Nervepirrende pædagogik

En introduktion til pædagogisk neurovidenskab.
Forside af bogen "Nervepirrende pædagogik".

Hvordan kan viden om hjernens udvikling bruges inden for pædagogik?
Bliver vi for eksempel klogere af at bevæge os? Dikterer vores biologi perioder for bestemte typer indlæring, fx af sprog? Og er det rigtigt, at der kan testes for al den viden, som er vigtig at få lært i folkeskolen? I Nervepirrende pædagogik giver eksperter i viden-skabsteori, hjerneforskning og sprogvidenskab deres bud. Samtidig giver bogen en bred introduktion til det, man kan kalde pædagogisk neurovidenskab – et nyt felt, der tænker viden fra neurovidenskab sammen med pædagogik.

Biologi og udvikling
Forfatterne viser, at natur har afgørende indflydelse på kultiveringen af mennesket, men at der samtidig er – og ikke mindst bør være – grænser for, hvad vi tillægger vores biologi. Er den udbredte brug af Howard Gardners multiple intelligenser i det danske skolesystem fx at gå for vidt?

At tænke neurovidenskab ind i en pædagogisk ramme er et udfordrende og vanskeligt projekt, men ikke desto mindre påkrævet, da det bidrager med vigtige perspektiver på pædagogik og læring.

Bogen udkom 31. januar 2007. 
 
Forfattere
 • Dorte Bleses, ph.d., lektor, centerleder, Center for Børnesprog, Syddansk Universitet
 • Lisser Rye Ejersbo, cand.pæd.mat, ph.d.-stud., Learning Lab Denmark
 • Claus Emmeche, lic.scient., lektor, centerleder, Niels Bohr Instituttet
 • Christian Gerlach, cand.psych., ph.dk., lektor, Learning Lab Denmark
 • Ingrid Arild Jensen, Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik, KU
 • Jesper Hoffmeyer, dr.phil., lektor, Afdeling for Biologisk Kemi, KU
 • Thomas O. Madsen, cand.mag, adjunkt, ph.d.-stud., Center for Børnesprog, SDU
 • Morten Misfeldt, cand.scient., ph.d., adjunkt, Learning Lab Denmark
 • Thomas Moser, ph.d., professor, Learning Lab Denmark
 • Simon Nørby, cand.psych., ph.d.-stud., Learning Lab Denmark.

Redaktion

 • Theresa S.S. Schilhab, cand.scient., ph.d., lektor, forskningsleder, Learning Lab Denmark
 • Bo Steffensen, cand.mag., dr.pæd., lektor, seniorkonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning, CVU Storkøbenhavn.