Skolen i Skoven - Hjerne, krop og læring i naturen

Inspirerende bog om ude-undervisning i Naturklassen på Rødkilde skole.
Forside af "Skolen i Skoven - Hjerne, krop og læring i naturen".

Anmeldelse

Et kampskrift for udeskole! Så enkelt kan det siges. ”Skolen i skoven” er en skarpt, visionært og poetisk input til debatten om fremtidens folkeskole, der fører kampen om hvor og hvordan ungerne skal undervises helt ind på stoleskolens banehalvdel, og slår et kæmpeslag for børns ret til at lære som hele mennesker. 
 
Annemette Kaae Petersen og Lasse Bak Sørensen har begge deres daglige gang midt i skolens sydende kogekedel. De møder tidens børn hver eneste dag, og ser både modernitetens fordele, men også dens ulemper med øget stres, fremmedgørelse og problemer med læring, sundhed og fællesskab.
 
Deres svar var, i 2000, at starte ”Naturklassen på Rødkilde skole” – en klasse, som de gennem tre år underviste ude i Hareskoven - én dag om ugen, året rundt. Naturklassen blev fulgt af en større skare forskere - og forskellige effekter af undervisningsmetoden er grundigt beskrevet i adskillige spændende rapporter.
 
I ”Skolen i skoven” beskriver de to lærere selv de tanker, der lå til grund for naturklassen og deres nyskabende undervisning, der kombinerer naturens rum med storyline, rollespil, projektarbejde og friluftsliv. Sproget er levende - nærmest litterært – og gør ”Skolen i skoven” til inspirerende og oplivende læsning. Vi er med den forårsmorgen ved Furesøen, hvor naturklassen med missende øjne vandre ud for at opleve naturen vågne, så de kan skrive digte og skrige forårsskrig – og vi står også i stormvejr på Brøndby strand og tegner hvaler i sandet for at fatte, hvor store og salte sådan nogle dyr egentlig er. Her er et hav af gode ideer, direkte oplevelser og originale overvejelser at hente for alle, der interesserer sig for udeskole.
 
Bag bogen ligger antagelsen, at mennesker lærer bedst, når krop, følelser og fornuft arbejder sammen. I samarbejde med to forskere Theresa S. S. Schilhab fra enheden Neurovidenskab, kropslighed og læring ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet og Christian Gerlach fra Learning Lab Denmark giver de to lærere svar på, hvad der gør udeundervisning mere attraktiv end den traditionelle, og hvorfor udeundervisning giver eleverne en dybere og mere holdbar viden.
 
”Det er fint at kunne kongerækken og remsen om fynske byer, men viden giver først brugbar mening, når den optræder i kontekst. Sammenhænge er der masser af i naturen, og udeundervisningen er derfor langt bedre i stand til at skabe den nødvendige kontakt mellem læring og forståelse end den traditionelle undervisning i klasselokalet, ” siger Theresa S. S. Schilhab i pressemeddelelsen for bogen.
 
"Skolen i skoven" er totalt praktisk anvendelig og slutter med 20 gode råd til den, der vil starte udeskole. Så det er bare om at komme i gang.