Ved bækken

Ideer til alt det du kan ved en bæk
Børn fanger smådyr i bækken. Foto: Lars Nygaard.

Kort om bække

I skoven og rundt om i landskabet løber bække og åer. De leder vandet fra landet ud i havet. Om foråret, når sneen smelter, løber der tit rigtig meget vand i bækkene - og så er det ekstra sjovt at lege ved en bæk. Her er ideer til forskellige lege og undersøgelser, du kan lave ved en bæk.
 

Sådan gør du

Find et godt sted ved en bæk, hvor der er rart at være. Her er et par ideer til, hvad du kan lave ved en bæk - og du kan helt sikkert selv finde på mange flere.

Snit både og sejl om kap
  • Find tørre og friske grene og snit små både.
  • Lav start og mål
  • Send bådene afsted i bækken - og se hvis båd der kommer først.
  • Hent bådene ude i vandet, når det kommer til målet - eller snit nye.
Hvor hurtigt strømmer vandet ?
Du kan undersøge hvor hurtigt vandet strømmer ved at måle et stykke bæk op - f.eks. 10 eller 50 meter - og se hvor lang tid din båd er om at sejle fra start til mål.
 
Byg en dæmning
Hvis bækken er lille, kan du bygge en dæmning på tværs. På den måde kan du dæmme vandet op, så der dannes en lille sø foran din dæmning. Brug grene, sten og blade du finder på breden og i bækken. (Der er mange som er glade for at bækken leder vandet væk. Før du går, er du derfor nødt til at bryde din dæmning ned, så vandet kan strømme frit igen.)
 
Byg en bro
Find grene eller andre ting som du kan bruge til at bygge en bro over bækken. Den skal kunne holde til at man går på den.
 
Gå i en å
Hvis du har gummistøvler på, kan du følge bækken som den løber afsted. Nogle steder kan du gå nede i vandet - andre steder må du op på kanten. Hvad oplever du?
 
Find vandløbsdyr
Hvilke smådyr lever egentlig i sådan en bæk? De dyr der er der, skal kunne holde sig fast, hvis de ikke vil flyde med det strømmende vand. Du kan lede efter dem forskellige steder, f.eks.:
  • I det frie vand - fisk med net
  • På bunden - spark mudder ind i net
  • Under sten
  • Mellem siv og vandplanter i kanten af bækken
  • På brinken og langs bredden
Hvilke dyr kan du finde? Læg evt. dyrene op i et glas eller en hvid plastikbakke du har med - og undersøg hvad det er for nogle. Brug bogen med vandløbsdyr.

Alle kan bruge ideen her – børn, unge, voksne og gamle. Hvis du er lærer, kan du bruge ideen i skolen, men du må selv tænke den ind i dit fag.