Find og sortér sten på stranden

Eleverne skal finde og sortere sten på stranden langs Thys vestkyst. Eleverne lærer at gruppere sten i magma, metamorfe og sedimentære bjergarter samt navne på vigtige sten langs de danske strande.
Udeskolebørn undersøger strandens sten. Foto: Nationalpark Thy.

Forberedelse

Se listen over "grej".
Lav evt. aftale med naturvejleder. Tag kontakt til Nationalpark Thy, evt via deres hjemmeside.

Opgaven

Der skal findes og sorteres sten på stranden langs Thys vestkyst i Nationalparken og særligt med udgangspunkt i Vorupør. På stranden kan findes grov- og finkornede sten, andre sten er med lagdelt materiale eller mere kaotisk opbyggede og endeligt kan der findes sten i forskellige farver. Stenene kan være fra den danske undergrund (flint og kridt) eller stamme fra undergrunden i Norge og Sverige.

De sten eleverne finder, skal de forsøge at gruppere i henholdsvis magma, metamorfe og sedimentære bjergarter samt forsøge at navngive deres sten. Vi kan finde sten alle vegne, men hvorfor er de netop her?, hvor kommer de fra?, og hvordan adskiller de sig fra hinanden?

Sådan gør du

Før vi tager til stranden er det vigtigt, at eleverne har en faglig viden om sten. Det giver gode forudsætninger for, at stranden bliver et læringsrum, hvor de skal omsætte deres teori om sten i praksis. Se info i boksen med "Baggrundsviden" og "Andre opgaver". 

1. Hjemme i klasserummet

Læringsmål - og ”Tegn på læring”
Snak med eleverne om læringsmål for forløbet. Brug arbejdsarket ”Tegn på læring om find og sorter sten” sammen med eleverne til at synliggøre og indgå i dialog om mål. Når eleverne kommer hjem, kan eleverne forholde sig til det, de har lært, og deres faglige viden om sten ved at sætte flueben ved den læring, de har tilegnet sig ved stranden.  

2. Ved stranden

Find sten
Lad eleverne gå parvis og samle sten. Hver gruppe har to poser med:

 1. Pose: samles så mange forskellige sten som muligt. Stenene skal bruges til opgaven: Sorter og grupper sten.
 2. Pose: samles sten, de synes er sjove, flotte, charmerende, underlige. Det er sten, de kan undersøge eller bruge til en sten-udstilling.  

Sorter og grupper sten i 3 forskellige bjergarter
Eleverne arbejder parvis med hæftet: ”Opgaver til stranden”. I elevernes arbejdshæfte skal de undersøge:

 • de forskellige bjergarter
 • en flot sten med lup
 • mønstre og strukturer på deres sten og tegne dette
 • hvordan stenens overflade føles
 • hårdhed - hvor hård eller blød er 10 af deres sten

Eleverne skal bruge arbejdsark: ”Sorter og grupper sten”. Arkene indeholder 3 forskellige udgaver til at sortere sten. Brug arkene til at differentiere i forhold til elevernes niveau. Eleverne kan sortere efter overskrift, overskrift med titler eller overskrift med titler og billeder.

På arbejdsarket ”Sten vi er i tvivl om” lægges de sten, som eleverne er usikre på, og som de efterfølgende kan slå op i opslagsbøger for at undersøge, hvad hedder.

Snak med eleverne om, at det kan være svært at bestemme, hvilken bjergart det er, idet de enkelte sten fx granit har flere farvespil, størrelsen er forskellig og sammensætningen af partikler i den enkelte sten kan varierer i størrelse. Det er i orden at være i tvivl og usikker, men ved fælles undersøgelse kan en tvivlsom sten måske navngives.

En god ide er at have en hvid bakke med vand. Når sten kommer i vandet fremstår stenenes mineraler og mønstre meget tydeligere. 

Billeder som dokumentation
Tag billeder af elevernes arbejde og brug billederne til evaluering af forløbet samt til udstilling af klassens strandtur. 

3. Afrunding og evaluering på klassen

Det er vigtigt, at forløbet afrundes med en refleksion over det lærte, så eleverne bliver bevidste om den læring, de har tilegnet sig. Afslut på klassen med læringsaktiviteterne: 

Tal med eleverne om deres oplevelser om dagen i Vorupør/ved stranden. Brug evt. en cooperative learning-struktur som refleksion og afrunding på forløbet: (se arbejdsark)

 • Fang en makker
 • Dobbeltcirkler om sten
 • Besøg en vismand
 • Huskesedler om sten
 • Tænk-par-del om sten

Arbejdsark: ”spillekort” er i 2 udgaver, henholdsvis svær og let. Kortene kan bruges til at spille:

 • Mix og match
 • Sten-død. Der spilles med regler fra spillet ”Fisk”.
 • Almindelig vendespil

Evaluer og snak om læringsmålene. Har vi nået læringsmålene? Brug arbejdsark: ”Tegn på læring om find og sorter sten”.

Kan suppleres med opgaver

Brug gerne denne aktivitet sammen med andre aktiviteter, så det bliver en hel dag i Nationalpark Thy:

Aktiviteten er egnet som afrunding til forløbet om: 

Eleverne kan:

 • indsamle og sortere strandsten.
 • sortere sten i hovedgrupper efter, hvordan de er dannet.
 • beskrive de ledeblokke man kan finde på vestkysten i Thy.
 • udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr som fx vægt og lup.
 • sortere efter egne eller enkle givne kriterier fx fin, grov, farve, strukturer eller form.
 • skærpe sanser, opleve, undersøge og iagttage sten.

Eleverne har viden om:

 • Forskellige bjergarter.
 • At bjerge nedbrydes og gendannes i et evigt kredsløb.

Kommunikation - Brug den tilegnede viden til:

 • at stille undrende spørgsmål, perspektivere og indgå i dialog.
 • at vise en udstilling fx for forældre, på skolen eller en udstilling målrettet de tusindvis af turister, der hvert år kommer på stranden i Vorupør, der undrer sig over, hvor stenene kommer fra, og hvad de er lavet af.