Nationalpark Mols Bjerge set fra oven

– en øvelse i at læse kort.
Her er et landskab, hvor du kunne finde rødkløver på markerne.

Kort om forløbet

Ved hjælp af Syddjurs Kommunes digitale kort arbejder eleverne med kendskab til lokalområdet, historiske kort, afstande og nationalparkens grænser.

Forberedelse

Udskriv arbejdsarket til eleverne. Der er en step efter step brugsanvisning.
 
Hints til underviseren 
Se Nationalparkens hjemmeside.

Nationalparkens afgrænsning er blevet til som et politisk kompromis mellem diverse interesseorganisationer, herunder Landbrug, Skovbrug, Danmarks Naturfredningsforening, Naturstyrelsen, Kommunen mf. Kravet var at der skulle skabes et større sammenhængende område, der indeholdt allerede beskyttede arealer. Se evt. kommuneplanen.
 
Nationalparken har ingen myndighed, dvs. at der gæller samme regler indenfor som udenfor. Nationalparkens bestyrelse kan støtte diverse projekter indenfor nationalparken men ikke udenfor.  

Sådan gør du

Opgaven er tænkt som en vekslen mellem diskussioner i klassen og individuelt arbejde med iPads. 
  • Klik ind på http://webkort.syddjurs.dk/?profile=lrmed
  • På arbejdsarket er der beskrevet en række opgaver eleverne nu kan løse. Der arbejdes først med nationalparkens facon og en diskussion af, hvorfor nationalparken ser ud som den gør. Derefter skal eleverne finde deres hjemadresse, for at se om de bor i nationalparken eller udenfor. Betydningen af dette forhold diskuteres. 
  • Eleverne laver derefter en lille beskrivelse af udviklingen i deres lokalsamfund ud fra nutidige og ældre luftfotos.
  • Endelig arbejdes der med afstande i fugleflugtslinje contra langs vejene, samt arealet af nationalparken.  

Bearbejdning

Tal med eleverne om om regler indenfor og udenfor nationalparken, og den politiske proces med at blive enige om afgrænsningen og hvad nationalparken betyder for vores område. 

Forslag til videre arbejde

Andre opgaver om Nationalpark Mols Bjerge.

Læringsmål

N/T:
At give eleverne indsigt i nationalparkens beliggenhed, størrelse og form.
At arbejde med afstande og arealer på et kort.

Matematik:
Eleven kan demonstrere viden om måling af afstande på et kort, samt elektronisk opmåling af arealer.
5.-6.klasse

Kompetence område:

N/T: Perspektivering – kort og forvaltning Matematik: Geometri og måling
Færdighedsmål og Vidensmål N/T: Kort og forvaltning

Matematik: Måling