Kastanje minérmøl (Cameraria ohridella)

Læs om et lille møl, der kan dræbe store træer.
Minérmøl (Cameraria ohridella)

Lille møl - stor virkning

Her ser du et lille møl - kastanje-minérmøllet. Kastanjeminermøllet blev opdaget første gang i Danmark i 2002. Siden har det bredt sig ud over hele landet. Den lille sommerfugl truer den almindelige hestekastanje med de hvide blomster.

Klik på det, du vil læse om:

Livscyklus

Kastanje minérmøllene kommer frem af deres pupper lige når kastanjetræerne springer ud. Hanner og hunner parrer sig og hver hun lægger cirka 40 æg på kastanjetræernes blade. De små æg bliver til larver, der borer sig ind i bladene og gnaver gange - eller miner som man kalder dem.
 
Foto: Hans Peter Ravn fra Skov & Landskab 
Her kan du se kastanje minérmøllets larve i aktion. Larven har spist bladkødet mellem bladets overhud og underhud. Du kan skimte larven som en aflang sort skygge i den nederste del af minen. Foto: Hans Peter Ravn, Skov & Landskab.
 
Når en larve har ædt nok, forpupper den sig til en lille kokon, der først borer sig ud ad bladet lige før det voksne møl klækkes. De voksne møl parrer sig... og sådan kører møllets livscyklus rundt og rundt.
 
På den måde kan kastanje minérmøllet nå at have tre generationer af møl på en sommer. De sidste æg der lægges udvikler sig kun til pupper, der overvintrer i kastanjetræernes blade på jorden.

 

Larver

Det er altså larverne af kastanje minérmøllet, der ødelægger kastanjetræerne. De gnaver miner i kastanjetræets blade, så bladene bliver brune og visner allerede i løbet af sommeren.
 
Foto: Søren Fodgaard
Hestekastanje der er angrebet af minermøl. Hvis du kigger godt efter, kan du se at alle bladene har brune pletter. Det er minermøllets larver der gnaver. Foto: Søren Fodgaard.
 
Det ser jo ikke kønt ud - og hvis det fortsætter flere år i træk, kan træerne blive så svækkede at de dør. Uden blade kan træerne ikke lave fotosyntese - og dermed de sukkerstoffer som de lever af.
 
Man ved fra Sydeuropa at et træ kan være angrebet i op til 11 år uden at dø af det.
 

Hvad betyder møllet for de hvidblomstrede  kastanjetræer?

Kastanje minérmøllet breder sig i Danmark. Her har vi især plantet de hvidblomstrede kastanjetræer som prydtræer i byerne, i parker og langs med vejene. Hvis de kastanjetræer, der skulle pynte står brune og visne hele sommeren, så vil byernes parkvæsner begynde at fælde dem og plante andre træarter ind i stedet, som rødblomstrede kastanjetræer, lind og platan. Og så vil de hvidblomstrede kastanjetræer forsvinde ud af bybilledet i Danmark med deres lys om foråret - og med dem kastanjer og kastanjedyr.
 
Hvidblomstret hestekastanje
Hvidblomstret hestekastanje i lys.
Foto: Janne Bavnhøj. 

 
Rød hestekastanje er en blanding (en hybrid) af almindelig hestekastanje og amerikansk hestekastanje. Den får røde blomster, lidt mere krøllede blade og kastanjer som dem vi kender. Træet er lidt mindre, men måske vil man begynde at plante dem i stedet for den hvidblomstrede.
 

Bekæmpelse

Indtil videre har man ikke fundet en måde at bekæmpe kastanje minérmøllet direkte. Møllets pupper overvintrer i de visne blade - og hvis man fejer bladene sammen og brænder dem af om efteråret, vil man kunne forsinke det første angreb næste forår.
 
Mejser kan fange og spise møl, når de sværmer - og de vil også kunne lære at finde larver og pupper i hestekastaniens blade. Det kan derfor være en god ide at hænge mejsekasser op på kastanietræerne.
 
Med tiden vil møllet få naturlige fjender, som kan holde det nede i et normalt niveau. Det kan være mider og andre dyr, der er parasitter på møllet - eller rovinsekter som snyltehvepse.