Botanik ved Bolund

Eleverne skal ved hjælp af planter finde den grænse, der skiller den ferske- og salte del af engen ved Bolund.
Smukke Bolund. Foto: Christina Gejel Nielsen.

Forberedelse

Forløbet i botanik foregår med nationalparkens blå grejkasse ved Bolund, der indeholder alt udstyr til undervisningen. Forløbet er tilpasset området med billeder og artsbeskrivelser af de typiske plantearter for den ferske og salte del af engen. Undervisning i botanik foregår bedst om sommeren, hvor planterne er i blomst og derfor lettest at artsbestemme ud fra billeder.

I kan vælge at forberede jer hjemmefra ved at øve brugen af kompas, og gennemgå de forskellige vandpåvirkninger ved freske og salte enge. I kan også selv sammensætte jeres plantelister med billeder, og beskrive, hvordan I tænker at planten lettes kan findes i marken fx "Den er gul"

Der er ikke toilet eller drikkevand ved Bolund.

Opgaven

Eleverne skal ved hjælp af planter finde den grænse, der skiller den ferskvands- og saltvandspåvirkede del af engen ved Bolund. Forløbet skal give eleverne øvelse i at opstille systematiske feltforsøg, finde og artsbestemme planter ud fra billeder, udstikke retninger og opmåle afstande.

Sådan gør du

Eleverne inddeles i hold af 3-5 elever, der alle får en kompasretning, som de skal udstikke deres transekt efter. Holdene starter med ryggen mod Bolundstenen, og vendende ud mod kysten, hvorfra de med kompas, landmålerstok og snor udstikker deres transekt: kompasset drejes til nordpilen er over nord, hvorefter øjet lægges til kompasset, og landmålerstokken sættes ud for den konkrete kompasretning ca. 100 skrid ude. Det er en god ide, at eleverne alle forsøger at udstikke kompasretningen, så fejlkilder minimeres. Når holdet er enige om, hvor deres landmålerstok skal stå, lægges en snor fra Bolundstenen og til landmålerstokken, så transektet kan følge hele vejen.

Når transektet er lagt ud med kompasretning og snor, skal hvert hold undersøge vegetationen langs transektet i ca. 2 meters brede (1 meter på hver side af snoren). Hvert hold får en planteliste over typiske og genkendelige plantearter for den ferske og salte del af engen. Lister er illustreret med billeder af planterne. Startende fra Bolundstenen bevæger holdene sig ud mod kysten. Når holdet finder den første salttålende plante noteres afstanden til Bolundstenen med målebånd.