Skov- og landskabsingeniør

Her kan du læse om, hvordan du uddanner dig til Skov- og landskabsingeniør.
skovarbejder i et træ

Kort om

Hvis du gerne vil arbejde i skoven, kan du vælge at uddanne dig til Skov- og landskabsingeniør. Her kan du læse hvor og hvordan.

Skolens navn
Skovskolen, Københavns Universitet.

Uddannelsens navn
Skov- og landskabsingeniør.

Arbejdet

Som færdiguddannet kan du arbejde med en bred vifte af skovdrifts- og naturforvaltningsopgaver i det private og offentlige. Det kan fx være som skovfoged, driftsleder, naturforvalter, entreprenør eller selvstændig rådgiver. Du kan blive ansat i handelsfirmaer, i træindustrivirksomheder, hos skoventreprenører, på planteskoler, som naturvejleder, naturskoleleder, inden for undervisning og rådgivning, eller i landskabsafdelinger og tekniske forvaltninger i staten eller kommunerne.
 

Uddannelsen

Uddannelsen kommer både teoretisk og praktisk vidt omkring, varer fire år, og ét af årene foregår i praktik, eventuelt i udlandet.

Uddannelsen foregår i Nordsjælland i udkanten af Gribskov, tæt ved Esrum sø og dejlig natur. Undervisningen foregår som øvelser, ekskursioner, forelæsninger og projektarbejde, i klassen eller i naturen.

Du lærer om hvordan man dyrker skov og producerer træ, herunder om hvordan man leder arbejdet med de store og små maskiner, du lærer om hvordan man passer på og bevarer vores vilde natur og skaber mere biodiversitet. Du lærer at håndtere klimaudfordringer i denne grønne sektor, hvordan man driver og plejer naturarealer, om økonomi, jura, teknik, økologi og meget mere.

I praktikken afprøves og opøves dine færdigheder, du har tillært dig på de første to år på skolen.
 

Stedet

Skovskolen er en del af Institut for Geovidenskab og Naturformidling på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Vi er privilegerede at kunne tilbyde de bedste grønne rammer på begge vores adresser, Skovskolen i Nødebo og Skovskolen Eldrupgård.

Skovskolen huser omkring 500 studerende (foruden elever og kursister), hvoraf 270 er Skov- og landskabsingeniørstuderende. Skovskolen har sit eget kollegium på begge adresser. Skolestørrelsen giver gode muligheder for at udvikle et fagligt tæt miljø og et personligt kendskab studerende og ansatte imellem.
 

Adgangskrav

Du skal have bestået en af følgende uddannelser:
  • En gymnasial eksamen.
  • Relevant erhvervsuddannelse. Se de relevante uddannelser i Retningsviseren.
  • Adgangseksamen til skov- og landskabsingeniør og urban landskabsingeniør.
 
Derudover skal du have bestået følgende specifikke adgangskrav:
  • Gymnasial eksamen: Dansk A og matematik B og engelsk C og enten bioteknologi A eller biologi B eller kemi B.
  • Relevant erhvervsuddannelse: Dansk A og matematik B og engelsk C og enten bioteknologi A eller biologi B eller kemi B.
  • Adgangseksamen til skov- og landskabsingeniør og urban landskabsingeniør: Dansk A og matematik B og engelsk C og enten bioteknologi A eller biologi B eller kemi B.
 
Se nærmere på https://skovskolen.ku.dk under uddannelser, Skov- og Landskabsingeniør.
 

Økonomi

Uddannelsen er SU-berettiget.
 

Adresser

Skovskolen Nødebo (Sjælland)
Nødebovej 77A
3480 Fredensborg
35 33 15 00

Skovskolen Eldrupgård (Jylland)
Eldrupvej 2
8963 Auning
35 33 15 00