Svind

Når træ tørrer trækker det sig sammen. Det kalder man svind. Hvorfor svinder træ?
dødt træ i skov med udsigt til Furesø

Hvad er svind
Frisk træ der lige er blevet fældet, trækker sig sammen, når det bliver tørret. Det gør det, fordi vandet inde i det fordamper. Træstykket bliver simpelthen mindre, når vandet forsvinder.

Begrebet svind - eller volumensvind som det egentlig hedder - fortæller, hvor meget du kan forvente at et bestemt stykke træ vil krympe, når det bliver tørret. Man beregner svind i procent (%). Du kan se svind for forskellige træarter i tabellerne over vedegenskaber.

Ikke samme svind i alle retninger
Når et stykke træ svinder, trækker det sig ikke lige meget sammen på alle leder.

  • Svindet i længden er aldrig særlig stort. Omkring 0.3%. Det kalder man det aksiale svind.
  • Svindet fra kernen og ud mod barken er middelstort - mellem 2 og 6 %. Det kalder man det radiære svind.
  • Svindet der følger træets årringe er det største. Det er mellem 4 og 11 %. Det kalder man det cirkulære eller det tangentiale svind.
     
her har vi illustreret hvordan træet svinder på de forskellige leder og kanter
Svind. Her har vi illustreret hvordan træet svinder på de forskellige leder og kanter. Den øverste er længdesvind - det aksiale svind. I den midterste stamme illustrerer pilenene det radiale svind og den nederste er der pile for det tangentiale svind.
Tegning: Eva Wulff.
 

Træ kan slå sig
Når træ tørrer svinder det altså ikke lige meget på alle leder. Det gør træ til et bevægeligt materiale der kan slå sig, give sig, bøje og slå revner. Derfor skal du tænke dig ekstra meget om, når du arbejder med træ.

  • For det første skal træ helst være så tørt som muligt, inden du går i gang med at bruge det. Ellers trækker det sig sammen, når det er hamret fast – og så får du revner mellem gulvbrædderne.
  • For det andet skal man save træet ud, så svindet i de tre retninger kommer til at påvirke træet så lidt som muligt. På tegningen kan du se hvordan man gør det rigtigt – og forkert.
     
Her kan du se hvordan træet slår sig når det svinder.
Svind. Her kan du se hvordan træet slår sig når det svinder. Du ser ind på endefladen af en stamme.
Tegning: Eva Wulff
 

Tungt træ har større svind end let træ
Et tungt stykke træ vil normalt have et større svind end et let stykke træ. Det er fordi et tungt stykke træ indeholder mere træmasse end et let af samme størrelse. Det lette stykke træ indeholder til gengæld mere luft.

Træmassen i træet kan optage vand og afgive det igen. Det kan luften i træet ikke. Et tungt stykke træ kan altså indeholde forholdsvis mere vand end et let af samme størrelse. Derfor kan et tungt stykke træ også afgive mere vand end et let – og svinde mere.

Der er altså en direkte sammenhæng mellem en træarts rumvægt og dets svind. Et stykke træ med en høj rumvægt vil også have et stort svind. Et stykke træ med en lav rumvægt vil også have et mindre svind.