Skattejagt på museum

Lærerne har i forvejen opsat poster med opgaver på udvalgte historisk relevante artefakter, som eleverne gennem en skattejagt skal finde og løse.
Tag i udeskole på et museum. Her Quedens Gaard i Ribe.

Forberedelse

Læreren skal forberede poster, opgaver, skattekort/kort over museum, aftale med museet

Sådan gør du

  1. Tag ud til museet med eleverne.
  2. Når I når frem til museet, giver du en introduktion til hvad der skal ske, deler eleverne i grupper og uddeler skattekort.
  3. Eleverne går på egen hånd i grupper og skal finde posterne som er markeret på kortet, besvare opgaverne og modtage en ledetråd som fører dem til næste post.

Bearbejdning

Når skattejagten er gennemført og alle opgaverne er løst, skal eleverne lave en tidslinje over de historiske begivenheder som er præsenteret gennem opgaverne tilhørende de historiske artefakter.

I klasselokalet deles begivenhederne/emnerne som eleverne har skrevet på tidslinjen ud på grupperne. Grupperne skal så forberede en fremlæggelse af de specifikke begivenheder med en kildekritisk synsvinkel, som skal lægge op til en fælles diskussion om kilders troværdighed.

Kronologi og sammenhæng:

  • Færdighedsmål: Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt.
  • Vidensmål: Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt.


Kildeanalyse

  • Færdighedsmål: Eleven kan forklare valget af kildekritiske begreber til analyse af historiske spor, medier og udtryksformer.
  • Vidensmål: Eleven har viden om kildekritiske begreber.