Forstkandidat

Her kan du læse om, hvordan du bliver forstkandidat - og måske skovrider.
Forstkandidat

Kort om

Hvis du gerne vil arbejde med skov og natur, er det måske en ide at blive forstkandidat - eller bachelor i naturressourcer. Læs her om skole og uddannelse.

Skolens navn
Den kongelige Veterinær- og Landbohøjskole – eller bare Landbohøjskolen

Uddannelsens navn
Forstkandidat og naturressourse-bachelor
 

Arbejdet

Skovrider
En forstkandidat er uddannet i skovbrug på universitetsniveau. I gamle dage blev mange forstkandidater skovridere, når de var færdige på Landbohøjskolen. Skovrideren er den der leder driften af en skov. Det er altså ham der planlægger hvordan skoven skal dyrkes, hvilke træer der skal plantes hvor, hvornår der skal fældes mm.

Natur og naturforvaltning
I dag er der ikke så mange stillinger som skovridere, og forstkandidater bliver alt muligt andet. De arbejder med natur og naturforvaltning i Skov- og Naturstyrelsen, i Amter og i private virksomheder.
 

Uddannelsen

Teori og praksis
Det tager 5 år at blive forstkandidat. Uddannelsen er delt op i to dele:

  • en treårig bacheloruddannelse i naturressourcer
  • en toårig kandidatuddannelse i skovbrug.

Undervejs er der mulighed for at komme ud og arbejde med det du har lært, og prøve det i praksis. Når du arbejder tjener du penge, ellers er uddannelserne er SU-berettiget. Alt om uddannelserne finder du på: www.science.dk/uddannelser

Uddannelsen foregår på Landbohøjskolen, der er et levende universitet. Vi uddanner og forsker i dyr, land og mad. Her er der dage med jord under neglene og dage med kittel på i laboratoriet.

Bachelor i naturressourcer
Den treårige bacheloruddannelse i naturressourcer giver dig en bred viden inden for biologi, miljø, planter, skov, natur og samfund – og hvad det kan anvendes til. Du kan læse mere på: www.studier.ku.dk/bachelor/naturressourcer

Forstkandidat
Forstkandidatens vigtigste opgave er at forene naturens interesser med hensynet til træproduktion og rekreative formål, og at skabe balance mellem brug og beskyttelse. Uddannelsen rummer alle aspekter af skovens økologi, dyrkning og forvaltning. Du kan læse mere på: www.studier.ku.dk/kandidat/skovbrugsvidenskab

Som færdiguddannet forstkandidat får du titlen cand.silv – og et væld af muligheder. Du kan arbejde med skov, natur og miljø i både teori og praksis. Du kan også arbejde med forskning, uddannelse og rådgivning, eller får job i organisationer eller firmaer i ind- og udland.
 

Hvordan kommer du ind

For at komme ind og læse naturressourcebachelor, skal du have en gymnasial uddannelse, hvor du skal have matematik på A-niveau, fysik på B-niveau og kemi på B-niveau.  Der er i øjeblikket fri optagelse på uddannelsen, om der kommer en kvotient afhænger af, hvor mange der søger optagelse. www.optagelse.dk
 

Landbohøjskolen

Uddannelsen foregår kun på Landbohøjskolen.

Landbohøjskolen
Bülowsvej 17
1871 Frederiksberg C.

På vores hjemmeside kan du læse mere om Landbohøjskolen og vores uddannelser: www.science.ku.dk . Du kan også kontakte vores studievejledere på telefon 3528 2051.