Udtryk i lyrik og kunst - på museum

Med udgangspunkt i et besøg på en kunstudstilling arbejder eleverne tværfagligt med æstetiske udtryk i forskellige medier, herunder lyrik, kunst og håndværk.
Skitse af udeskoleforløbet.

Forberedelse

Forløbet tager udgangspunkt i, at eleverne ér blevet introduceret til lyrik i danskundervisningen - og har arbejdet med begreberne form, analyse og fortolkning.

Læreren må forud for forløbet planlægge et besøg på en kunstudstilling (transport, åbningstider, evt. pris etc.).

Udformning af arbejdsark til eleverne, når de skal arbejde med indtryk af kunstværker på udstillingen, se under ”Sådan gør du”.

Overvej hvilke elementer elevernes digte skal indeholde. Du kan evt. udforme arbejdsark, der tager udgangspunkt i elevernes forudsætninger og klassens forudgående arbejde med lyrik.

Find ud af, hvilke materialer eleverne skal bruge til deres egne kunstværker - og saml materialer sammen. I kan fx bruge tom emballage, som eleverne kan have med hjemmefra.

Sådan gør du

På udstillingen deles eleverne i par og hvert par tildeles et kunstværk (maleri, foto, installation, skulptur el. lign.).

Undersøg et kunstværk
Eleverne skal herefter beskrive og diskutere deres tildelte kunstværker med udgangspunkt i arbejdsarket.

Her er et eksempel på spørgsmål til arbejdsarket:

  • Hvilke farver, former, lyde indeholder jeres kunstværk?
  • Hvilke følelser, stemninger og spørgsmål vækker det hos jer?

Læreren eller eleverne skal tage fotos af de kunstværker, som eleverne arbejder med. Disse fotos skal bruges ved forløbets afslutning.

Lyrik
På baggrund af elevernes beskrivelser af og samtaler om deres kunstværker, skal eleverne dernæst skrive digte i par.

Her kan eleverne få arbejdsark, der tager udgangspunkt i klassens tidligere arbejde med lyrik (fx at der i digtet skal være adjektiver, rytme, rim, antonymer/synonymer, farve, form, lyd, følelser, metaforer, stemninger mm.).

Bearbejdning på skolen
Hjemme på skolen bliver digtene byttet rundt mellem parrene, og nu er det elevernes opgave at diskutere, hvad der er på spil i det nye digt, som de bliver præsenteret for. Hvilke følelser er på spil? Hvilke adjektiver er der brugt? Hvilke metaforer og stemninger kan I finde? Her arbejder eleverne med analyse og fortolkning.

Skab selv kunst
Eleverne bygger i par efterfølgende kunstværker med udgangspunkt i det digt, som hvert par har modtaget ved bytningen.

Bearbejdning

Arbejde i klassen hvor eleverne skal diskutere hvilke kunstværker, der passer til hvilke digte og egne kunstværker. Er det lykkes at bevare udtrykket/er der opstået nye udtryk? Her bruges de fotos, som der blev taget på udstillingen, for at alle får mulighed for at tage del i diskussionen.

Hvilke tanker har eleverne gjort sig i processen med at omsætte udtryk fra et medie til et andet. Hvilke muligheder og begrænsninger har de enkelte udtryksformer, og hvordan fungerer de sammen?

Kunstværker og tilhørende digte samt fotos af kunstværkerne fra udstillingen ferniseres (evt. til forældremøde eller anden lejlighed på skolen, en udstilling på skolens bibliotek el. lign.).

Forslag til videre arbejde

Forløbet kan indgå i et større tværfagligt undervisningsforløb om lyrik og formudtryk. I dansk kan undervisningsforløbet føre til arbejde med udtryk i andre medier, fx film eller it. Man kan desuden arbejde med analyse og fortolkning af digte med fokus på billed- og realplan.

Dansk efter 6. klasse 

 

  • Indenfor kompetenceområdet ’Fremstilling’: “Eleven kan fremlægge sit produkt for andre”
  • Indenfor kompetenceområdet ’Fortolkning’: “Eleven kan udtrykke en æstetisk teksts stemning” “Eleven har viden om måder at udtrykke teksters stemning på” “Eleven kan sætte teksten i forhold til andre værker”
  • Indenfor kompetenceområdet ’Kommunikation’: “Eleven kan skabe fælles fortællinger sammen med andre”


Håndværk og design efter 4./5./6./7. klassetrin 

 

 

  • Indenfor kompetenceområdet ’Håndværk – Forarbejdning’: ”Eleven kan vælge grundlæggende værktøjer og redskaber efter hensigt”
  • Indenfor kompetenceområdet ’Håndværk– Materialer’: ”Eleven kan arbejde med produkters æstetiske udtryk”
  • Indenfor kompetenceområdet ’Design’: ”Eleven kan fremstille produkter efter egne ideer” ”Eleven kan præsentere eget produkt, herunder med digitale værktøjer”