Fasanen

Gratis ude-undervisningsbog om fasaner og jagt til mellemtrinnets natur/teknik.
Bogens forside viser en fasan.
Nyt materiale om jagt
Danmarks Jægerforbund har i efteråret 2012 lanceret et nyt undervisningsmateriale om jagt til skolernes 3. – 6. klasser. Hæftet hedder "Fasanen", det er gratis og indeholder såvel en tekst som nogle opgaver til undervisning i Fasanens biologi og levevilkår i Danmark..
 
Fasanen
Bogen fortæller om fasanens oprindelse, indførsel til Danmark, hvordan den har tilpasset sig den danske natur og haft succes med udbredelse til alle egne af landet. Der er et afsnit om bevarelse af fasanens levesteder, samt hvad man kan gøre for at optimere levevilkårene, ikke bare for fasanen, men for hønsefugle generelt. Bagest i hæftet finder du opgaver samt en ordliste.
 
Jagt og udeskole
Arbejdet med hæftet falder i tråd med udeskole-princippet, forberede hjemme, arbejde ude (besøge eller få besøg af en jæger) og evaluere hjemme.
 
Få hjælp fra naturformidlere
Jægerforbundets naturformidlere kommer meget gerne ud og fortæller om jagt og fasanener, som et led i arbejdet med hæftet.
 

Bestilles hos

Kan bestilles kvit og frit hos Jægerforbundet på MIJ@jaegerne.dk.