Insekt-zoo

Eleverne skal lave deres egen insekt-zoo, i et forløb der strækker sig over 3 faser. Forberedelse, indsamling og studering.
Bentællernøglen.

Forberedelse

Som forberedelse skal der findes de forskellige materialer, og læreren skal gøre sig nogen overvejelser over hvor eleverne skal opsætte deres fælder. Er der nogen insekter? Kan fælderne stå uforstyrret? mm.

Sådan gør du

Første lektion introduceres eleverne til forløbet, de skal være dyrepassere i deres eget insekt-zoo. Evt. lidt klasseundervisning omkring insekter, og udlevering af Bentællernøglen.

Eleverne skal konstruere de forskellige fælder i grupper, under vejledning fra læreren.
I den anden fase skal fælderne placeres på det udvalgte sted, læreren kan have en dialog med eleverne om hvor det er et godt sted at placere fælderne, insekternes habitat.

Efter noget tid (evt. dagen efter) tømmes fælderne, og eleverne bringer deres insekter hjem til klassen. Nu skal indsekterne klassificeres og studeres. Eleverne benytter både internet og opslagsbøger til at indhente informationer om de indfangede insekter.

Sideløbende skal terrarierne indrettes, og der produceres skilte med informationer om de forskellige insekter. Grupperne præsentere deres forskellige insekter for klassen, som nu tilsammen har skabt en insekt -zoologisk udstilling.

Den didaktiske struktur  er bygget op omkring en inde-ude-inde model, med fokus på elevernes ejerskabsfornemmelse.  I udeelementet bruger vi her skoven/nærområdet som kundskabskilde.

Bearbejdning

Eleverne skal lave deres egen insekt-zoo,  i et forløb der strækker sig over 3 faser. Forberedelse, indsamling og studering.

Først skal eleverne producere fælder, som skal placeres i skoven el. med udgangspunkt i de ”dyr der gik i fælden” undersøger eleverne insekternes kategori mm.

Klassen laver samlet et insekt zoo, hvor eleverne producere info skilte, og evt. fremlægger for klassen.

Forslag til videre arbejde

Opgaven kan bruges som et selvstændigt forløb, hvor insekterne frisættes efterfølgende. Men der er også muligheder for videre arbejde. Der kan eksempelvis laves billeræs, eller lægge op til et videre arbejde om økosystemer eller insekternes rolle i et støre perspektiv. Det er også oplagt at invitere gæster til at se udstillingen, det kunne være parallelklassen eller klassens forældre.

Fase 1

Færdighedsmål:

  • Eleven kan indsamle og bestemme dyr, planter og svampe, herunder med digitale databaser

Vidensmål:

  • Eleven har viden om navne og enkel klassifikation af dyr, planter og svampe 


Fase 2

Færdighedsmål:

  • Eleven kan undersøge dyrs og planters tilpasninger til naturen

Vidensmål:

  • Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser