Skattejagt med kompasgrader

Forløbet skal give eleverne øvelse i at navigere med kompas, udstikke retninger og opmåle afstande. Eleverne konkurrerer i hold om at finde en "skat".
Sams skattekort til kompasløbet. Billede: Nationalpark Skjoldungernes Land.

Forberedelse

I kan forberede jer hjemmefra ved at øve brugen af kompas.

Undervisning med kompasløb foregår bedst ved Nationalparkens blå klasseværelser ved Salvadparken, Slusehuset (St. Kattinge Sø) eller Det Gule Hus (Lyndby Strand), hvor skattekortene forløber uden nogen forhindringer. Men forløbet kan også foregå ved andre åbne områder (uden visuelle forhindringer), hvor eleverne skal forsøge at finde frem til skatten (som i alle kortene er udgangspunktet for skattejagten).

Opgaven

Eleverne skal navigere med kompas, udstikke retninger og opmåle afstande, i en konkurrence om at finde "skatten". Forløbet styrker elevernes samarbejdsevner og arbejde med metode.

Sådan gør du

Eleverne inddeles i fire hold, der alle får et af de fire skattekort fra grejkassen. Skattekortene angiver forskellige afstande og retninger, som holdene skal følge for at finde frem til skatten. Det hold der først finder skatten har vundet.

Alle holdene starter på samme tid og sted. Startstedet er angivet på skattekortene. Hvert skattekort er forskelligt og indeholder en række afstande og retninger (kompasgrader), som holdet skal følge for at nå først frem til skatten. Retningen for kompasgraderne findes ved at drejes kompasset til nordpilen er over nord, hvorefter øjet lægges til kompasset, og landmålerstokken sættes ud for den konkrete kompasretning. Jo længere man går ud med landmålerstokken når kompasretningen sættes, des mere nøjagtig bliver retningen. Det er en god ide, at flere elever forsøger at udstikke den samme kompasretning, så fejlkilder minimeres. Det kan godt betale sig at give sig god tid til at sætte retningen, fordi selv små fejl kan gøre det svært at finde skatten til sidst.

Der kan opstå trængsel ved skattejagtens startsted, så derfor kan det være en fordel, at instruere eleverne i at starte hhv. 1 meter nord, syd, øst og vest fra udgangspunktet, og senere korrigere denne forskydning, ved at måle 1 meter i den modsatte retning.

Når skattejagten sættes i gang, skal holdene udstikke den første retning og afstand, som deres skattekort viser, herfra skal holdet udstikke den næste retning og afstand osv. Alle kortene fører ad forskellige ruter til det samme punkt - skatten. Det hold der er bedst til at samarbejde om at følge skattekortets anvisninger og finder skatten først vinder.

(Alle kortene fører tilbage til start/udgangspunktet. Så det er holdet, der først kommer tilbage til start, der har vundet. I kan konkurere om, hvor præcist holdene rammer start. Underviseren kan også lægge en medbragt "skat" ved start, mens eleverne er optaget af at følge skattkortene)