Skovens træer

Få viden om skovens træer og brug dem i matematik-undervisningen.
Efterårsløv i nationalparken. Foto: Nationalpark Mols Bjerge.

Forberedelse

 • Indsamling af blade til kimsleg
 • Evt. en snak om træer og blade hjemmefra således at Kimslegen bliver en repetition.
 • Forbered beregning af areal og rumfang af cirkel og cylinder. Brug også tid på teorien bag metoden til at måle højden på træer som er beskrevet på elevarket.
 • Forbered ud fra materiale-listen under "grej". 
 • Find et godt sted til opgaven - alle skovområder kan bruges til denne opgave. 
 • Brug arbejdsarkene under "filer" og aktiviteten "Se på blade". 

Opgaven

Nationalpark Mols Bjerge har store områder med både løv- og nåleskov fordelt over hele arealet. Eleverne får her en viden om træerne og hvad skovejerne bruger deres skov til.

Kontakt evt en privat skovejer eller Naturstyrelsen for at lave en aftale med en skovarbejder. 

Sådan gør du

Kimsleg (aktiviteten skaber fokus på emnet: træer):
Her kan enten arbejdes individuelt eller i mindre hold.

På en dug ligges blade eller kviste med knopper fra de træer, der står i den del af skoven, hvor vi befinder os. Deltagerne får ½ min til at se på bladene eller kvistene, hvorefter de får 10 minutter til at finde nogle blade eller kviste der ligner.

Efter de 10. minutter gennemgås resultatet og der kan knyttes fakta eller historier til hvert træ.


Bestemmelse af træer
De indsamlede blade bestemmes vha. bladdug/knopdug, håndbøger eller faktaark. Bestem f.eks. et blad/kvist i fællesskab og lad derefter eleverne selv forsøge at bestemme de andre blade/kviste i mindre grupper.

Bladene/kvistene fotograferes med Ipaden eller tages med hjem til en evt. efterbehandling.
 

Hvis jeg var skov-ejer så ville jeg…

Lad eleverne i de mindre grupper snakker om hvad de ville bruge skoven til, hvis de ejede den. Hvordan kan man egentlig tjene penge på en skov? Lad eleverne komme med deres bud.

Snak om at mange skovejere fælder og sælger træerne og lad derefter eleverne lave følgende opgaver i mindre grupper med hver deres slags træ:

 • Mål omkreds på træet i ca 1½ meters højde. Skriv ned i skemaet
 • Mål højden på træet efter metoden beskrevet på elevarket.
 • Regn rumfanget ud på træet. Her vil der være tale om et skøn da træet selvfølgelig ikke er lige tykt hele vejen op. Bestem evt. at rumfanget kun skal beregnes for et bestemt antal meter. Alternativt kan der findes et fældet træ og rumfanget beregnes på dette.
 • Hvor mange træer er der pr. ha? Tæl f.eks. antal på 20x20meter og gang op.

Mål 1.-10. klasse:
Eksempel på læringsmål

 • Eleven kan genkende og sammenligne blade og knopper på forskellige træer.
 • Eleven har kendskab til skovbrug.