Natur Teknik

Geografforlaget har lavet et undervisningsmateriale til Natur/Teknik fra 3. til 6. klasse.
Natur Teknik. Intet foto.

Undertitel

i 3. - 6. klasse Rød.
 

Anmeldelse

Geografforlaget har lavet et undervisningsmateriale til Natur/Teknik fra 3. til 6. klasse.

Der findes en rød, en gul, en grøn og en blå del. I den røde del, der hovedsageligt er lavet for 6. klasse er der et godt afsnit om skoven.

Emnerne er:

 1. Menneskets relationer til skoven
 2. Planternes bygning og produktion
 3. Skoven som levested for planter og dyr
 4. Skoven som produktionssystem
 5. Træets vej fra jord til bord
 6. Papirproduktion
 7. Mennesket og skovene i relation til klima og samfundsforhold
   

Materialet består af en lærerbog, en elevbog og et arbejdshefte for eleven:

 • Elevbogen er gennemillustreret og med gode oplysende tekster til hvert emne.
 • Arbejdshæftet indeholder 10 opgaver om skov.
 • Lærerbogens afsnit om skoven er på 11 sider og så er der 20 aktivitetsark. Lærerbogen er opbygget med en beskrivelse af formål, hvorledes man arbejder med emnet, faglig baggrundsviden, kommentarer til illustrationerne i elevbogen beskrivelser og til hvert af de aktivitets-ark der høre til hvert af de syv delemner. Alt er godt og overskueligt opbygget. Det er sådan set bare for den enkelte lærer at fylde sin egen indfald på og supplere med at komme ud og se skoven, trævarefabrikken og tale med dem der arbejder i skoven.
   

Lærerbogens aktivitetsark har følgende titler:

 1. Hvad giver træerne den grønne farve?
 2. Hvordan er bladene bygget?
 3. Hvordan får bladene luft?
 4. Hvordan er stænglen bygget?
 5. Vi undersøger spiring hos karse.
 6. Hvilke træer dyrkes i skoven? + Nøgle til skoven
 7. Undersøgelse af blade og grene med miner og galler.
 8. Undersøgelse af dyregnavede hasselnødder.
 9. Undersøgelse af dyregnavede kogler.
 10. Undersøgelse af æderester og gylp efter rovdyr.
 11. Undersøgelse af organismer, der lever af døde planter og dyr.
 12. Hvilke dyr lever i de rådne plantedele? + inret et terrarium.
 13. Besøg hos skovbruger.
 14. Træets historie – Menneskets historie.
 15. Hvor bruges tro?
 16. Hvor meget papir bruges?
 17. Hvilken betydning har planterne for luftfugtigheden?
   

Supplerende fakta om materialet:

Lærerens Håndbog:
Antal sider: 327
ISBN: 87-7702-195-9

Elevbog:
Antal sider: 91
ISBN: 87-7702-198-4

Arbejdshæfte:
Antal sider: 56
ISBN: 87-7702-196-7
 

Bestilles hos

Boghandleren, biblioteket eller GO Tlf.: 6444 1683.