Skovens folk

Her kan du læse om skovens ejere, skovens ansatte og skovens brugere.
skovarbejder

Skovens ejere

Mange danskere overraskes over at private personer, fonde og stiftelser tilsammen ejer tæt på ¾ af de danske skovarealer.
 
Fordelingen af skovejerne:

  • 70 % af skovene ejes af private
  • 18% er statsskove som drives af Miljøministeriet
  • 6% ejes af offentlige institutioner (kommuner, forsvaret og Folkekirken)
  • 4% ejes af fonde eller stiftelser
  • 2% kan ikke identificeres med en ejer

 
Der er ca. 25.000 skovejendomme. 17.000 af disse er små, har i gennemsnit et areal på 2 ha, og udgør tilsammen 7 % af det samlede skovareal.
 

Skovens ansatte

Skoven er en arbejdsplads, som rummer 4000-5000 fuldtidsstillinger (den ene halvdel er lønmodtagere, den anden halvdel er selvstændige).

De fleste af skovens ansatte er uddannet på Skovskolen i Nødebo. Det kan være som skovfoged (skov- og landskabsingeniør) eller som skovarbejder (skov- og naturtekniker). Andre fagfolk, som er tilknyttet skoven, er vildtforvaltere, skovridere og skoventreprenører. Fælles for dem alle er, at de er med til at forme og planlægge nutidens- og fremtidens skove, hvor ord som bæredygtighed, naturværdier og drift er helt centrale. For at dette kan lade sig gøre, skal skovens ansatte have forståelse for skovdyrkning, planlægning, skovens gæster, træproduktion, naturforståelse, driftsteknik, kommunikation, arbejdsledelse, økonomi og indtægter.

Med disse begreber som en del af hverdagen for skovens ansatte, ligger der for de fleste skove planer for skovens drift og udseende langt ud i fremtiden.

Skovens fagfolk er primært mænd, som udgør over 80% af de ansatte.
 
Læs om uddannelser i skovbruget.

 

Skovens brugere

I skoven er der gemt en masse forskellige ressourcer i form af viden, læring og værdier. Det betyder også, at skoven har mange forskellige brugere. Naturvejledere, lærere, pædagoger, terapeuter, spejdere og et væld af forskellige foreninger. Ornitologer som studerer fugle, entomologer som interesserer sig for insekter, jægere, orienteringsforeninger, vandrere, friluftsfolk, mennesker med interesse for fortidsminder, mountainbikere, ryttere, botanikere, rollespillere og en masse andre har det til fælles, at bruge skoven som ramme for deres interesse/aktiviteter.
 
Fakta om skovens brugere:

  • Det samlede antal besøg i de danske skove er ca. 70 mio. årligt. I gennemsnit varer et besøg ca. 1,5 time.
  • Cirka 90% af samtlige danskere er i skoven mindst èn gang om året.
  • Mænd i alderen 61-78 år er 4 gange så ofte i skoven som kvinder i alderen 16-20 år.
  • Hundeejere er 2,5 gange oftere i skoven end andre brugere.

 

Kilder