Friluftsliv - natur, samfund og pædagogik

Ny fagbog om friluftsliv og pædagogik.
Bogens forside.

Ny fagbog om samspillet mellem friluftsliv og pædagogik

En ny og spændende fagbog, der tematiserer og diskuterer teoretiske og praktiske aspekter af friluftsliv og pædagogisk arbejde i Danmark.
 
Målet med bogen er at vise den mangfoldighed af muligheder som natur og friluftsliv rummer, bl.a. eksemplificeret i en række fortællinger fra praktisk friluftsliv.
 
Bogen søger svar på spørgsmål som:
  • Hvad er friluftsliv og pædagogisk arbejde i naturen?
  • Hvorfor friluftsliv og pædagogisk arbejde i naturen?
  • Hvordan arbejde med friluftsliv og pædagogisk arbejde i naturen?
Bogen, der udkom i januar 2009, er skrevet af Peter Bentsen, Skov & Landskab ved Københavns Universitet, Søren Andkjær, Syddansk Universitet og Niels Ejbye-Ernst, Danmarks Pædagogiske Universitet.
 

Fokus på teori og praksis

"Friluftsliv - Natur, samfund og pædagogik" tematiserer både teoretiske og praktiske aspekter af det friluftsliv, der udgør en stadig større del af danskernes kultur og hverdag, og hvor stadig flere er beskæftiget pædagogisk og professionelt. Bogen giver en indføring i friluftsliv som historisk og samfundsmæssigt fænomen, friluftsliv i pædagogisk-didaktisk teori og metode - og diskuterer, hvordan friluftsliv kan inddrages i såvel undervisning som pædagogisk arbejde i praksis.
 

Målgruppe

Bogen henvender sig til alle, der har interesse for teoretiske og pædagogiske aspekter omkring friluftsliv, og kan derfor anvendes af mange forskellige faggrupper: naturvejledere, friluftsvejledere, udeskolelærere, pædagoger, ledere og instruktører, planlæggere og forvaltere, foreningsledere samt studerende på videregående uddannelser. 
 

Fakta

Titel: Friluftsliv - natur, samfund og pædagogik
Forfattere: Peter Bentsen, Søren Andkjær og Niels Ejbye-Ernst
Forlag: Munksgaard Danmark
Antal sider: 320
Pris: 328 kr
ISBN: 978-87-628-0758-7
Bogen kan købes direkte hos forlaget: www.gyldendal-akademisk.dk.
 
Flere oplysninger: Peter Bentsen, Skov & Landskab, pbe@life.ku.dk, tlf. 3533 1773.