Besøg en kirkegård

...i kristendomskundskab og arbejd tværfagligt med dansk, matematik og håndarbejde.
Kirkegården kan bruges til udeskole. Lund Domkirke. Foto: Malene Bendix.

Kort om forløbet

Besøg en kirkegård. Undersøg gravsten - og tal om det at tro, to og to.
 

Formål

 • Eleverne besøger den lokale kirkegård og undersøger gravsten og de historier de fortæller.
 • Eleverne taler med hinanden om kirkegårde, begravelse, død.
 • Eleverne taler med hinanden om, livet efter døden og hvad det er at tro.
   

Forberedelse

Gennemgå forløbet med klassen. Fortæl at I skal ud på en kirkegård.
 
I skole på indviet jord
Tal med klassen om, hvordan man opfører sig, når man er på en kirkegård. Er der nogle som ved det? Skriv op på tavle.
 
Normalt viser man ærbødighed over for de døde og for de levende som er på kirkegården, ved at gå nogenlunde stille omkring. Man må ikke gå ind bag de små hække - men man må gerne kigge på gravene.
 
Det er faktisk rigtig sjovt at lege gemme på kirkegården efter de regler. Altså, man må ikke råbe, løbe eller gemme sig inde på gravene - men ellers må man gerne gemme sig omkring kirken, bag hække osv.
 
Kontakt graveren
Det er muligt at kontakte graveren på kirkegården. Måske vil han give jer en kirkegårdsvandring - og fortælle jer om jeres kirkegård og dens historie.
 
Udeskolebørn fra Gl. Rye Skole
Walk & talk på vej til kirkegården.
Foto: Martin Einfeldt.
 

Sådan gør du

Her gennemgår vi, hvordan du som lærer kan arbejde ude på kirkegården med eleverne.

1) Walk and talk
Eleverne gå to og to eller tre og tre og walk-and-talker på vej til kirkegården ud fra spørgsmålene nedenfor. Først spørger den ene, og den anden svarer. Efter 5 minutter - eller ved et udpeget sted - bytter de roller. Dette skal overholdes!
 • Kommer du nogen gange på kirkegården?
 • Hvad tænker du om kirkegårde?
 • Hvorfor begraver vi de døde på kirkegården – og ikke andre steder?
 • Skal man opføre sig anderledes på en kirkegård end andre steder (hvorfor?)
2) På kirkegården
Del eleverne op i grupper og giv dem forskellige områder af kirkegården. Grupperne får et kopiark med spørgsmål de skal besvare, ved at undersøge gravstenene. 
 • Vælg fire gravsten og regn ud, hvor gamle menneskene blev?
 • Find fire gravsten med spændende indskrifter. Tal om, hvad de, der har skrevet indskrifterne, gerne vil sige? (Hvis klassetrinnet passer, kan eleverne evt. slå der står bibelcitater op i en bibel).
 • Er der nogle af indskrifterne der viser, hvad den der har skrevet dem tror der sker efter døden?
 • Er der forskel på indskrifterne på de gamle og de nye sten?
 • Forbered jer på at præsentere en særlig spændende gravsten for de andre. Tænk over, om der er noget de andre skal gætte, finde eller regne ud.
3) Præsentation af spændende gravsten
Hver gruppe præsentere deres særlig spændende gravsten for de andre grupper.
 
4) Walk-and-talk på vej hjem fra kirkegården
Eleverne gå to og to eller tre og tre og walk-and-talker på vej til kirkegården ud fra spørgsmålene nedenfor. Først spørger den ene, og den anden svarer. Efter 5 minutter - eller ved et udpeget sted - bytter de roller. Dette skal overholdes!
 • Hvad kan vi vide om livet efter døden?
 • Hvad kan vi tro om livet efter døden?
 • Mener du, det har nogen betydning for livet her og nu, hvad der sker, når man dør?
   

Baggrund

Over hele Danmark ligger kirkegårde som grønne, fredelige oaser både i byen og på landet. Når du som lærer inddrager kirkegården som læringsarena, giver du dine elever mulighed for at lære kirkegården at kende, at lære færdselsreglerne på kirkegården - og at finde et stille fristed.
 
Der er masser af læring at hente på kirkegården og i kirken.

Forløbet arbejder med følgende Trinmål efter 6. klasse:

 

Livsfilosofi og etik:

 • udtrykke sig om almene tilværelsesspørgsmål med bevidst brug af faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler
 • give eksempler på sammenhænge mellem værdier, normer og adfærd
 • udtrykke sig om, hvad det vil sige at være menneske, samt hvilken betydning tro kan have for livsopfattelsen.
 • Kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng
 • beskrive udvalgte grundbegreber i kristendommen og forholde sig til deres tolkning af tilværelsen
 • beskrive udvalgte symboler og ritualers brug samt synge og samtale om salmer og sange