Sporleg

Lad eleverne skrive en skattejagt for hinanden. Det kræver sproglig præcision.
Udeskolebørn fra Sophienborgskolen i Hillerød. Foto: Malene Bendix.

Formål

  • at eleverne skriver korte præcise beskeder,
  • at eleverne læser og forstår korte beskeder.
     

Forberedelse

Godt sted
Find et godt sted i skoven med mange stier og varierede omgivelser. Det kan også være i en anden naturtype.

Sporleg
Lav en kort sporleg som demonstrerer for eleverne, hvordan de selv kan arbejde videre på samme måde.
 

Sådan gør du

Grupper
Del eleverne op i to eller flere grupper med hver sin lærer. Læreren virker som konsulent for eleverne, hvis de har problemer med at finde ud af begreberne.

Læg spor ud
Hver gruppe skal lægge et spor ud for de andre grupper. I gruppen starter I med at lave et begynder-kort der i tekst og/eller tegning beskriver hvor næste post er. Kortet hænger I op et synligt sted – i et træ eller lignende – med en snor. I går sporet igennem og laver et nyt kort for hver ny del af sporet. Det kan være smart at lade sporet gå i rundkreds, så I kommer tilbage til samme sted.

Følg spor
Når alle grupperne har lavet deres spor, skal de andre grupper prøve at følge sporene.
 

Baggrund

Om at lægge spor ud
Når man skal lægge et spor er man nødt til at være meget præcis med sine beskeder. Begreber som højre, venstre og ligeud bliver indøvet. Der bør også indgå afstande: 10 skridt ligeud og derefter 20 skridt til højre f.eks. I kan også bruge de naturelementer der er karakteristiske til at beskrive sporet med. Her er et par eksempler:

  • Gå hen til det hule træ 50 meter længere fremme ad vejen.
  • Næste post er i brændestakken 20 meter ad denne vej og 30 meter til højre.
  • Når I kommer til en bæk så drej til højre. Følg bækken 30 skridt.

Hvis beskederne ikke er præcise kan de andre ikke finde frem. Det samme gælder, hvis man ikke har læst beskederne ordentligt. Hvis I arbejder i grupper, vil der altid være nogen der kan skrive og læse, mens de øvrig kan bruge fantasien, og finde på gode steder til næste post.

I kan også tegne små kort over sporet på kortene.

Hvis I lader eleverne gå eller løbe gennem sporet i mindre grupper, skal I huske at den enkelte gruppe skal lade de enkelte poster hænge. I kan eventuelt tage tid på hvor hurtigt de enkelte grupper finder vej igennem hele sporet, eller blot registre hvem der overhovedet er i stand til at forstå beskederne og omsætte deres viden i praksis.

Adgang til skoven
Husk at man skal spørge om lov til at færdes udenfor vej og sti i private skove. Læs mere om adgang i Leksikon.

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål til skoven-i-skolen@nst.dk. Så lægger vi dem ind.