Klimaforandringer

Verdens klima forandrer sig. Læs lidt om det her.
Bliv Skjoldunge fjordens liv og stenrev. Foto: INSP Media

Verdens klima ændrer sig. Vi kan måle det nu. Den globale temperatur er steget med 0,6 grader i løbet af forrige århundrede – og det seneste tiår – fra 1990 til 2000 er de varmeste ti år der nogensinde er målt.

Vi kan se klimaforandringerne, ved at se på naturen. I Danmark og Norden springer træerne tidligere ud, dyr og planter indvandrer områder, de ikke tidligere kunne bebo, og vandstanden i havene stiger.
 

Hvad betyder det at det bliver varmere

Hvis klodens temperatur stiger vil det påvirke hele verden – og nogle steder vil der sandsynligvis opstå forfærdelige forhold med tørke og orkaner. Det er en af de store fælles udfordringer vi står overfor, og man må håbe at de heldige lande der ikke bliver alvorligt ramt, formår at hjælpe de lande der bliver.

I Danmark kommer vi nok først og fremmest til at mærke klimaændringerne ved at havet vil stige. Hvis kloden bliver varmere, vil mere af isen omkring polerne smelte. Man regner med at der vil smelte så meget, at vandstanden vil stige op mod en halv meter, i det næste århundrede. Det kommer til at betyde noget for et land som Danmark, der har 7000 kilometer kystlinje. Enten skal vi beskytte vores kyster bedre, eller også vil vores land simpelthen skrumpe fra kystsiden.
 

Vejret år 2105

Det er selvfølgelig umuligt at sige noget præcist om hvordan vejret vil blive om 100 år – men forskerne ser tendenser til mindre regn om sommeren og mere nedbør om vinteren, og til at vi generelt får flere perioder med meget kraftig regn og kraftige storme.
 

Hvad betyder klimaændringer for skoven

Det tager mellem 50 og 150 år fra man planter et træ, til man kan fælde det. De træer vi planter i dag, skal derfor kunne trives i det klima der er om 150 år. Et klima vi ikke kender præcist.
 

Hvad kan vi gøre

Ud over at undersøge og diskutere, om vi kan gøre noget konkret for at modvirke klimaforandringerne, så kan vi komme dem i møde ved at forberede os på dem.
 

Hvorfor opstår klimaændringerne

Der er mange forskellige teorier om hvorfor. Nogle mener det er menneskets udledning af CO2 der er en af årsagerne til de ændringer vi ser. Andre mener at det er solvinde eller en ny istid der nærmer sig. Men et er sikkert – den globale temperatur er steget med 0,6 grader i løbet af forrige århundrede.