Mink (Mustela vison)

Her kan du læse om minken. Om dens udseende, hvad den spiser, hvordan den bor og får unger - og om jagt på mink.

Klik på det du har lyst til at læse om

 

Vidste du

 • At minken ikke er et dansk dyr. Den er blevet indført fra Nordamerika til danske mink-farme i 1930érne. Men nogle af minkene stak af fra farmene - og de lever i dag vildt i den danske natur.
 • At de vilde mink skaber problemer for de vilde mårdyr, fordi de konkurrerer med dem om føde og levesteder.
 • At jægerne fanger mink i fælder.
   

Fakta om minken

Udseende
Minken er et lille rovdyr med små runde ører, brun snude og sorte plirrende øjne. Den vilde mink har mørkebrun pels med brun underuld. De mink som man har minkfarme kan være mange forskellige farver - alt fra sorte til hvide. Minken hører naturligt til i nærheden af vand - og har svømmehud mellem tæerne ligesom dens fætter odderen.

I tabellen her kan du finde mål, vægt og andre tal for minken
 
Mink (Mustela vison) Fakta
Længde 
Krop (30 - 47 cm) +
hale (13 - 23 cm)
Vægt
Hanner 1 - 1 ½ kilo
Hunner ½ - 1 kilo
Skulderhøjde
(højde fra forpote til ryg)
 
Kønsmoden som 1-årig
Antal unger i et kuld 4 - 6
Bestand i DK  
Jagt Minken hører ikke naturligt til i den danske natur - og må derfor jages hele året. De fanges i fælder. Omkring år 2000 var jagtudbyttet 8000 mink pr. år.
 
Spor
Her er minkens spor i nogenlunde naturlig størrelse:
 
Minkspor - med svømmehud mellem tæerne.
Tegning: Eva Wulff.
 
Levested
Minken lever gerne i nærheden af vand - vandløb, søer, vådområder og kyster.
 
Udbredelse
Minken er indført til Danmark i 1930érne til danske minkfarme. Her var det meningen at de skulle blive - men alligevel er nogle sluppet ud - og de kan gøre skade på den danske natur.
 
Familie
Minken hører til mårfamilien, der består af små og mellemstore rovdyr med små afrundede ører. Alle mårdyr har duftkirtler under halen, som de bruger til afmærkning af deres territorium. De fleste mårer er gode svømmere.
 
I Danmark kan du støde på disse arter af mårfamilien:
 • Husmår
 • Skovmår (totalfredet)
 • Grævling (totalfredet)
 • Lækat (totalfredet)
 • Ilder (totalfredet - kan dog fanges hvis den generer)
 • Brud (totalfredet)
 • Odder (totalfredet)
 • Mink (hører ikke naturligt til i den danske natur, men er flygtet fra minkfarme)
Foto: NaturGrafik.dk

  Minkens liv

  Føde
  Minken er et rovdyr. Om sommeren jager lever den mest af æg og fugleunger fra måger og andefugle. Den jager også små gnavere som mus, rotter og egern - så jager den padder og krabber! Om vinteren fanger minken fisk, der bliver langsomme i det kolde vand.
   
  Minken går også på jagt i hønsehuse


  Minken får unger

  Når minken er 1 år, kan den få unger. Minken bygger rede i jordhuler i diger og brinker. Hannen og hunne parrer sig i februar - april. Hunnen har det man kalder forlænget drægtighed.
   
  Forlænget drægtighed
  Hannen og hunnen parrer sig om foråret februar til april – og hannens sædceller befrugter nogle af hunnens æg. Men når et lille æg i hunnens mave er befrugtet, så går det i dvale. Det betyder, at når hannens sædcelle er smeltet sammen med hunnens æg, så deler det befrugtede æg sig et par gange – og så lægger det sig til hvile frit i livmoderen. Her ligger det i en form for dvale til varmen er der.
  Først i marts eller april sætter det lillebitte foster sig fast i livmoderen – og begynder at udvikle sig. Og så går det stærkt. Hvert lille foster udvikler sig i løbet af 28-30 dage – og i april eller maj føder hunnen 4 - 6 unger, som hun må passe godt på den første tid.
   
  Dietid
  Husmårens unger er nøgne og blinde. De drikker mælk hos hunnen til det bliver sommer.
   
  Farvel mor
  Når sommeren er gået, kan ungerne klare sig selv – og så forlader de deres mor.


  Minken, mennesket og jagt

  Indført
  Minken ikke er et dansk dyr. Den er blevet indført fra Nordamerika til danske mink-farme i 1930érne. Men nogle af minkene stak af fra farmene - og de lever i dag vildt i den danske natur. Det kunne være sjovt nok med et nyt dyr - men de vilde mink skaber problemer for de vilde mårdyr, fordi de konkurrerer med dem om føde og levesteder. Samtidig spiser de mange fugleæg og unger.
   
  Derfor må jægere fange vilde mink hele året. Alligevel kommer der flere og flere. I 1980érne fangede jægerne cirka 1000 mink om året. Nu fanger de cirka 8000 mink om året.
   
  Jagt
  Jægerne fanger mink i fælder.