Dansk og historie i København

Besøg København med klassen. Oplev Rundtårn, Statens Museum for Kunst og tag på en kanalrundfart - og arbejd med 3 skriftlige genrer i dansk og historie.
Gammel Strand.

Kort om forløbet

I forløbet oplever eleverne København ud fra Rundetårn, Statens Museum for Kunst og en kanalrundfart, samtidig med at de arbejder med tre skiftlige genre i dansk med udgangspunkt i kulturelle og historiske oplevelser.
 

Forberedelse

Statens Museum for Kunst:

 1. Dansk: der arbejdes med digte, både hvordan de forskellige former for digte skrives og hvordan digte har ændret sig i gennem tiden. Der læses og analyseres digte.
 2. Historie: der arbejdes med København og hvordan romantik og digte påvirkede evt. forhold mellem de adelige.

Rundetårn:

 1. Dansk: Noveller introduceres, det gennemgås novelleanalyse, derefter læses der forskellige noveller, disse analyseres. Der kigges på værktøjer til selv at skrive noveller.
 2. Historie: Der arbejdes med Christian IV og især Rundetårn.

Kanalrundfart:

 1. Dansk: Inden udeskole arbejdes der med, hvordan man skriver et brev. Her skal der suppleres med aktuelle breve og værktøjer til at skrive breve. Stil krav til eleverne om, at de skal skrive deres brev og inkludere mindst 3 detaljer omkring deres seværdighed. Stil et krav om, hvor langt brevet skal være alt efter niveau.
 2. Historie: I historietimerne skal klassen kigge på de seværdigheder, de kommer til at opleve på selve kanalrundfarten og gå i dybden med dem. Til udeskolen skal man sikre sig, at du kan anskaffe plads til din klasse. For at få eleverne til at gøre sig umage skal brevet sendes hjem til forældrene, når brevet er færdigt.

Sådan gør du

Statens Museum for Kunst:

 1. Dansk: Bestil en rundvisning om portrætter hos Statens Museum for Kunst, dog skal eleverne kun se portrætterne (ikke lave resten af SMK’s undervisning). Efter rundvisningen skal hver elev vælge et portræt som de synes virker flot, spændende eller sjovt og skrive et digt, som var de personen i portrættet (altså i 1. person). Skriveprocessen startes på Statens Museum for kunst, men færdiggøres ikke nødvendigvis. Eleverne skriver færdig hjemme i klassen.
 2. Historie: Tal også om historien bag portrætterne under rundvisningen, der og hvordan de historisk portrættere deres periode.

Rundetårn:

 1. Historie: Tag klassen på en guidet rundvisning af Rundetårn. Du kan selv, på forhånd, aftale med guiden, hvad der skal være fokus i rundturen, så der vælges almen rundvisning.
 2. Dansk: Eleverne skal skrive en novelle med inspiration fra det de oplever, når de står på toppen af Rundetårn. Der kan selvfølgelig også hentes inspiration fra selve rundvisningen og oplevelsen Rundetårn. Skriveprocessen begyndes mens eleverne stadig er i Rundetårn.

Kanalrundfart:

 1. Historie: Book pladser til kanalrundfarten, aftal med guiden at han skal have fokus på de seværdigheder I har arbejdet med i klassen.
 2. Dansk: Når turen er færdig skal eleverne samles og begynde at skrive deres brev.

Bearbejdning

Statens Museum for Kunst:

 1. Historie: Eleverne bliver introducerede til Christian IV ved at se et portræt af ham og undervises i Københavns Historie.
 2. Dansk: Eleverne færdiggør deres digt og de skal dernæst læse det op for resten af klassen. Efter oplæsningerne afleveres digterne til læreren.

Rundetårn:

 1. Historie: De efterfølgende lektioner arbejder eleverne med Rundetårn og Christian IV. De arbejder videre med flere signifikante bygninger i København fra denne periode.
 2. Dansk: Novellen færdiggøres og afleveres. Der laves CL-struktur om noveller.

Kanalrundfart:

 1. Historie: I historie timerne arbejder eleverne videre med de seværdigheder, der er blevet vist frem, og her skal I gå i dybden med deres historie og tilkomst.
 2. Dansk: I dansktimerne bliver brevene færdiggjort, og I kan arbejde videre med de værktøjer eleverne er blevet introduceret til. Eleverne kan selv kontrollere om brevet indeholder de elementer et brev skal have, eller man kan gøre det via tavle eller gruppearbejde.

Dansk fremstilling 7.-9. klasse:

 1. Forberedelse: Eleven kan disponere og layoute stof, så det fremmer hensigten med produktet.
 2. Fremstilling: Eleverne skal lære at fremstille sammenhængende tekster i forskellige genrer og stilarter.


Dansk fortolkning 7.-9. klasse:

 1. Oplevelse og indlevelse: Eleverne skal lære produktivt at omsætte egne oplevelser og sansninger i æstetisk sprog og reflekteret indleve sig i teksters univers som grundlag for fortolkning.
 2. Fortolkning: Identitet er et centralt spørgsmål i elevernes eget liv, og i arbejdet med fortolkning vil der i vid udstrækning være fokus på selvfremstilling og identitetsdannelse – også i relation til den måde identitet udfoldes på i sociale medier.


Historie 7.-9. klasse:

 1. Historiebrug: Undervisningen skal lægge op til, at eleverne reflekterer over samspil mellem fortidsfortolkning, nutidsforståelse og fremtidsforventning på baggrund af arbejdet med konstruktion af historiske scenarier og fortællinger.
 2. Kronologi og sammenhæng: Eleverne skal i stigende grad blive fortrolige med og kunne anvende absolut kronologi, herunder kunne diskutere principper for inddeling af historien i perioder.