Mai Ulrich, Alinea A/S 1999, ISBN 87 23 00347 2.
 • Temahæfte nr. 8 'ARKITEKTUR OG DESIGN' fra undervisningsministeriet 1993, ISBN 87 603 0363 3.

Se mere om arkitektur på internettet

Farvelære
Læs mere om farver i flg. Bøger:

 • 'Min egen farvelære', Helen Klavsen, Gjellerup Gad, ISBN 87-13-03828-1. Bogen kan ikke købes, men lånes på biblioteket. Den indeholder en kort indføring i farvelærens grundlæggende begreber sammen med øvelser/opgaver.
 • 'Farver' Lis Pallesen, Gyldendal 1988, ISBN 87-00-06032-1. Bogen indeholder en grundig gennemgang af farvelærens teori.

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål til skoven-i-skolen@nst.dk. Så lægger vi dem ind.